Ny bok om fosterövervakning med senaste forskning, riktlinjer och arbetssätt

Report this content

Nya boken CTG – fosterövervakning i teori och praktik går igenom när och i vilken omfattning fostret bör övervakas under förlossningen. Författare är docent Malin Holzmann och professor Maria Jonsson. Båda författarna har deltagit i det nationella arbetet med 2016/2019 års reviderade CTG-klassificering.

Syftet med fosterövervakning under förlossning är att tidigt upptäcka tecken på syrebrist hos fostret. Därmed är det möjligt att förebygga syrebrist av så allvarligt slag att den leder till risk för att barnet får kvarstående neurologiska skador eller i värsta fall inte överlever.

Kardiotokografi (CTG) är tillsammans med intermittent auskulation den vanligaste fosterövervakningsmetoden under förlossning. För att förstå det hjärtfrekvensmönster ett foster uppvisar och göra rätt bedömning i varje enskilt fall behövs kunskap om fostrets fysiologi, de fyra parametrarna av fosterhjärtfrekvensen och livmoderkontraktioners effekt på syretillgången till fostret.

Den här boken går igenom när och i vilken omfattning fostret bör övervakas under förlossningen. Författarna utgår från olika omständigheter och redogör för åtgärder att vidta vid påverkan på förlossningsförloppet och på fostret till följd av komplikationer som till exempel värksvaghet, feber hos den födande, blödning och mekonium i fostervattnet. Med många tydliga exempel, figurer, bilder och konkreta råd blir boken ett värdefullt stöd i den kliniska vardagen.

Boken vänder sig till barnmorskestudenter och ST-läkare i obstetrik och gynekologi men kan också läsas med behållning av barnmorskor och obstetriker som vill färska upp sin kunskap inom CTG-området.

Om författarna
Malin Holzmann, docent och överläkare i obstetrik. Disputerade inom området CTG och laktatkoncentration hos foster.

Maria Jonsson, professor och överläkare i obstetrik. Disputerade inom området värkstimulering och fosterasfyxi under förlossning.

Båda författarna är redaktörer för ctgutbildning.se.

Om boken
Titel: CTG – fosterövervakning i teori och praktik
ISBN: 978-91-7741-271-7
Utgivning: 7 februari 2023
Sidor: 232
Pris: 400 kronor exkl. moms

Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Pia Leufstedt
Projektledare Marknad Vård & Omsorg
pia.leufstedt@gothiakompetens.se
072-050 39 04

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Nya boken CTG – fosterövervakning i teori och praktik går igenom när och i vilken omfattning fostret bör övervakas under förlossningen. Författare är docent Malin Holzmann och professor Maria Jonsson.
Twittra det här