SD:s attack mot skyddsombuden är ett hån

Report this content

Idag börjar arbetsmiljöveckan och Handelsanställdas förbund har fokus på ensamarbete. Runt om i landet kommer regionala skyddsombud att göra besök på arbetsplatser för att säkerställa att de som arbetar ensamma har en bra arbetsmiljö.

Idag börjar arbetsmiljöveckan och Handelsanställdas förbund har fokus på ensamarbete. Runt om i landet kommer regionala skyddsombud att göra besök på arbetsplatser för att säkerställa att de som arbetar ensamma har en bra arbetsmiljö.

Veckan kommer i nytt ljus efter Sverigedemokraternas förslag att ersätta de regionala skyddsombuden med oberoende arbetsmiljörådgivare. Ett förslag Handels reagerar starkt emot.

– 2018 gjorde Handels regionala skyddsombud över 6 000 arbetsplatsbesök och på arbetsplatserna finns 4 000 skyddsombud som gör ett viktigt jobb varje dag. Det är ett gediget och viktigt arbete som görs för att förbättra arbetsmiljön. Att som SD påstå att dessa skulle ta partipolitiska hänsyn är ett hån mot professionaliteten hos våra skyddsombud, säger Krister Colde, arbetsmiljöombudsman på Handelsanställdas förbund.

Under 2018 hjälpte skyddsombuden till i ett antal uppmärksammade ärenden. Allt ifrån stank i köpcentra till blockerade nödutgångar och stöd till rånoffer.

– Sverigedemokraterna visar åter igen att de är ett arbetarfientligt parti. Att skyddsombuden är en representant för de som arbetar på en arbetsplats är grundläggande. De är någon man vänder sig till i förtroende, säger Krister Colde.

Handels släppte 2019 en rapport om ensamarbete där ett flertal arbetsmiljöproblem uppmärksammades i en enkät till medlemmar. Frågan blir därför fokus för Handels denna vecka när hela förbundet fokuserar på att förbättra arbetsmiljön på arbetsplatserna.

– Vi vet att många upplever att den psykosociala arbetsmiljön blir sämre när man jobbar ensam. Många blir oroliga och dessutom är den konkreta risken att utsättas för hot eller våld större. Många anställda vittnar också om att de inte kan gå på toaletten eller ta matraster. En sån arbetsmiljö är inte acceptabel, säger Krister Colde.

 

Mer information:

Krister Colde, arbetsmiljöombudsman Handelsanställdas förbund, 0104508013

Jens Lundberg, pressekreterare, 0104508980

 

För mer information kontakta Handels pressekreterare på 010-450 89 80 

Handelsanställdas förbund är Sveriges tredje största LO-förbund med cirka 155 000 medlemmar. 65 procent av medlemmarna är kvinnor. En tredjedel är under 30 år. Handels har medlemmar på cirka 25 000 arbetsplatser. Läs mer på  www.handels.se .

Prenumerera

Media

Media

Citat

"Att som SD påstå att skyddsombuden skulle ta partipolitiska hänsyn är ett hån mot professionaliteten hos våra skyddsombud."
Krister Colde, arbetsmiljöombudsman Handels