Ny bok om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa

En snäll mormor i blommig klänning och uppsatt hår som passar barnbarnen och bjuder på småkakor. Det är en inte helt ovanlig bild av hur äldre är och bör vara. Men vad händer när det visar sig att mormor har missbruksproblem? Eller när farfar får en psykos? Många äldre med psykisk ohälsa hamnar mitt emellan äldreomsorgen och psykiatrin, och får därför inte den hjälp de behöver och har rätt till. Vilken roll spelar föreställningar och fördomar om äldre och psykiskt sjuka i detta? Och vad kan göras för att förbättra vården och bemötandet av dessa individer?

Den nya boken Mellan äldreomsorg och psykiatri – om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa riktar sig till dig som arbetar inom äldreomsorgen. Den ger dig såväl kunskap som konkreta råd om bemötande av äldre med psykisk ohälsa. Boken ger en översikt över de vanligaste psykiska ohälsotillstånden samt många fallbeskrivningar. Den är skriven på ett lättillgängligt sätt och lämpar sig väl i utbildningssammanhang och som underlag för diskussion i arbetsgrupper.

Susanne Rolfner Suvanto är fil. mag. i vårdpedagogik och leg. sjuksköterska specialiserad inom psykiatri. Sedan flera år arbetar hon som föreläsare och skribent kring frågor om äldres psykiska ohälsa.

Fakta om boken
Titel: Mellan äldreomsorg och psykiatri – om vård och bemötande av äldre med psykisk ohälsa
Författare: Susanne Rolfner Suvanto
ISBN 978-91-7205-789-0
Utgivningsår 2012
112 sid
Pris: 200:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar:
Kontakta Jenny Andersson, jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 61, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media