Ny bok ger ökad förståelse för människor med utvecklingsstörning och ohälsa

Personer med utvecklingsstörning som åldras och drabbas av olika fysiska och psykiska ohälsotillstånd kan ha svårt att kommunicera vad de upplever och vilket slags hjälp de behöver. Detta kan leda till svårigheter både för personerna själva och för deras omgivning. En obehandlad fysisk smärta kan exempelvis yttra sig i ett aggressivt beteende om omgivningen inte lyckas ta reda på orsaken bakom.

Att skilja mellan vanliga beteenden vid utvecklingsstörning och beteenden som tyder på annan sorts problematik som behöver behandlas kan vara svårt. Vilka diagnoser kan det vara fråga om? Hur yttrar sig till exempel demens? Är det någon skillnad vid utvecklingsstörning? Hur och var kan personen få hjälp? Vi som ska ge stöd – hur får vi hjälp och kunskap?

Boknyheten Ohälsa hos personer med utvecklingsstörning ger en ökad förståelse för människor med olika former av utvecklingsstörning och ohälsa samt konkreta råd om hur de kan få rätt stöd och behandling. Boken innehåller många fallbeskrivningar och författarna beskriver på ett pedagogiskt och lättbegripligt sätt vad utvecklingsstörning innebär samt hur det kan samverka med olika former av fysisk och psykisk ohälsa.

Ohälsa hos personer med utvecklingsstörning vänder sig till alla som på olika sätt kommer i kontakt med personer med utvecklingsstörning. Det kan vara verksamma inom olika LSS-verksamheter eller inom psykiatrisk vård, personal vid husläkarmottagningar, specialistläkarmottagningar, akutmottagningar eller andra enheter inom hälso- och sjukvården.

Boken är skriven av Lena Söderman, utbildad vårdlärare med inriktning mot utvecklingsstörning, och Sonja Svensson Höstfält, sjuksköterska och vårdlärare med specialisering inom psykiatri. Båda har lång erfarenhet inom sina respektive områden.

Fakta om boken
Titel: Ohälsa hos personer med utvecklingsstörning
Författare: Sonja Svensson Höstfält och Lena Söderman
ISBN: 978-91-7205-823-1
Utgivningsår: 2012
Omfång: 160 s.
Ca pris: 230 kr exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Jenny Andersson: jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64.

Förlagskontakt
Joel Öhrn, marknadsansvarig: joel.ohrn@gothiaforlag.se, 08-462 26 72.

Fakta om Gothia Förlag och Fortbildning AB
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin & hälsa, socialt arbete, social omsorg och tandvård. Förlaget ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media-gruppen.

Gothia Förlag och Fortbildning AB bildar 1 januari 2013 ett gemensamt bolag, med en spännande verksamhet inom bokproduktion, utbildning och tidningar.

Besök www.gothiaforlag.se för mer information om oss och om våra produkter.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media