Ny bok av John Steinberg: Elevens lärande – handledning i klassrummet

Report this content

– Vi behöver hjälpa eleverna att förstå sina lärstrategier, säger John Steinberg, fil.dr. i pedagogik. Med kunskap om sina lärprocesser får eleverna bättre förutsättningar och lärarna större möjlighet att anpassa handledningen. Boken Elevens lärande – handledning i klassrummet ger de metoder som behövs.

John Steinberg har under flera decennier intervjuat, observerat och handlett lärare. Det har gett honom en insikt i lärarnas utmaningar och ledarskap. Nu har han även intervjuat barn och ungdomar om hur de lär sig och resonerar kring sitt lärande. Det har resulterat i boken Elevens lärande – handledning i klassrummet. Att förstå elevernas lärstrategier är en förutsättning för bättre handledning och ett ökat lärande. Med hjälp av metakognitiva frågor får eleverna reflektera över sin lärprocess.

– Genom att eleverna förstår sina lärstrategier kan de också bättre hantera skolans krav och olika lärsituationer. De får en ökad tilltro till sin egen förmåga, säger John Steinberg.

Att synliggöra lärstrategierna hjälper inte bara eleven utan är även en viktig kunskap för läraren för att kunna handleda och stötta. Elevens lärande – handledning i klassrummet ger metoder för hur läraren kan avläsa elevernas lärandestrategier och snabbt anpassa sin handledning till situationen.

 – Ju mer vi kan lära oss om elevernas sätt att lära sig desto bättre kan vi stötta. Det hjälper dem att ta till sig kunskap, säger John Steinberg som i boken ger konkret stöd för reflektion kring att handleda elever och reflektera över hur läraren kan agera metakognitivt.

Det krävs utrymme för diskussioner kring lärande, undervisning och pedagogik för lärares professionella utveckling. Något som sker alldeles för sällan i skolorna, menar John Steinberg.

– Lärare behöver få tid att lyfta blicken och tillsammans med kollegor fördjupa sig i undervisningens kärna och elevens lärande. När vi gör det kan vi också utvecklas i vår profession och vår undervisning.

Om författaren
John Steinberg är fil.dr i pedagogik och lärarfortbildare. Han har arbetat som rektor och universitetslektor och är författare till ett 50-tal böcker om inlärning, ledarskap, värderingar och kommunikation, däribland Ledarskap i klassrummet, Lärarskicklighet, Att vända en klass, Aktiva värderingar och Värdegrundsarbete i praktiken.

Om boken
Titel: Elevens lärande – handledning i klassrummet
Utgivning: 24 februari 2023
ISBN: 978-91-7741-367-7
Sidor: 136
Pris: 350 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Helén Kim
Projektledare marknad: Skola
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

"Elevens lärande – handledning i klassrummet" ger metoder för hur läraren kan avläsa elevernas lärandestrategier och snabbt anpassa sin handledning till situationen.
Twittra det här
Kunskap om sina lärprocesser ger eleverna bättre förutsättningar och lärarna större möjlighet att anpassa handledningen.
Twittra det här
John Steinberg har under flera decennier intervjuat, observerat och handlett lärare. Det har gett honom en insikt i lärarnas utmaningar och ledarskap. Nu har han även intervjuat barn och ungdomar om hur de lär sig och resonerar kring sitt lärande. Det har resulterat i boken "Elevens lärande – handledning i klassrummet".
Twittra det här

Citat

Genom att eleverna förstår sina lärstrategier kan de också bättre hantera skolans krav och olika lärsituationer. De får en ökad tilltro till sin egen förmåga.
John Steinberg, fil.dr och författare
Ju mer vi kan lära oss om elevernas sätt att lära sig desto bättre kan vi stötta. Det hjälper dem att ta till sig kunskap.
John Steinberg, fil.dr och författare