Gothia Förlag inbjuder till kostnadsfria kunskapsseminarier för dig inom socialt arbete

Gothia Förlag vill bidra till att öka kunskapen inom våra utgivningsområden: medicin och hälsa, socialt arbete och social omsorg. Det gör vi genom böcker som ger praktisk vägledning i vardagsarbetet och som kan vara en länk mellan forskning och praktik, men också genom inspirerande seminarier med våra kunniga författare.

Under några år har vi arrangerat seminarier för bland annat personal inom äldreomsorgen. Nu vidgar vi vår satsning på seminarier där våra författare utifrån sin aktuella bok delar med sig av kunskaper och erfarenheter. Under våren 2010 kommer följande seminarier genomföras för professionen inom socialt arbete:

3 februari - I hederns skugga. De unga männens perspektiv.
I Dilek Baladiz bok I hederns skugga. De unga männens perspektiv kommer unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals. Boken är baserad på intervjuer med tio unga män i åldern 15 till 23 år som har sina rötter i olika länder men är födda eller uppväxta i Sverige. Under detta seminarium får vi ta del av de intervjuade männens syn på bland annat heders­relaterat förtryck och våld, tvångsäktenskap och arrangerade äkten­skap, relationer, sexualitet, könsroller och jämställdhet.  
Föreläsare: Dilek Baladiz, socionom med rötter i Turkiet.  

11 mars - Motiverande samtal i socialt arbete  
Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad rådgivningsmetod som passar i alla sammanhang när man vill stimulera en annan person att förändra sitt beteende. Inom socialt arbete – socialtjänst, beroendevård, kriminalvård och ungdomsvård – finns ett stort behov av att försöka motivera människor att ändra livsstil.
Föreläsare: Liria Ortiz, leg psykolog och leg psykoterapeut med KBT-inriktning och Peter Wirbing, beteendevetare och expert på alkoholproblem och återfallsprevention.  

20 april - Det gör ont när pappa slår mamma
Att prata med barn som upplever våld i sina hem kan vara både svårt och känsligt. Men de barn som drabbats behöver hjälp, även om de inte själva utsatts för våldet. De behöver få prata om, få kunskap om, få ställa frågor kring och få beskriva vad de varit med om.   
Föreläsare: Åsa Landberg leg. psykolog och leg. psykoterapeut verksam vid Rädda Barnens Centrum för barn och ungdomar i kris.

19 maj - Att ta avsked - ritualer som hjälper barnet genom sorgen
Barns möte med döden, deltagande i sorg och närvaro vid de olika ritualerna som omger den är i vår tid inte så självklara. Döden har flyttat bort från hemmen och därmed bort från det vardagliga livet. Men hur ska man tänka och vad kan man göra? Lotta Polfeldt ger konkreta och användbara råd så att vi på ett stödjande sätt ska kunna inkludera barnen i de läkande ritualer som avsked av en älskad anhörig innebär.
Föreläsare: Lotta Polfeldt, leg psykoterapeut vid Rädda Barnen.

Seminarierna arrangeras i Gothia Förlags lokaler på Kungsholmstorg. Läs mer och anmäl dig på http://www.gothiaforlag.se/se/om_gothia/seminarier_2010/socialt_arbete/

Är du journalist och vill komma i kontakt med föreläsarna/författarna vänligen kontakta Emma Wistrand,  emma.wistrand@gothiaforlag.se, 08-462 26 61, 0709-530-512

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media AB.

 

 

Taggar:

Prenumerera