Ny bok om hur systematiskt kvalitetsarbete höjer kvaliteten i förskolan

Report this content

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utvecklas. Så står det i läroplanen Lpfö-18, men Skolinspektionens granskning (2018) visar att det finns en rad brister. Så hur kommer man tillrätta med den skiftande kvaliteten i förskolan? Ett systematiskt kvalitetsarbete höjer kvaliteten på utbildningen och undervisningen. Och det behöver inte vara komplicerat. Susanne Svedberg, leg. förskollärare och kvalitetschef, visar i sin nya bok Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning hur det kan gå till.

– Det ska inte spela någon roll var i landet barnet har sin förskola. Det ska finnas likvärdiga förutsättningar att utvecklas och lära i en förskola med hög kvalitet, säger Susanne Svedberg som nu skrivit boken Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning.

Ett systematiskt kvalitetsarbete bidrar till kontinuitet och progression i barns utbildning. I förlängningen ger det en mer likvärdig och kvalitativ förskola. Susanne Svedberg vill bidra till att varje barn får förutsättningar att utvecklas mot målen. Systematiskt kvalitetsarbete ska vara enkelt, kunna göras tillsammans med barnen och framförallt ska det vara meningsfullt att jobba med kvalitetsbärande frågor i förskolan. Något som höjer kvaliteten på utbildning och undervisning.

– Jag vill skapa förståelse för kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning. Jag vill visa att det varken behöver vara svårt, komplicerat eller ta en massa kvalitetstid från samvaron med barnen, säger Susanne Svedberg.

I boken lyfter hon vikten av att reflektera, analysera, planera och följa upp undervisningen samt engagera alla i förskolans kvalitetsarbete. Boken ger praktiska verktyg och material för det systematiska kvalitetsarbetet.

– I första hand måste vi ta reda på om förskolan ger varje barn förutsättningar att utvecklas mot målen. Det är vårt fokus i arbetet med systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. Det får vi aldrig glömma bort, säger Susanne Svedberg.

Om författaren
Susanne Svedberg är leg. förskollärare och arbetar som kvalitetschef i Nyköpings kommun. Hon har gedigen erfarenhet som rektor i förskolan och är en uppskattad föreläsare kring systematiskt kvalitetsarbete och professionellt förhållningssätt i förskolan.

Om boken
Titel: Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning – Praktiskt material för förskollärare och barnskötare
Utgivning: 2021-08-16
ISBN: 978-91-7741-233-5
Sidor: 96
Pris: 279 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Presskontakt
Helén Kim, Gothia Kompetens
Projektledare Marknad Skola
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens arbetar med kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Den nya boken "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning" visar hur ett systematiskt kvalitetsarbete höjer kvaliteten.
Twittra det här
Susanne Svedberg har skrivit boken "Systematiskt kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning".
Twittra det här

Citat

Jag vill skapa förståelse för kvalitetsarbete i förskolans utbildning och undervisning. Jag vill visa att det varken behöver vara svårt, komplicerat eller ta en massa kvalitetstid från samvaron med barnen.
Susanne Svedberg, leg. förskollärare och kvalitetschef i Nyköpings kommun
Det ska inte spela någon roll var i landet barnet har sin förskola. Det ska finnas likvärdiga förutsättningar att utvecklas och lära i en förskola med hög kvalitet.
Susanne Svedberg, leg. förskollärare och kvalitetschef i Nyköpings kommun