Grus i det världsekonomiska maskineriet? Framtidsutsikter och konsekvenser för Sverige och svenska företag

Inbjudan till seminarium den 26 oktober

Det råder en ovanligt stor osäkerhet om den framtida ekonomiska utvecklingen i världen, i EU och därmed även i Sverige. Tillväxten är låg i de flesta länder i västvärlden och det finns de som menar att vi är inne i en långsiktig stagnationsfas. Kina och andra tillväxtmarknader som tidigare bidragit starkt till den globala tillväxten har strukturella problem. Konflikterna i Mellanöstern ser inte ut att avta och osäkerheten om EU:s framtid har ökat.

Varför kommer inte världsekonomin igång? Är de låga råvarupriserna inklusive oljepriset här för att stanna? Finns det nya tillväxtmarknader? Hur ser framtidsutsikterna ut för svenska företag och svensk ekonomi? Vad bör svenska politiker göra? Är helikoptersläpp av pengar för att öka efterfrågan och inflationen en lösning? Detta är några frågor som Prins Bertil seminariet kommer att belysa och diskutera den 26 oktober

Prins Bertil seminariet 2016 – onsdag 26 oktober
TID: 13.15 – ca 16:30 inkl kaffepaus
PLATS: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Media hälsas välkomna. Anmäl gärna ert deltagande till maria.norrstrom@handels.gu.se

Program:
Technology and economic growth in India
Rohini Somanathan, professor i nationalekonomi, Delhi School of Economics och gästprofessor vid Handelshögskolan i Göteborg

Hur ser finansmarknaden på den ekonomiska utvecklingen framöver?
Andreas Wallström, chefsanalytiker, Nordea

Kaffepaus (ca kl 14.30)

Makroekonomiska risker och möjligheter för Sverige
John Hassler, professor i nationalekonomi, Stockholms universitet, gästprofessor vid Handelshögskolan och f.d. ordförande för Finanspolitiska rådet

Potential och utmaningar för Sverige och svenska företag
Lena Sellgren, chefsekonom, Business Sweden

För mer information kontakta:
Maria Norrström, kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
031-786 1247, 0709-226689
maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 6 800 studenter, 480 anställda, över 150 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera