Hur kan politiken, tekniken och individen bidra till en smart klimatpolitik?

Paneldebatt 31 januari

Det internationella klimatarbetet tog ett kliv framåt med Parisavtalet men verkar nu stå inför stora utmaningar. Vad kan Sverige göra? Vad kan individen själv göra? Vilken roll spelar styrmedel? Vad kan den tekniska utvecklingen medföra? Blir vardagen gråare i en fossilfri värld? Bistånds- och klimatminister Isabella Lövin debatterar med forskare från Handelshögskolan och Chalmers kring olika aspekter på klimatfrågan.

TID: Onsdag 31 januari 2018 kl 15.30 - 16.30
PLATS: Malmstensalen, Handelshögskolan, Vasagatan 1, Göteborg
Media hälsas välkomna. Anmäl ert deltagande till maria.norrstrom@handels.gu.se

Program

  • Inledning om internationell klimatpolitik. Professor Thomas Sterner.
  • Vad kan Sverige göra?  Isabella Lövin.
  • Fortsatt debatt om politikens och individens ansvar och teknikens möjligheter.
  • Frågor från publiken.

Panelen

Isabella Lövin, bistånds- och klimatminister, vice statsminister

Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, Handelshögskolan. Forskar och undervisar om styrmedel för att integrera olika miljöfrågor (klimat, biodiversitet, fiskeripolitik mm) i politiskt beslutsfattande i såväl rika länder, fattiga länder och på global nivå.

David Andersson, doktor, Chalmers. Forskar om hållbara konsumtionsmönster och har utvecklat webbtjänsten Svalna som låter individer se växthusgasutsläppen från sin konsumtion. Han har även utvecklat ett kortspel kring dessa utsläpp.

Maria Grahn, doktor, Chalmers. Forskar om klimat och energisystemanalys, framtida bränslen för land- och sjöfart samt ”electrofuels” som produceras från koldioxid, vatten och el.

Moderator: Olof Johansson Stenman, professor, prorektor, Handelshögskolan. Forskar om betendeekonomi med tillämpningar i t ex miljöekonomi, offentlig ekonomi och risk och osäkerhet.

Paneldebatten arrangeras av Handelshögskola i samarbete med Centrum för studier av kollektivt handlande (CeCAR), Centrum för hav och samhälle, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) och Environment for Development (EfD) Initiative.

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 490 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 70 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Om oss

Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av ca 90 handelshögskolor i världen - och den enda i Sverige - som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se För fler nyheter från Göteborgs universitet, se även:http://news.cision.com/se/goteborgs-universitet

Prenumerera