Värdegrundsarbete i praktiken – ny metodbok för skolan

Skolan behöver vrida perspektivet bort från elevens brister till ett större fokus på styrkorna. Det är ett förhållningssätt som gynnar inlärning och skapar förutsättningar för arbetsro och är en viktig del i skolans värdegrundsarbete. Det menar John Steinberg och Åsa Sourander som nu kommer ut med en metodbok om att arbeta mer framgångsrikt med värdegrundsfrågor.

– Värdegrundsarbete är en del av en större strävan efter en god arbetsmiljö som gagnar lärandet, säger John Steinberg.

Boken Värdegrundsarbete i praktiken presenterar två metoder för att stärka värdegrundsarbetet i skolan. Den ena metoden visar hur läraren kan synliggöra och bekfräfta elevens styrkor genom att skapa en s.k. Styrkestjärna.

Den andra metoden, ett beteendebaserat värdegrundsarbete, omvandlar abstrakta värdeord som respekt och hänsyn till konkreta vardagshandlingar. De små handlingarna; som att öppna dörrar för varandra, att få skolmåltidspersonalen att le, att säga hej till någon man inte brukar prata med, har stor betydelse för den inkluderande stämningen man vill ha på en skola.

Åsa Sourander, specialpedagog, har praktiskt tillämpat metoden i projektet Alla med som ingick i Skolverkets satsning för hälsofrämjande skolutveckling.

Att stärka elevernas bild av sig själva är en annan viktig del i ett framgångsrikt värdegrundsarbete. Istället för att fokusera på elevens brister kan ett styrkeperspektiv stärka en positiv självbild. Författarnas modell Styrkestjärnan tydliggör elevens styrkor, både för läraren, eleven och föräldrarna.

– Självklart ska vi fortsätta arbeta och stötta eleven där det finns svagheter. Men vi ska också oftare uppmärksamma det som fungerar och de personliga egenskaperna bakom små och stora framgångar, säger John Steinberg som tillsammans med Åsa Sourander genomfört dussintals styrkeintervjuer.

Att lyfta fram styrkorna och se till att eleven får uppgifter där styrkorna kan komma till nytta ger eleven mod, kraft och strategier att ta tag i livets utmaningar – i och utanför skolan.

Boken är en metodbok för lärare i grundskolan som ger stöd, exempel och råd för att arbeta med värdegrunden på ett sätt som ger resultat för arbetsmiljön.

Om författarna
John Steinberg är fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare till ett femtiotal böcker om lärande, ledarskap, skolutveckling, kommunikation och värderingar. Åsa Sourander är specialpedagog vid barn- och elevhälsan i Sigtuna kommun och tidigare klasslärare.

Om boken
Titel: Värdegrundsarbete i praktiken – Metodbok för skolan
Författare: John Steinberg och Åsa Sourander
Utgivning: 7 januari 2019
ISBN: 978-91-7741-108-6
Pris: 250 kr ex moms
Boken finns hos bokhandlare på nätet och i butik samt på www.gothiafortbildning.se

Presskontakt
Helén Kim
08-462 26 12, 076-677 58 12
helen.kim@gothiafortbildning.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Värdegrundsarbete är en del av en större strävan efter en god arbetsmiljö som gagnar lärandet.
John Steinberg, fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare
Vi ska oftare uppmärksamma det som fungerar och de personliga egenskaperna bakom små och stora framgångar.
John Steinberg, fil.dr i pedagogik, föreläsare och författare