Gränges ingår nya låneavtal och ökar den finansiella flexibiliteten

Gränges har refinansierat kreditavtalet som ursprungligen finansierade förvärvet av den amerikanska verksamheten i augusti 2016. Det nya kreditavtalet ger Gränges en kostnadseffektiv finansiering, ökad finansiell flexibilitet samt förlängda löptider.

De nya kreditfaciliteterna består av en revolverande kreditfacilitet tillgänglig i flera valutor om 2 000 MSEK med en löptid på tre år med förlängningsoption till fem år, ett lån (eng. Term Loan) på 100 MUSD med en löptid på fem år samt en revolverande kreditfacilitet om 50 MUSD med en löptid på tre år för det amerikanska dotterbolaget Gränges Americas Inc.

Arrangörer (eng. Mandated Lead Arrangers) av kreditavtalen var Danske Bank A/S, Danmark, Sverige filial, Nordea Bank Abp, filial i Sverige och Svenska Handelsbanken AB (publ). Danske Bank A/S kommer att ha rollen som facilitetsagent.

Gränges har även ingått ett ytterligare låneavtal med AB Svensk Exportkredit om 25 MUSD med en löptid på fyra år.

I samband med upptagandet av de nya lånen kommer motsvarande belopp återbetalas på den ursprungliga kreditfaciliteten. De nya kreditavtalen förväntas ha en neutral inverkan på Gränges finansiella kostnader under innevarande år.

För ytterligare information, kontakta:
Oskar Hellström, CFO och vice VD
oskar.hellstrom@granges.com, tel: +46 8 459 59 00

Johan Dufvenmark, VP Group Treasury
johan.dufvenmark@granges.com, tel: +46 705 97 4375 

Om Gränges
Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer och andra nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess och dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska regioner är Europa, Asien och Amerika. Produktionsanläggningarna i Sverige, Kina och USA har en total årlig kapacitet på 420 000 ton. Gränges har cirka 1 800 medarbetare och omsätter 13 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.

Taggar:

Om oss

Gränges är en ledande global leverantör av valsade aluminiumprodukter för värmeväxlarapplikationer, specialförpackningar och nischmarknader. Inom material för lödda värmeväxlare är Gränges marknadsledande globalt med en marknadsandel om cirka 20 procent. Företaget utvecklar, producerar och marknadsför avancerade material som förbättrar dels effektiviteten i kundens tillverkningsprocess, dels prestandan hos slutprodukten. Bolagets geografiska marknader är Europa, Asien och Amerika med produktionsanläggningar i alla tre regionerna med en total årlig kapacitet på 560 000 ton. Gränges har 2 400 medarbetare och omsätter 13,5 miljarder SEK. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer information om Gränges finns på www.granges.com.