I hederns skugga

I denna nya bok kommer de unga män som är uppvuxna med hedersnormer till tals; de som är dagens bröder och morgondagens äkta män och pappor. Vad vet vi egentligen om dem? Är de förtryckare eller offer?

I hederns skugga. De unga männens perspektiv, skriven av socionomen Dilek Baladiz är baserad på intervjuer med tio unga män i åldern 15 till 23 år. De har sina rötter i olika länder men är födda eller uppväxta i Sverige. Männen berättar om vilka krav och förväntningar deras famil­jer har på dem, och vilka förväntningar de själva har på sina systrar och framtida livspartners. Vi får ta del av deras syn på bland annat heders­relaterat förtryck och våld, tvångsäktenskap och arrangerade äkten­skap, relationer, sexualitet, könsroller och jämställdhet. I hederns skugga sätter hederstänkandet i ett sammanhang och vill skapa förståelse för varför det ser ut som det gör.

Boken är en utmärkt utgångspunkt för diskussioner med unga kring dessa teman och den innehåller många konkreta tips och metoder för hur man kan arbeta förebyggande med ungdomar i grupp. Den riktar sig både till ungdomar och till yrkesverksamma som möter ungdomar i sitt arbete, till exempel lärare, fritidsledare, socionomer och poliser, men är också av intresse för alla som vill få en djupare förståelse för ämnet.

Författaren Dilek Baladiz är socionom och har sina rötter i Turkiet. Hon har lång erfarenhet av att arbeta med hedersrelaterad problematik och är ofta anlitad som föreläsare inom området.

Vill du komma i kontakt med Dilek Baladiz maila baladiz@hotmail.com

Fakta om boken
Titel: I hederns skugga. De unga männens perspektiv
Författare: Dilek Baladiz
ISBN 978-91-7205-673-2
Utgivningsår 2009
160 sid
Pris: 150:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Joel Nordström, marknadsassistent, 08-462 26 72, joel.nordstrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media