Hur får man alla att dra åt samma håll? – Ny handbok underlättar SIP

Report this content

Lagen säger att socialtjänst och hälso- och sjukvård är skyldiga att vid behov upprätta en SIP – samordnad individuell plan. SIP är ett verktyg för att samordna insatserna mellan olika instanser så att ingenting hamnar mellan stolarna. Målet är att göra situationen bättre för individen. Det menar socionomerna Fanny Eklund och Sanna Halfdan som har skrivit den nya handboken SIP – samordnad individuell plan. Mötet, planeringen, processen.

Hur kan man få alla att dra åt samma håll utan att anklaga eller utmana varandra? De flesta är överens om att en SIP är det bästa för individen som behöver samordnat stöd liksom för närstående. Men många som arbetar med de här frågorna tycker att SIP är komplicerat och svårt.

– Vi har skrivit en praktisk och konkret handbok utifrån våra egna erfarenheter. Vi vill peppa läsaren och ingjuta lite hopp och mod att våga, för vinsterna är stora, både för huvudpersonen och de som jobbar med dem, säger författarna som båda har arbetat som SIP-samordnare med såväl strategiska samverkansfrågor som med att praktiskt leda eller stödja SIP-processer.

I boken tar författarna avstamp i lagstiftning och det förberedande arbetet, hur en kallelse utformas tydligt för alla inblandade och vad man ska tänka på vad gäller anpassningar. Vidare beskrivs hur ett möte, med allas olika roller, går till rent konkret och hur mötet utmynnar i en samordnad individuell plan. Detta åskådliggörs med tydliga exempel.

Läsaren får en fördjupad beskrivning av hur man som mötesledare kan förbereda och genomföra mötet på bästa sätt för att skapa delaktighet och struktur, även när mötet inte går som man tänkt. Författarna tar även upp hur organisatoriska förutsättningar kan försvåra för eller bidra till samverkan.

Boken vänder sig i första hand till de som i sin yrkesroll har kontakt med personer som har behov av stöd från flera olika håll eller för de som arbetsleder dem, exempelvis inom socialtjänst, hälso- och sjukvård eller skola och elevhälsan. Även de som själva har behov av en SIP, eller närstående, kan ha nytta av boken.

Om författarna
Fanny Eklund är socionom och har mångårig erfarenhet av arbete som socialsekreterare med barn, ungdomar och vuxna samt som kurator inom psykiatrin. Hon arbetar idag på Riksförbundet Attention.

Sanna Halfdan är socionom och har huvudsakligen arbetat inom socialtjänsten som socialsekreterare och arbetsledare. Hon har även haft uppdrag som samordnare och projektledare kring frågor som rör samordning. Idag arbetar hon som preventions- och säkerhetssamordnare.

Om boken
Titel: SIP – samordnad individuell plan. Mötet, planeringen, processen
Författare: Fanny Eklund, Sanna Halfdan
ISBN: 978-91-7741-275-5
Sidor: 160
Utgivning: oktober 2021
Pris: 285

Utgivning: oktober 2021Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Lagen säger att socialtjänst och hälso- och sjukvård är skyldiga att vid behov upprätta en SIP – samordnad individuell plan. SIP är ett verktyg för att samordna insatserna mellan olika instanser så att ingenting hamnar mellan stolarna. Målet är att göra situationen bättre för individen. Det menar socionomerna Fanny Eklund och Sanna Halfdan som har skrivit den nya handboken "SIP – samordnad individuell plan. Mötet, planeringen, processen".
Twittra det här

Citat

Vi har skrivit en praktisk och konkret handbok utifrån våra egna erfarenheter
Fanny Eklund och Sanna Halfdan
Vi vill peppa läsaren och ingjuta lite hopp och mod att våga, för vinsterna är stora, både för huvudpersonen och de som jobbar med dem.
Fanny Eklund och Sanna Halfdan