Så kan förskolans lärmiljöer främja kreativitet, lek och lärande – ny bok visar hur

Report this content

Förskolans läroplan säger att pedagogen ska forma miljöer som är utmanande, stimulerande och lockar till lek och aktivitet – men beskriver inte hur. I en ny bok går därför förskolläraren Erika Wallin igenom olika delar i arbetet för att forma en kreativ, hållbar och lekfull miljö där alla barn får chans att blomstra.

Med genomtänkta miljöer i förskolan kan vi få stöttning i undervisningen, ge barnen förutsättningar att leka och lära och en hjälp till att arbeta med utbildning under hela dagen, säger Erika Wallin.

I boken Förskolans lärmiljöer - att främja kreativitet, lek och lärande visar Erika Wallin hur förskolans pedagogiska miljöer kan bli ett stöd i arbetet och en plats där barnen kommer att ha roligt, leka, lära, skapa, mötas, inspireras och bli kreativa. Det handlar inte bara om hur vi möblerar och vilka material som finns tillgängliga, det finns även andra faktorer som påverkar, som till exempel förskolans organisation, undervisningen och pedagogernas förhållningssätt.

– Själv har jag alltid sett rummen och materialen som ”den tredje pedagogen”, som en hjälp i mitt uppdrag, säger Erika Wallin.

Hur en miljö som lockar till lek och lärande ser ut måste pedagogerna själva avgöra. Pedagogen behöver planera utifrån sitt eget sammanhang och de barn som befinner sig där och då. Erika Wallin menar att om det görs på ett genomtänkt sätt kan miljöerna ge ett stöd i arbetet.

Boken Förskolans lärmiljöer – att främja kreativitet, lek och lärande innehåller inga pekpinnar eller manualer. I stället skriver förskollärare Erika Wallin om tanken bakom, ”den snåriga vägen innan det blir så där bra som bilderna vi inspireras av visar. Fallgroparna vi kan hamna i, motgångarna vi kan möta och valen vi måste göra.”

Om författaren
Erika Wallin är legitimerad förskollärare med över 20 års erfarenhet, specialiserad på praktisk kunskap med inriktning på utvecklingsarbete i förskolan. Hon arbetar idag som kommundoktorand och utvecklingsledare för förskolorna i Nyköpings kommun och fortbildare.

Om boken
Titel: Förskolans lärmiljöer
att främja kreativitet, lek och lärande
Utgivning: 13 januari 2023

ISBN: 978-91-7741-342-4
Sidor: 160
Pris: 335 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se

Helén Kim
Projektledare marknad: Skola
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

"Förskolans lärmiljöer - att främja kreativitet, lek och lärande" visar hur förskolans pedagogiska miljöer kan bli ett stöd i arbetet.
Twittra det här

Citat

Med genomtänkta miljöer i förskolan kan vi få stöttning i undervisningen, ge barnen förutsättningar att leka och lära och en hjälp till att arbeta med utbildning under hela dagen.
Erika Wallin, leg. förskollärare, kommundoktorand och utvecklingsledare