Dela

Citat

Tina Resch, vice vd, Liseberg Sydkorea är ett fascinerande land, inte minst med tanke på utvecklingen från krigsslutet på 50-talet till dagens välstånd och moderna högteknologiska industri. Det var ett mycket välordnat arrangemang med proffsigt omhändertagande och ett intensivt och gediget program med högklassiga föreläsare och spännande företagsbesök. Sydkorea förknippas ju främst med bilindustri och hemelektronik och därför tyckte jag att det var särskilt intressant att få veta mer om landets nya stora exportbranscher som K-pop och K-beauty, det gav nya insikter.
Tina Resch, vice vd, Liseberg
Det var en fantastisk resa med ett imponerande program. Jag överraskades av koreanernas starka fokus på utbildning och hur mycket resurser de lägger på att ge sina barn och unga bästa möjliga förutsättningar akademiskt. Vi fick själva ta del av detta genom föreläsarna och föreläsningarna på Yonsei University, vilka höll en imponerande nivå. Jag tyckte det var särskilt intressant att få inblick i hur landet nu har identifierat att man befinner sig i något av ett vakuum efter en omfattande tillväxtresa och behöver hitta nästa steg i utvecklingen, samtidigt som man brottas med tuffa samhälleliga utmaningar, som till exempel de extremt låga födelsetalen vilka drivs på genom just höga kostnader för utbildning.
Mattias Nilsson, Head of Strategic Propositions, Stena Recycling Holding
Sydkorea är intressant inte minst för att det är en demokrati och på olika sätt har andra förutsättningar än några av sina grannländer. Det är ett hårt arbetande folk som har lagt ner ett otroligt jobb på att få landet på fötter efter Koreakriget då inget fungerade och hela Seoul låg i ruiner. Man slås också av bredden och innovationskraften i näringslivet. Föreläsarna på universitetet var imponerande och gav oss fantastiska inblickar. Jag tog särskilt intryck av föreläsningarna om den historiska utvecklingen och om landets förhållande till sina grannar. Vi ser allt från ett västerländskt perspektiv, nu fick vi deras perspektiv. Mycket lärorikt.
Evalotta Rehn, Senior Management Consultant, Babunia Consulting
Vi valde Korea som resmål främst för att ge EMBA-deltagarna insikter om vad som krävs för att leda i en snabb och innovativ ekonomi. Genom att utgå från Korea vill vi också skapa en ökad förståelse för Kinas roll i den alltmer komplexa geopolitiken i Asien och Stillahavsområdet och dess inverkan på världsekonomin. Vi är väldigt nöjda med samarbetet med Yonsei University och planerar för en resa till Korea även nästa år.
Håkan Ericson, vd, GU Executive Education
Göteborgs-Postens stipendium öppnar möjligheter för kandidater med arbetsgivare som inte har möjlighet att betala avgiften. Samtidigt stärker det västsvenska bolag som får tillgång till ny kvalificerad kunskap. Ledare med en Executive MBA-examen tillför väldigt mycket.
Peter Salomonsson, affärsutvecklingschef på GU Executive Education.
Det har varit två fantastiskt inspirerande dagar med många bra diskussioner och insikter. Jag har redan fått en mycket bättre förståelse för vad AI är och inser att det bästa sättet att ta sig an AI är att ta ägarskap för de egna frågorna och våga pröva. Nu får AI ta plats. Jag kommer att ta med de frågor vi tar upp i utbildningen till min ledningsgrupp för att åstadkomma en bredare förankring och förståelse. De här dagarna gav mig otroligt mycket energi, nu ser jag fram emot nästa omgång.
Gull-Britt Eide, kommundirektör, Lerums kommun
Patrik Andersson, Group CIO, Stena Rederi AB: Superintressant inledning på programmet med både nya insikter och verifiering av redan tagna beslut rörande vår organisations evolution till att bli ’AI-ready’ och ’AI-literate’. Tekniken är såklart en viktig komponent i denna evolution, men för att nå framgång så måste den högsta ledningen förstå vad AI är, dess möjligheter samt risker. Bra mix av deltagare från olika branscher att nätverka med och få perspektiv från. Ser fram emot resten av programmet.
Patrik Andersson, Group CIO, Stena Rederi AB
Redan efter första modulen har jag en bättre helhetsförståelse för vad AI är, inte minst i förhållande till mänsklig intelligens. Det breda angreppssättet inspirerar till fortsatta diskussioner och fortsatt arbete i min organisation.
Eva Halvarsson, vd, Andra AP-fonden
Att förstå AI tillräckligt väl för att ha det vi kallar beställarkompetens ligger högt på de flesta beslutsfattares agenda just nu. Vi är stolta över att, tillsammans med enheterna för uppdragsutbildning vid Stockholms och Uppsala universitet samt AI Sweden, ha skapat AI for Executives. Vi är också mycket nöjda med att gruppen som valt att bygga sin AI-kompetens hos oss i Göteborg är både senior och har en imponerande bredd. Det borgar för den eftersträvade höga nivån i diskussionerna. Håkan Ericson, vd, GU Executive Education
Håkan Ericson, vd, GU Executive Education
Dagens komplexa värld och höga förändringstakt kräver modiga och kloka ledare med förmåga att reflektera över sitt beslutsfattande. Det löper som en röd tråd genom programmet. Jag ser verkligen fram emot att få följa årets breda och erfarna grupp och allas professionella såväl som personliga utveckling
Håkan Ericson, vd GU Executive Education
Jag är här för att bredda och fördjupa min kompetens, bygga nätverk och få verktyg som stärker mig som ledare och hållbarhetschef. Efter den första modulen är jag imponerad av det professionella upplägget och de engagerade föreläsarna liksom av de andra deltagarna. Utbildningen kommer att innebära både personlig och yrkesmässig utveckling."
Ylva Linder, hållbarhetschef Liseberg
Mitt mål är att kunna erbjuda mina kunder mer ur ett affärsmässigt och strategiskt perspektiv och att få en mer djupgående kunskap om att driva ett företag. Efter en första intensiv modul har jag fått en hel del nya perspektiv på mitt arbete.
Christopher Hillman, Chief Design Officer, Atlantiska byrån
Som utbildad sjuksköterska sökte jag programmet för att komplettera med en högre utbildning som ger kunskaper i ekonomi och verktyg för att driva företag. Jag vill bli en bättre företagsledare och kunna utveckla vår verksamhet framgångsrikt och få den att växa. Redan första dagen fick jag med mig nya verktyg och nya perspektiv gällande företagande som jag kommer att implementera!
Anna Eurenius, verksamhetschef, Nordiskt Endoskopicentrum
Jag uppskattade omedelbart de svenska företagsledarna. De var seriösa, alltid väl förberedda, ställde frågor och utmanade mig som föreläsare på ett sätt som skapade en fantastisk lärandedynamik.
Lidija Polutnik, professor
GU Executive Education stärker akademins möjligheter att bygga relationer och nå ut med kunskap till näringslivet och samhället i övrigt. Jag är väldigt tacksam för mitt långvariga samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Här finns en kollegial och välkomnande miljö som inte är självklar på alla ställen. Människor är intresserade och nyfikna. Dessutom har skolan unikt goda kontakter och samarbeten med näringslivet. För mig har Göteborg varit en plats för lärande och personlig utveckling. Uppdraget i styrelsen är stimulerande i sig och ett sätt för mig att ge tillbaka.
Lidija Polutnik, professor
Vi är väldigt glada över att få ha professor Lidija Polutnik som ledamot i styrelsen. Hon är en uppskattad föreläsare i GU Executive Educations olika program och har värdefull internationell erfarenhet av att leverera kvalificerade vidareutbildningar och företagsanpassade program till näringslivet. Hennes kompetens är en stor tillgång i arbetet med att utveckla GU Executive Educations erbjudanden och affärsmodeller.
Lena Lind, styrelseordförande GU Executive Education
Jag är imponerad av erfarenheten och bredden i årets grupp. Oavsett vilken plattform deltagarna startar från innebär utbildningen en långtgående utvecklingsresa, både personligt och professionellt, och jag ser verkligen fram emot att få följa den här gruppen under programmets gång.
Håkan Ericson, vd GU Executive Education
Vi lever i ett skede när så gott som allt transformeras. Det är underbart och inspirerande att få vara delaktig i den snabba och omfattande utvecklingen, men det är också utmanande. Jag går Executive MBA för att få verktyg för att hantera den stora komplexitet som karaktäriserar både vår tid och verksamheten i Göteborgs Hamn.
Elvir Dzanic, vd, Göteborgs Hamn
Jag är ingenjör och har byggt på med studier i organisationspsykologi. Nu ska jag gå Executive MBA-programmet för att lära mig mer om affärsutveckling. Dessutom ser jag fram emot att få lära känna den här fantastiska gruppen av människor.
Amra Cenanovic, produktutvecklingsspecialist, SKF
Jag har doktorerat och forskat inom livsmedelsvetenskap, jobbat med forskning och utveckling och går Executive MBA-programmet för att jag behöver komplettera med kompetens inom ekonomi och ledning. Jag förväntar mig att bli säkrare i alla sammanhang som kräver helhetssyn på en kraftigt växande och global verksamhet som Oatly. 
Frédéric Prothon, Head of Operations Food Science, Oatly
Utbildningsinslagen om att leda i en föränderlig värld och att förnya organisationer blev extra aktuella i och med pandemins alla följder för företag i de olika branscher som deltagarna representerar. Det syns även i uppsatserna. Ledning i kris är ett återkommande tema och uppsatserna bjuder på spännande analyser och ny och väldigt aktuell kunskap.
Håkan Ericson, vd GU Executive Education
Vi är båda två väldigt intresserade av företagskultur och ledarskap och blev mycket inspirerade av professor Gideon Kunda i modulen Organisational Structure and Culture, professor Pekka Mattila som ansvarade för Change management och Frank Stenman i modulen Organisational Behaviour and Leadership.
Matilda Örnmark, vd Amoma Sverige
Vi hade viss kännedom om sensemakeing och sensegiving sedan tidigare och tyckte att teorierna förklarade en del av det vi såg i organisationen vi undersökte. Dessutom visade det sig att vår handledare, docent Andreas Diedrich, har stor kunskap om den forskningen. Han uppmuntrade oss.
Emily Holweck, vd Öredev
Man tar med sig teorierna in i det egna ledarskapet. Via uppsatsen har vi lärt oss mycket om vikten av värderingar och företagskulturens betydelse.
Matilda Örnmark och Emily Holweck
GP vill bidra till det västsvenska näringslivets innovations- och konkurrenskraft. Med utbildning kan människor utvecklas som individer och ledare och därmed stärka sin organisation. Vi arbetar varje dag med att förse våra läsare med information om och förståelse för vad som händer i samhället och världen. God omvärldsbevakning och bra utbildning är båda viktiga förutsättningar för att stärka ett kunskapsorienterat samhälle.
Josefin Meyer, marknadschef, GP
Tack vare GP:s initiativ kan vi nå kandidater som annars inte hade kommit ifråga. Stipendiet bidrar till en breddad rekrytering till programmet. Därmed kan mångfalden i gruppen utökas ytterligare vilket gagnar utbildningens kvalitet.
Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Utbildningen ger en bred bas av kunskaper, metoder och verktyg som stärker deltagarna som ledare och gör dem redo för större utmaningar. Jag vill också poängtera den imponerande utvecklingsresa som deltagarna gör under programmets 21 månader, både professionellt och personligt. Det är ett privilegium att få bidra till och följa den.
Håkan Ericson, VD för GU Executive Education
Gruppen håller hög kvalitet, vi kommer att lära oss mycket av varandra. Jag var väldigt imponerad av professor PD Jose och eftersom jag lärde mig så mycket under den första modulen ser jag verkligen fram emot de kommande! Jag har stor erfarenhet av företagsbyggande och företagsledning men tycker inte att mitt CV speglar min kompetens. Det vill jag åtgärda med en Executive MBA, samtidigt som jag vill bredda min kompetens.
Saaya Sorrells-Weatherford, KSSW Holdings
Jag hade höga förväntningar och är ändå positivt överraskad. Det är en väldigt senior grupp, deltagarna lyfter programmet. ​Föreläsaren var mycket skicklig och väldigt flexibel. Jag har länge velat gå ett Executive MBA-program. Det är ett stort privilegium att få satsa på sig själv, att få vidareutvecklas. Jag är ingenjör och har en tekniskt inriktad doktorsexamen. Med Executive MBA vill jag bredda min kompetens, utbildningen är ett extremt effektivt sätt att få ny kunskap och det är kul att växa - det är det jag är ute efter. ​
Christian Grante, Volvo Construction Equipment, Volvo Group
Årets uppsatser håller hög kvalitet och belyser väldigt aktuella affärsutmaningar. Uppsatsarbetet inkluderar både studier av befintlig forskning och egna undersökningar och analyser som ger ny kunskap. Här finns många intressanta rön att ta del av
Håkan Ericson, VD, GU Executive Education.
Executive MBA-utbildningen har varit en fantastisk resa som jag är oerhört glad över att jag fått chans att genomföra. Det är ett privilegium att som vuxen, med många år i arbetslivet, återigen få sätta sig i skolbänken och få utrymmet att reflektera, analysera och lära nytt. Eftersom utbildningen spänner över ett så brett område befinner man sig ibland på en ämnesmässig hemmaplan, men oftare i helt nya vatten där jag pushats att bredda min kompetens. Jag märker att jag vuxit som yrkesperson under utbildningen och att jag idag kan bidra med ett ännu större helhetsperspektiv i utvecklingen av Lisebergs verksamhet. Det här är min tredje akademiska examen, men det är utan tvekan den som varit allra mest givande och roligast att ta sig igenom. Det beror framför allt på mina 19 kursare och den gemenskap vi byggt upp på vägen. Det nätverket jag kommer att bära med mig resten av livet
Julia Vasilis, Informationschef, Liseberg AB.
Jag minns fortfarande frågan som Håkan, VD för GU Executive Education, ställde på informationsmötet för två år sedan: Är du en av dem som tar chansen och får saker att hända, eller är du en av dem som säger ‘det ska jag göra nästa år’ och sedan blir det aldrig av? Jag är glad att kunna säga att jag är en av dem som får saker att hända. Att gå ExecutiveMBA-programmet har varit en helt fenomenal erfarenhet. Jag kan definitivt säga att utbildningen har givit mig tillgång till verktyg som gör mig till både en bättre människa och ledare. Visst, det var en stor utmaning att studera och arbeta samtidigt, men det var också otroligt givande! Gruppens öppna och interagerande miljö är oerhört positiv och en erfarenhet för livet
Katrina Bendikas Chang, Global Key Account Manager, 3M Automotive Division.
Det blev en annorlunda sista termin och avslutning med den här gruppen, på grund av pandemin fick vi bedriva utbildningen på distans. Deltagarnas möjlighet till utbyte inom gruppen har naturligtvis påverkats, men i stort har övergången till online-undervisning fungerat bra
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education.
Executive MBA-utbildningen för mig var som klippt och skuren. Eftersom jag drev mitt eget bolag under utbildningen kunde jag implementera nya kunskaper från samtliga moduler direkt och se effekter av dessa under programmets gång. Det var minst sagt väldigt tuffa 21 månader men den kunskap, erfarenhet och det nätverk man fick med sig var otroligt värdefullt. Om jag fick chansen skulle jag gjort om samma resa alla dagar i veckan, utan att tveka!
Johan Hallenby, examinerades från Executive MBA-programmet i juni 2019.
Jag är oerhört tacksam och stolt för att Familjen Knut och Ragnvi Jacobssons stiftelse gav mig den här chansen. Jag kommer från en teknisk/artistisk bakgrund och saknade sedan tidigare en affärsinriktad utbildning. Den har verkligen hjälpt till att komplettera mig så här långt, har gett mig vänner för livet, kunskap, fler perspektiv, insikter och driv som redan börjat visa sig i konkreta resultat.
Michael Bengtsson, deltar i det pågående Executive MBA-programmet 2018-2020 med examination i juni 2020. 
Även om passion, målmedvetenhet och höga ambitioner utgör starka drivkrafter, som ligger bakom  varje framgångsrik entreprenör, måste det även finnas en del kunskap och erfarenhet om hur man driver företag. Det är där ett Executive MBA-program utgör en så värdefullt grund för entreprenörer. Det hjälper företagare med bland annat hur de kan hantera ett företag på lång sikt, analysera andras framgångar och misstag och dessutom utforska nya affärsmöjligheter med hjälp av lärare av högsta klass från hela världen. Därutöver, inte minst, tillsammans med andra deltagare som är supersmarta, kunniga och ambitiösa människor. Man får ett helt nätverk av vänner för livet som kommer att stödja och kunna ge dig råd, även efter programmet är avslutat. Jag är otroligt stolt och tacksam för stipendiet från stiftelsen, som gett mig möjligheten att gå Executive MBA-programmet, en unik utbildning som definitivt gör mig till en mer kompetent och kunnig företagsledare.
Anna Fritzon, deltar i Executive MBA-programmet 2019-2021 och avslutar sin utbildning i juni 2021. 
Vi är väldigt nöjda med webbinariet. Det känns bra att kunna dela med sig av samlad akademisk kunskap, som vi upplever efterfrågas i samband med de förändringar och utmaningar som coronapandemin för med sig för så många. Gensvaret var mycket positivt, både i form av antalet deltagare och uppskattande kommentarer i efterhand. Det är inte omöjligt att vi arrangerar något liknande igen
Håkan Ericson, VD GU Executive Education, som också ledde webbinariet.
Jag är mycket nöjd med resultatet efter att ha genomfört Executive MBA-utbildningens Marketing-modul online. Det fungerade helt utan krångel. Våra seminarier var väldigt interaktiva och ledde till givande diskussioner om prissättning och andra marknadsföringsfrågor som knöt ihop teori med praktisk tillämpning inom en rad branscher, både B2B och B2C
Lidija Polutnik, professor vid Babson College I Boston.
Bytet till den digitala utbildningsplattformen gick friktionsfritt, det kändes faktiskt mer som att ha en konversation snarare än en lektion. Formatet bidrog till värdefulla insikter inom marknadsföring, särskilt gällande strategisk prissättning
Anders Hestner, General Manager, Oxygen Therapy, Mölnlycke Health Care.
Vi kunde genomföra utbildningen trots reseförbud och utan att utsätta våra deltagare och föreläsare för smittorisken som skulle uppstått om vi träffades. Med början förra veckan sker all vår undervisning online
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education
Min forskarutbildning var kvantitativt inriktad. Med LiOV, främst i och med min masteruppsats, fick jag en komplettering med en mer kvalitativ ansats
Alessio Degl’ Innocenti, en av deltagarna på LiOV
LiOV som utbildning kan vara en av flera parametrar i en karriärutveckling. Programmet kan ge förutsättningar att utvecklas som chef, antingen i den roll man redan har eller i eventuella framtida högra befattningar
Alessio Degl’ Innocenti, en av deltagarna på LiOV
Det är både stimulerande och krävande att studera parallellt med arbete. Masteruppsatsen, som omfattar 30 högskolepoäng, var svårast. En uppsats kräver ett eget driv i högre grad än de mer strukturerade och kortare delkurserna. Här fanns det stunder då jag var på väg att ge upp.”
Alessio Degl’ Innocenti, en av deltagarna på LiOV
Deltagarna fick utveckla sina kunskaper kring ledningen av digitalisering på två övergripande sätt: först genom att få en djupare förståelse kring vad digitaliseringen innebär för samhället i stort och offentlig sektor specifikt. Därefter gick programmet in på konkreta modeller och hjälpmedel för hur man som ledare säkerställer ändamålsenlig digitalisering i sin egen organisation
Johan Magnusson
Programmet fokuserar på att på djupet förstå de finansiella nyckeltalen som används inom affärslivet idag. Med hjälp av denna förståelse kommer du som deltagare att kunna bedöma det allmänna finansiella tillståndet i ett företag och förstå olika besluts påverkan på nyckeltal. Programmet ger dig också grundläggande kunskaper om olika ekonomistyrningsmodeller som behövs för att aktivt kunna bidra till verksamhetens utveckling mot bättre lönsamhet
Johan Åkesson
Programmen är utformade för ledare som behöver kvalitetssäkrad kompetensutveckling på hög nivå inom ett specifikt område, men som har svårt att få loss tid till egen utveckling. De ger både en djupdykning i den senaste forskningen inom det aktuella området och praktiska angreppssätt tillämpade genom nya verktyg
Håkan Ericson, VD, GU School of Executive Education.
Det känns fantastiskt roligt att få det här stipendiet och speciellt eftersom vårt företag fortfarande är i en uppstartsfas. En sådan här utbildning borde alla entreprenörer få genomgå. Det finns så många företag som misslyckas i sin uppstart för att man inte helt kan tolka omvärldsfaktorer som påverkar bolaget. Med den här utbildningen skaffar jag mig den typ av kunskap som krävs utöver att driva själva verksamheten
Anna Fritzson, VD Zuragon Sweden AB.
Anna Fritzson erhåller Entreprenörspriset för sin målmedvetenhet och innovativa satsning på produkter och tjänster inom autonoma fordon. Hon har en imponerande entreprenörsanda och ett sällsynt driv som gör henne väl förtjänt av att tilldelas priset. Bolaget Zuragon visar tillväxt samt är lönsamt och Anna har förstått morgondagen genom satsningen inom autonoma fordon.
Marianne Brismar, styrelseordförande Familjen Knut & Ragnvi Jacobssons stiftelse.
Programmet utvecklar ett brett spektrum av de kunskaper, perspektiv och verktyg som behövs på ledande befattningar i företag under högt förändringstryck. Genomgående får våra deltagare öva sin förmåga att reflektera över nya inslag i sitt ledarskap och tillämpningen i den egna hemmaorganisationen
Håkan Ericson, VD för GU School of Executive Education
Min målsättning med att delta i det här programmet är att få en bättre förståelse för den allt mer komplicerade globala ekonomin och dess utmaningar, och samtidigt utforska möjliga lösningar för det givna affärsklimatet
Yi-Ju Wang, Export Sales Executive – Ting Fong Electric & Machinery Co. Ltd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp