Göteborgs-Posten instiftar Executive MBA-stipendium - vill stärka västsvensk konkurrenskraft

Report this content

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.

Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg är en ledarutbildning som är engelskspråkig och sträcker sig över 21 månader. Deltagarna arbetar samtidigt som de går programmet som ges på deltid. Utbildningen är avgiftsbelagd. Kostnaden, 465 000 kronor, betalas av deltagarnas arbetsgivare. Göteborgs-Postens stipendium gör det nu möjligt även för en person vars arbetsgivare inte kan betala att gå programmet.

”GP vill bidra till det västsvenska näringslivets innovations- och konkurrenskraft. Med utbildning kan människor utvecklas som individer och ledare och därmed stärka sin organisation”, säger GP:s marknadschef Josefin Meyer och fortsätter:
”Vi arbetar varje dag med att förse våra läsare med information om och förståelse för vad som händer i samhället och världen. God omvärldsbevakning och bra utbildning är båda viktiga förutsättningar för att stärka ett kunskapsorienterat samhälle.”

Helhetssyn på företagsledning
Deltagarna i Executive MBA-programmet får en bred bas av kunskaper, metoder och verktyg och en helhetssyn på utveckling och ledning av företag som förbereder dem för ett större ansvar. Programmet har en nordisk-asiatisk inriktning med tonvikt på nordiska affärsstyrkor som hållbarhet, innovation och internationell handel och på de asiatiska tillväxtmarknadernas kultur och affärslogik.

Nya kandidater breddar gruppen
Grupperna brukar ha deltagare som representerar många nationaliteter och kommer från väldigt olika branscher. Förutom den egna personliga och professionella utvecklingen nämner tidigare deltagare ofta utbytet med övriga i gruppen som en av programmets främsta styrkor. I och med stipendiet kan bredden i gruppen öka än mer, menar Per Cramér, rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:

”Tack vare GP:s initiativ kan vi nå kandidater som annars inte hade kommit ifråga. Stipendiet bidrar till en breddad rekrytering till programmet. Därmed kan mångfalden i gruppen utökas ytterligare vilket gagnar utbildningens kvalitet”, säger han.

Fakta och förutsättningar 

  • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är den enda skola i Sverige som ger ett Executive MBA-program och har en "Triple Crown”-ackreditering, en internationell kvalitetsstämpel
  • Föreläsarna på Executive MBA-programmet kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om i världen
  • Programmet innehåller två internationella resor för studier vid universitet i Hangzhou och Shanghai, Kina och Bangalore, Indien (när läget med pandemin åter tillåter detta)
  • Genomgånget program ger deltagaren 60 högskolepoäng och en masterexamen
  • För att kunna bli stipendiat krävs en akademisk examen motsvarande Bachelor, minst tre års relevant arbetslivserfarenhet, mycket goda kunskaper i engelska samt att arbetsgivaren stödjer deltagandet i utbildningen
  • Juryn består av GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist, GP:s marknadschef Josefin Meyer, Handelshögskolans dekan Per Cramér samt från GU ExEd: VD Håkan Ericson och affärsutvecklingschef Peter Salomonsson
  • Programmet startar den 7 oktober
  • Stipendieansökan görs via www.gp.se/stipendium senast den 20 juni

Bilder:
1. GP:s annons om stipendiet
2. Josefin Meyer, foto: Fredrik Helgesson
3. Per Cramér, foto: Handelshögskolan vid Göteborgs universitet

För ytterligare information, kontakta:

Peter Salomonsson, affärsutvecklingschef, GU Executive Education
peter.salomonsson@handels.gu.se 0708–624860

Josefin Meyer, marknadschef, Göteborgs-Posten
josefin.meyer@stampen.com, 031–624000 (vxl)

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet levererar Sveriges första AMBA-ackrediterade Executive MBA-program, företagsanpassade ledarprogram för internationellt inriktade företag på den nordiska marknaden, samt kortare öppna ledarprogram. Utbildningarna levereras i Sverige och globalt. Genom att kombinera akademisk tyngd med praktisk relevans utvecklar skolan sina kunders nyckelmedarbetare. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är Triple Crown-ackrediterad, d v s har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor från AMBA, AACSB och EQUIS. www.guexed.com

Göteborgs-Posten är ett helägt dotterbolag till Stampen och Sveriges näst största dagstidning med cirka 700 000 dagliga läsare av tidningen i tryck och digitala kanaler. GP omsatte 1,2 miljarder kronor 2011. Sju av tio göteborgare läser GP varje dag. Stampen-gruppen är en växande mediekoncern som idag är en av Sveriges största ägare av dagstidningar. Stampen äger också interaktiva mötesplatser, tryckerier, distributionsbolag och gratistidningar. Stampen omsätter närmare 6 miljarder kronor. www.stampen.com


 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.
Twittra det här

Citat

GP vill bidra till det västsvenska näringslivets innovations- och konkurrenskraft. Med utbildning kan människor utvecklas som individer och ledare och därmed stärka sin organisation. Vi arbetar varje dag med att förse våra läsare med information om och förståelse för vad som händer i samhället och världen. God omvärldsbevakning och bra utbildning är båda viktiga förutsättningar för att stärka ett kunskapsorienterat samhälle.
Josefin Meyer, marknadschef, GP
Tack vare GP:s initiativ kan vi nå kandidater som annars inte hade kommit ifråga. Stipendiet bidrar till en breddad rekrytering till programmet. Därmed kan mångfalden i gruppen utökas ytterligare vilket gagnar utbildningens kvalitet.
Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet