Om barns möte med döden

Barns möte med döden, deltagande i sorgen och närvaro vid de olika ritualer som omger den är i vår tid inte så självklar. I våra dagar upplevs döden ofta som något mycket främmande. Den väcker oro och ångest.
När ett barn drabbas av dödsfall i den närmaste omgivningen undervärderar de vuxna många gånger djupet och varaktigheten i barnets reaktioner. Ett sätt att hjälpa barnet är att låta det delta i olika ritualer kring dödsfallet, till exempel minnesstund, visning och begravning. Ritualerna hjälper barnet att få grepp om döden, gör det overkliga verkligt och förhindrar att skrämmande fantasier uppstår. Det är dock viktigt att barnet förbereds noggrant.

Att ta avsked ger konkreta råd inför ett barns möte med döden. Boken, som ges ut av Gothia Förlag i samarbete med Rädda Barnen, vänder sig till den som i sin yrkesverksamhet möter barn i sorg, inom förskolan, skolan, socialtjänsten, sjukvården och kyrkan. Den vänder sig också till den som arbetar professionellt med visning och begravning och till dig som är förälder eller anhörig.

Författaren, dr philos. Atle Dyregrov, är psykolog och chef för Senter for Krisepsykologi i Bergen och har närmare trettio års erfarenhet av barn och sorg. Boken är översatt av Karin Larsson Wentz.

Fakta om boken
Titel: Att ta avsked - ritualer som hjälper barnet genom sorgen
Författare: Atle Dyregrov
ISBN 978-91-7205-680-0
Utgivningsår 2009
64 sid
Pris: 140:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar?
Kontakta Marie Boström, förlagsassistent, 08-462 26 68, marie.bostrom@gothiaforlag.se

Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 0709-530512, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media