Stödja familjer i kris – ny bok av Röda Korset, Bris och Rädda Barnen

Den nya boken Stödja familjer i kris – att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar beskriver hur man kan arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar i kris. Den tar sin ut­gångspunkt i teoretiska perspektiv på stödgrupper och krisreaktioner men fokus ligger på det konkreta arbetet i grupperna. Boken tar upp bland annat gruppindelning, hur man kan arbeta med teman och övningar och vilka krav som ställs på gruppledarna. I bokens appendix finns utförliga instruktioner till övningar och lekar.

Ett mycket uppskattat sätt att ge­nomföra parallellt stödgruppsarbete är genom en modell med stödhelger, där familjer träffas en hel helg vid två tillfällen. Boken visar hur man kan planera och genomföra stöd­helger och innehåller mängder av konkreta tips och erfarenheter.

”Efter stödhelgerna har det förändrats en del i familjen. Vi pratar kanske inte jättemycket i familjen, men ändå mer än förut. ” Flicka 15 år

”Nu vet jag mer hur andra familjer tänker.” Pojke 16 år

Stödja familjer i kris riktar sig till dig som arbetar med eller vill arbeta med stödgrupper för barn och för­äldrar. Författarna Annika Gillispie, Röda Korset, Sofia Grönkvist, Bris, Sara Hedrenius, Röda Korset, och Lotta Polfeldt, Rädda Barnen, har stor erfaren­het av parallellt stödgruppsarbete inom sina organisationer.

Fakta om boken
Titel: Stödja familjer i kris – att arbeta med parallella stödgrupper för barn och föräldrar
Författare: Annika Gillispie, Sofia Grönkvist, Sara Hedrenius, Lotta Polfeldt
ISBN 978-91-7205-822-4
Utgivningsår 2012
160 sid
Pris: 180:- exkl. moms

Vill du beställa ett recensionsexemplar:
Kontakta Jenny Andersson, jenny.andersson@gothiaforlag.se, 08-462 26 64
Förlagskontakt: Emma Wistrand, marknadschef, 08-462 26 71, emma.wistrand@gothiaforlag.se

Fakta om Gothia Förlag
Gothia Förlag ger ut böcker och skrifter för och i nära samarbete med aktörer inom medicin& hälsa, socialt arbete och tandvård. Vi ökar människors kunskap genom att göra vetenskap och erfarenhet begriplig, tillgänglig och användbar. Gothia Förlag är ett oberoende förlag inom Berling Media Koncernen.

 

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media