Kris och potentiellt trauma – ny bok om att förstå och stötta barn i förskolan

Report this content

Traumatiska händelser i livet är en av de vanligaste orsakerna till att barn under tio år drabbas av allvarliga psykosociala svårigheter. Förskolan spelar en viktig roll för att fånga upp barn som drabbats av en svår händelse eller potentiellt trauma. Den nya boken Kris och potentiellt trauma - förstå och stötta utsatta barn i förskolan ger hjälp och kunskap till förskolans pedagoger för att kunna bemöta barn i krissituationer.

– Trauman och kriser kan påverka barns och ungas mående och utveckling, men även deras förutsättningar till lärande och gemenskap, säger Céline Nordenhed, leg. förskollärare, lärare och specialpedagog, som tillsammans med Anna Röst Riben, leg. psykolog och leg. psykoterapeut, har skrivit boken Kris och potentiellt trauma.

Genom att känna till tecken på när ett barn har upplevt en svår händelse och då agera i tid kan förskolans pedagoger vara avgörande för barnets kognitiva, sociala och emotionella utveckling. Ett potentiellt trauma kan uppstå som en följd av till exempel en naturkatastrof, svår olycka, krig, bristande omsorg eller av att förlora en närstående.

– Självklart vill vi inte att barn ska vara med om svåra händelser, men livet inkluderar även sorger. Allra bäst hjälper vi barnen genom att sätta ord på det som skett och möta dem där de är, säger Anna Röst Riben.

Kris och potentiellt trauma ger en tydlig introduktion till kris och potentiellt trauma hos yngre barn. Författarna återger kännetecken på ett potentiellt trauma och hur individuella förutsättningar påverkar barn i utsatthet. De delar med sig av strategier, förhållningssätt och metoder som kan göra stor skillnad för utsatta barns lärande och utveckling. Boken ger även konkreta praktikexempel, material och hjälpmedel för att kunna samtala med barnen om det svåra de varit med om.

Om författarna
Céline Nordenhed är leg. förskollärare, lärare och specialpedagog med lång erfarenhet av arbete inom både förskola och skola, bland annat som specialpedagog, förskolechef och skolchef.

Anna Röst Riben är leg. psykolog och leg. psykoterapeut och har arbetat med personalutbildning, som barnpsykolog i förskola och skola samt nu på barn- och ungdomsmedicinsk mottagning (BUMM).

Om boken
Titel: Kris och potentiellt trauma – förstå och stötta utsatta barn i förskolan
Utgivning: 20 januari 2021
ISBN: 978-91-7741-227-4 
Sidor: 136
Pris: 250 kr exkl moms.
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim
Projektledare Marknad
076-677 58 12
helen.kim@gothiakompetens.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Kris och potentiellt trauma är en ny bok om att förstå och stötta barn i förskolan.
Twittra det här
Traumatiska händelser i livet är en av de vanligaste orsakerna till att barn under tio år drabbas av allvarliga psykosociala svårigheter.
Twittra det här

Citat

Trauman och kriser kan påverka barns och ungas mående och utveckling, men även deras förutsättningar till lärande och gemenskap.
Céline Nordenhed, leg. förskollärare, lärare och specialpedagog
Allra bäst hjälper vi barnen genom att sätta ord på det som skett och möta dem där de är.
Anna Röst Riben, leg. psykolog och leg. psykoterapeut