Ny bok om att kvalitetssäkra motiverande samtal med hjälp av kodning

Report this content

Nya handboken Motiverande samtal – med kodning som verktyg visar hur man kan studera MI-samtal utifrån ett kodningsperspektiv och på så sätt säkerställa kvaliteten i samtalen. Boken riktar sig till såväl MI-utövare som till MI-utbildare och handledare som vill lära sig att ge strukturerad återkoppling utifrån MITI-kodning.

Motiverande samtal, MI, är en evidensbaserad samtalsmetod som används inom flera områden för att stimulera människor att förändra sitt beteende. Det kan till exempel handla om att dricka mindre alkohol, börja motionera eller att sluta röka.

Kodning har i det här sammanhanget ingenting att göra med dataprogrammering. Det är ett sätt att säkerställa kvaliteten i samtalet så att den uppfyller kraven för alla inblandade aktörer, det vill säga beställare, verksamhet, mottagare och klient. Kodning av samtal är ett sätt att fånga upp yttranden från såväl MI-utövaren som klienten för att på så vis kunna se vad MI-utövaren gör och hur klienten responderar. Det fungerar också som ett stöd vid utbildning och handledning.

Boken är indelad i tre delar. Först en presentation av kodningsinstrumentet MITI, version 4.2.1. Därefter en kort beskrivning av MI-metoden utifrån ett kodningsperspektiv. I det sista avsnittet delar författarna med sig av sina egna erfarenheter av MI-inlärning och ger tips på kodningsbaserade övningar.

Boken fyller en lucka inom MI-litteraturen genom att författarna presenterar metoden genom kodningsglasögon. De ger flera samtalsexempel som exemplifierar de olika MI-färdigheterna som utvärderas i MITI-manualen (Motivational Interviewing Treatment Integrity). Exemplen kommer från flera olika problemområden och verksamheter och är utförda av olika professioner och kan därmed kopplas till flera olika yrkesgrupper.

”Jag tror att både nybörjare och MI-utövare med lång erfarenhet kan ha stor användning av den här handboken. Den kan rentav ses som en liten skattkista för alla som vill lära sig eller fördjupa sina kunskaper i MITI-kodning och hur man kan använda MI-kodning som ett pedagogiskt verktyg för att fördjupa sina kunskaper i MI.”
Ur Helena Lindqvists förord till Motiverande samtal – med kodning som verktyg. Helena är medicine doktor i psykoterapi med inriktning MI.

Om författarna
Sophie Dixelius är fil.kand i psykologi och har arbetat med kodning sedan 2012.
Linda Ljunggren är utbildad samtalsterapeut och har arbetat med kodning sedan 2010.

Om boken
Titel: Motiverande samtal – med kodning som verktyg
Författare: Sophie Dixelius, Linda Ljunggren

Förord: Helena Lindqvist
Utgivning: november 2019
ISBN: 978-91-7741-174-1
Sidor: 156
Pris: 220 kr exkl moms.

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Pia Leufstedt
PR-ansvarig/Kommunikatör
08-462 26 06
pia.leufstedt@gothiafortbildning.se

Gothia Fortbildning erbjuder kompetensutveckling för dem som arbetar inom skola, vård och omsorg. Vi ger ut tidningar, böcker, broschyrer och digitala tjänster samt arrangerar kurser, konferenser och uppdragsutbildningar. Vår verksamhet bygger på vetenskap och beprövad erfarenhet. Målet är att sprida kunskap som inspirerar och gör nytta.​

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nya handboken Motiverande samtal – med kodning som verktyg visar hur man kan studera MI-samtal utifrån ett kodningsperspektiv och på så sätt säkerställa kvaliteten i samtalen. Boken riktar sig till såväl MI-utövare som till MI-utbildare och handledare som vill lära sig att ge strukturerad återkoppling utifrån MITI-kodning.
Twittra det här

Citat

Jag tror att både nybörjare och MI-utövare med lång erfarenhet kan ha stor användning av den här handboken. Den kan rentav ses som en liten skattkista för alla som vill lära sig eller fördjupa sina kunskaper i MITI-kodning och hur man kan använda MI-kodning som ett pedagogiskt verktyg för att fördjupa sina kunskaper i MI.
Ur Helena Lindqvists, medicine doktor i psykoterapi med inriktning MI, förord till Motiverande samtal – med kodning som verktyg.