Motiverande samtal som hjälp vid våld i nära relationer

Motiverande samtal (MI) är en väletablerad och effektiv metod när man vill stödja människor att förändra sina liv och rekommenderas av Socialstyrelsen. Samtalsmetoden används inom hela livsstilsområdet, bland annat vid alkohol- och drogproblem, spelmissbruk och ohälsosamma matvanor. 

Psykologen Liria Ortiz har nu utvecklat MI för att passa i arbete med människor som utsätts för våld i nära relationer. Hennes nya bok Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer ger praktisk vägledning till alla som yrkesmässigt möter de som är utsatta för våld i en parrelation.

I en relation där psykiskt, fysiskt eller ekonomiskt våld förekommer är det vanligt med ambivalenta känslor gentemot partnern. Ofta är det just växlingen mellan våld och värme som gör det svårt att lämna. Hopp om en förändring finns ofta då partnern inte är ”dum” eller ”ond” hela tiden. Han/hon ångrar sig, lovar bättring, ger olika sorts förklaringar såsom stress, att det är jobbigt på arbetet och liknande. MI är en metod som erfarenhetsmässigt fungerar väl i de starkt ambivalenta situationer som de utsatta personerna befinner sig i. 

Genom nyckelfrågor, konkreta samtalsverktyg och exempeldialoger visar boken hur den evidensbaserade samtalsmetoden MI kan användas för att fråga om våld, framkalla motivation till förändring och hantera motstånd. 

Några av de dialoger som finns i boken kan ses i ett flertal instruktionsfilmer om samtalsmetoden MI på Gothia Fortbildnings webb.

Om författarna

Liria Ortiz, bokens huvudförfattare, är leg. psykolog, leg. psykoterapeut och handledare, utbildningskonsult, föreläsare och MI-utbildare. 

Dan Rosenqvist, som skrivit ett kapitel om att motivera våldsutövaren till förändring, är psykolog och KBT-terapeut. 

Fakta om boken

Titel: Motiverande samtal i arbete med våld i nära relationer
ISBN: 978-91-7205-918-4
Utgivningsår: 2013
Omfång: 152 sidor
Cirkapris: 210 kr

Taggar:

Prenumerera

Media

Media