Ny Torsten Söderbergprofessor studerar följderna av åldrande befolkningar

Report this content

Gregor Noll, professor i internationell rätt, har utsetts till innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg. Han forskar om vilken inverkan åldrande befolkningar i Europa har på migrationsrättens utformning.

Europa står inför en kraftig förändring när befolkningarna åldras samtidigt som födelsetalen är historiskt låga. Europeiska stater med en åldrande befolkning kan därför behöva ändra sin migrationslagstiftning för att få in fler yrkesverksamma personer. Men forskning visar att lämpliga reformåtgärder, som ökad invandring, kan sitta hårt inne trots att en åldrande befolkning har negativa konsekvenser för tillväxten.

− Samtidigt går stater som Kina mot sin egen demografiska kris inom överskådlig framtid, vilket gör det sannolikt att Kina och Europa konkurrerar om sådana migrantkategorier som uppfattas som mest produktiva, säger Gregor Noll, professor i internationell rätt och ny innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur.

I projektet “Democracy and Demographics in Migration Lawmaking” studerar Gregor Noll hur Europas åldrande befolkningar kommer att påverka lagstiftningen som styr invandring till EU.

− Dagens migrationsbegränsande regleringsmodell i Europa klarar inte av den kraftiga förändring i demografin som vi står inför. Tanken med projektet är att integrera kunskap från ett antal olika discipliner i en rättsvetenskaplig modell.

Resultatet kommer att kunna användas i policydiskussioner om åldrandets konsekvenser för vårt samhälle och dess långsiktiga ekonomiska, sociala och politiska utveckling.

− Detta är ett projekt som tar sig an en avgörande fråga för Europas framtid med hjälp av tvärvetenskapligt orienterad rättsvetenskap. Jag är enormt glad för förtroendet att vara innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur. Den ger mig möjlighet att lägga ner en större sammanhängande arbetsinsats på sambandet mellan demokrati, demografi och rättens utformning, säger Gregor Noll.

Om Gregor Noll
Gregor Noll är professor i internationell rätt, verksam på Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans forskning kretsar bland annat kring frågor inom internationell migrations- och asylrätt, samt om hur teknologiskiften som AI påverkar rätten i stort. Sedan 2020 är han innehavare av Torsten Söderbergs forskningsprofessur.

Om Torsten Söderbergs forskningsprofessur vid Handelshögskolan i Göteborg
Professuren inrättades vid Handelshögskolan i Göteborg 2001, genom generösa donationer från Torsten Söderbergs Stiftelse och Ragnar Söderbergs stiftelse. Forskningsprofessuren kan innehas av heltidsanställda professorer vid Handelshögskolan i Göteborg och roterar mellan ämnesområdena nationalekonomi, rättsvetenskap och företagsekonomi. Normalt omfattar perioden tre år. Senaste innehavaren var Mikael Lindahl, professor i nationalekonomi.

Kontakt:
Gregor Noll
Telefon: 031−786 1260, e-post: gregor.noll@law.gu.se

Per Cramér, rektor, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Telefon: 031-786 5521, e-post: per.cramer@handels.gu.se

Maria Norrström
Kommunikationsansvarig

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Telefon: 031–786 1247, 070–922 66 89
E-post: maria.norrstrom@handels.gu.se

Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Med sina 7 000 studenter, 500 anställda, över 160 internationella partneruniversitet och sina huvudämnen – ekonomi och juridik – har Handelshögskolan en unik bredd. Forskningen präglas av samverkan över geografiska, institutionella och disciplinära gränser och skolan har ett nära samarbete med näringsliv och offentlig sektor. Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är en av drygt 100 handelshögskolor i världen som är "triple crown"-ackrediterad, dvs har de tre främsta internationella ackrediteringarna för handelshögskolor: EQUIS, AACSB och AMBA. www.handels.gu.se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media