Affärskompetens och ledarskap på en global marknad programstart för Executive MBA 2019-2021

Report this content

Torsdagen den 3 oktober startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2019-2021 i Göteborg. Ledare från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner ska under 21 månader tillägna sig kunskap om och verktyg för ett större affärsansvar på en global marknad, med särskilt fokus på Norden och Asien. Föreläsarna kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om i världen.

Executive MBA 20192021 Foto Zinnie Pham Nilsson

Managementutbildningen ges på deltid, är engelskspråkig och den enda i Sverige, som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS. Deltagarna kommer att träffas torsdag-lördag var tredje vecka och examineras i juni 2021. 

Nordiska styrkor och asiatiska tillväxtmarknader
Utbildningen fokuserar dels på nordiska affärsstyrkor som innovation, hållbarhet och internationell handel, dels på asiatiskt affärsliv, konsumentbeteende och kultur. Under två vistelser, vardera om tio dagar, får deltagarna undervisning vid topprankade universitet i Kina respektive Indien, besöka dynamiska företag på plats och interagera med seniora lokala affärsledare på internationella företag. 

”Programmet utvecklar ett brett spektrum av de kunskaper, perspektiv och verktyg som behövs på ledande befattningar i företag under högt förändringstryck. Genomgående får våra deltagare öva sin förmåga att reflektera över nya inslag i sitt ledarskap och tillämpningen i den egna hemmaorganisationen”, kommenterar Håkan Ericson, VD för GU School of Executive Education.

En grupp med mångfald
De 20 deltagarna har en medianålder på 40 år och är fördelade på nio kvinnor och elva män. Nationaliteter representerade är Sverige, Taiwan, Kina, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Schweiz och Polen. Två deltagare kommer att pendla in från utlandet för varje modul, från Belgien respektive Taiwan. Det är väldigt varierande verksamheter, som vill satsa på sina bästa talanger och låta dem utveckla affärskompetens och ledaregenskaper. Bland de deltagande företagen finns Astra Zeneca, Mindcamp, SKF, Smart Eye, We Group, Unilabs, Uhlman Nordiska och Volvo Cars.

YiJu Wang Foto Zinnie Pham Nilsson

Så vad förväntar sig de nya deltagarna av sin utbildning? Här delar några av dem med sig av sina tankar vid programstarten:

Yi-Ju Wang, Export Sales Executive – Ting Fong Electric & Machinery Co. Ltd.: “Min målsättning med att delta i det här programmet är att få en bättre förståelse för den allt mer komplicerade globala ekonomin och dess utmaningar, och samtidigt utforska möjliga lösningar för det givna affärsklimatet”.

Fredrik Gustavsson Foto Zinnie Pham Nilsson

Fredrik Gustavsson, Production Engineering Manager – VBG Group: ”Jag hoppas kunna vässa mina kunskaper inom strategi och internationella affärer, samt knyta nya kontakter som jag kan använda i min vardag på VBG Truck Equipment”,

Under programmet ombeds deltagarna kontinuerligt lämna synpunkter på utbildningen. I vårens sammanfattande utvärdering av hela Executive MBA-programmet 2017-2019 framgick att 90 % upplever ökad effektivitet i nuvarande jobb och att deltagarna särskilt uppskattar:

  • det akademiska perspektivet och lärarnas höga nivå 
  • skolans aktiva arbete med teambuilding i gruppen och utrymmet för diskussioner med deltagarnas olika perspektiv och erfarenheter
  • bredden på gästföreläsare från både industri och andra typer av verksamheter
  • de många olika perspektiven på ämnena som erbjuds
  • upplevd personlig utveckling

För mer information, v.v. kontakta
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education; hakan.ericson@handels.gu.se+46 709 50 63 35

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av endast runt 90 handelshögskolor i världen – och den enda i Sverige – som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS. Det motsvarar ungefär 0,7% av världens alla handelshögskolor. www.guexed.com

GU School of Executive Education, Box 609, 405 30 Göteborg. Telefon: +46 31 786 53 81. www.guexed.com 

Foto: Zinnie Pham Nilsson.


Handelshgskolan vid Gteborgs universitet r en av endast drygt 70 handelshgskolor i vrlden  och den enda i Sverige  som r Triple Crownackrediterad dvs har de tre frmsta internationella ackrediteringarna fr handelshgskolor EQUIS AACSB och AMBA

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Torsdagen den 3 oktober startade Handelshögskolans Executive MBA-program 2019-2021 i Göteborg. Ledare från såväl små och medelstora företag som multinationella koncerner ska under 21 månader tillägna sig kunskap om och verktyg för ett större affärsansvar på en global marknad, med särskilt fokus på Norden och Asien. Föreläsarna kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om i världen.
Twittra det här

Citat

Programmet utvecklar ett brett spektrum av de kunskaper, perspektiv och verktyg som behövs på ledande befattningar i företag under högt förändringstryck. Genomgående får våra deltagare öva sin förmåga att reflektera över nya inslag i sitt ledarskap och tillämpningen i den egna hemmaorganisationen
Håkan Ericson, VD för GU School of Executive Education
Min målsättning med att delta i det här programmet är att få en bättre förståelse för den allt mer komplicerade globala ekonomin och dess utmaningar, och samtidigt utforska möjliga lösningar för det givna affärsklimatet
Yi-Ju Wang, Export Sales Executive – Ting Fong Electric & Machinery Co. Ltd
Jag hoppas kunna vässa mina kunskaper inom strategi och internationella affärer, samt knyta nya kontakter som jag kan använda i min vardag på VBG Truck Equipment
Fredrik Gustavsson, Production Engineering Manager – VBG Group