Framtidsval börjar i klassrummet - ny bok för studie- och yrkesvägledare

Report this content

Sveriges niondeklassare har precis våndats inför årets gymnasieval. Många elever saknar möjligheten att kritiskt kunna granska sina valmöjligheter. Men med rätt metod går det att förändra. Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström har skapat en metod för att ge ett bättre underlag för elevernas studie- och yrkesval. I boken Studie- & yrkesvägledare – framtidsval börjar i klassrummet beskriver hon metoden Syv-tratten.

Sara Nordström menar att studie- och yrkesvägledning är ett av skolans viktigaste områden men som ofta hamnar i skymundan. Skolan behöver ge alla elever kunskap om vidare studier och yrkesliv, valkompetens, självkännedom och ett vidgat perspektiv. Det ger en ökad trygghet för eleverna. Hennes bok Studie- & yrkesvägledare – framtidsval börjar i klassrummet visar hur det arbetet kan gå till och beskriver en modell för kloka val.

– Vi behöver minska avhoppen från gymnasiet och skapa elever med framtidstro. Färre studieavbrott och omval skapar på sikt fördelar för både individ och samhälle, säger Sara Nordström.

I sin bok presenterar hon sin metod Syv-tratten som en grund för undervisning i studie- och yrkesvägledning. Det är en metod som utmanar elevernas föreställningar om studier och yrken och utgör ett mer stabilt underlag inför deras framtida studie- och yrkesval.

– Eleverna lär känna sig själva bättre, får mer kunskap kring samhället och arbetslivet och blir mer införstådda med sina val. Allt detta gör dem mer medvetna och det skapar mervärde för både individen och samhället, säger Sara Nordström.

Boken syftar till att ge studie- och yrkesvägledare ett stöd att utveckla sitt arbete och pekar på vikten av att ägna mer tid i klassrummet tillsammans med eleverna.

– Det är i undervisningen med eleverna som vi lägger grunden för ett kärnfullt vägledningssamtal. Vi ska utmana eleverna, få dem att ompröva sina tankar och upptäcka nya vinklar på studier och yrkesliv. Det bidrar till att eleverna står stadigare inför sina utbildningsval.

Om författaren
Sara Nordström är studie- och yrkesvägledare som genom sin företagsamhet modigt utvecklar och synliggör studie- och yrkesvägledningen som ett av de viktigaste områdena i skolan. Hennes metoder har uppmärksammats i tv, radio och på landets skolor. Sara Nordström har deltagit som föreläsare i Skolverkets kurs i ”Studie- och yrkesvägledning för nyanlända” vid både Stockholms universitet och Umeå universitet.

Om boken
Titel: Studie- & yrkesvägledare – framtidsval börjar i klassrummet
Utgivning: 2021-03-29
ISBN: 978-91-7741-192-5
Sidor: 133
Pris: 270 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim
Projektledare Marknad
076-677 58 12
helen.kim@gothiakompetens.se

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Studie- och yrkesvägledaren Sara Nordström har skapat en metod för att ge ett bättre underlag för elevernas studie- och yrkesval.
Twittra det här
Den nya boken Studie- och yrkesvägledare - framtidsval börjar i klassrummet visar konkret hur eleverna kan få bättre stöd.
Twittra det här
Ny bok för studie- och yrkesvägledare om hur framtidsval börjar i klassrummet.
Twittra det här
I boken Studie- & yrkesvägledare – framtidsval börjar i klassrummet beskriver Sara Nordström metoden Syv-tratten.
Twittra det här

Citat

Vi behöver minska avhoppen från gymnasiet och skapa elever med framtidstro. Färre studieavbrott och omval skapar på sikt fördelar för både individ och samhälle.
Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare och författare
Det är i undervisningen med eleverna som vi lägger grunden för ett kärnfullt vägledningssamtal. Vi ska utmana eleverna, få dem att ompröva sina tankar och upptäcka nya vinklar på studier och yrkesliv. Det bidrar till att eleverna står stadigare inför sina utbildningsval.
Sara Nordström, studie- och yrkesvägledare och författare