Samtal om högläsning och berättande i förskolan gynnar språkutvecklingen

Report this content

Förskolan ska arbeta för att gynna barnens språkutveckling. Högläsning och berättande är två viktiga komponenter i den språkutvecklande undervisningen och det kräver att pedagogerna har en medveten strategi. Ann S. Pihlgren har därför skrivit en bok som visar hur förskolan kan arbeta med samtal om högläsning och berättande på ett sätt som främjar barnens språkutveckling.

Vi vet från forskning att högläsning och berättande kan fungera språkutvecklande om barnen får samtala om det som berättas, säger Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute där hon främst forskar kring barns tänkande och språk och samspel.

Det krävs en medveten strategi för att högläsning och berättande ska främja den språkutvecklande undervisningen i förskolan. Ann S. Pihlgrens nya bok Samtala om högläsning och berättande i förskolan fokuserar därför just på samtalet om det lästa och det berättade och hur det kan främja barns språkutveckling. Ett samtal som läggs upp på rätt sätt kan stärka barns språkliga och kommunikativa förmågor men även förmågan till självinsikt samt bidra till en positiv lärandeidentitet.

Samtala om högläsning och berättande i förskolan redogör på ett enkelt sätt för teorier och forskning om såväl högläsning och berättande som samtal i barngrupper. Författaren beskriver metoder som dialogisk högläsning, sokratiska samtal, Filosofi med barn och Filozoo, liksom kreativa estetiska metoder. Dessutom lyfter författaren fram hur pedagogen kan planera för progression genom att arbeta tematiskt och projektinriktat.

Boken kan användas som underlag i kollegialt lärande. Varje kapitel avslutas med diskussionsfrågor, förslag på fördjupning och ett praktiskt avsnitt med uppgifter att genomföra i arbetslaget eller på egen hand.

Om författaren
Ann S. Pihlgren
är fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute. Hon har tidigare arbetat som lärare, rektor, förvaltningschef, kvalitetsutvecklare, universitetslektor, skolpolitiker, studierektor och ansvarig för fritidslärarutbildningen vid Stockholms universitet. Barns tänkande, språk och samspel är hennes huvudsakliga forskningsintressen.

Om boken
Titel: Samtala om högläsning och berättande i förskolan
Utgivning: 27 januari 2023
ISBN: 978-91-7741-336-3
Sidor: 186
Pris: 399 kronor exkl. moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiakompetens.se
 

Helén Kim
Projektledare marknad: Skola
helen.kim@gothiakompetens.se

För en bättre dag på jobbet
Gothia Kompetens – kompetensutveckling och kunskapsförmedling för och av oss som jobbar med förskola, skola, vård och omsorg. Tillsammans utvecklar vi både verksamheter och människorna i dem. Verksamhetsnära kompetensutveckling – för en bättre dag på jobbet.

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Ann S. Pihlgren nya bok visar hur förskolan kan arbeta med samtal om högläsning och berättande på ett sätt som främjar barnens språkutveckling.
Twittra det här
"Samtala om högläsning och berättande i förskolan" redogör på ett enkelt sätt för teorier och forskning om såväl högläsning och berättande som samtal i barngrupper.
Twittra det här

Citat

Vi vet från forskning att högläsning och berättande kan fungera språkutvecklande om barnen får samtala om det som berättas.
Ann S. Pihlgren, fil.dr och forskningsledare vid Ignite Research Institute