Stort glapp mellan efterfrågan och tillgång på specialistkompetens

Report this content

Det råder ett fortsatt glapp på den svenska arbetsmarknaden när det gäller företagens efterfrågan av specialister och tillgången på kvalificerad arbetskraft, visar den globala rapporten Hays Globals Skills Index för 2019.

Totalt 34 länder i världen ingår i Hays globala kompetensindex, varav Sverige är ett. Rapporten ger en analys av den professionella arbetsmarknaden när det gäller makrotrender, utmaningar och möjligheter. Sveriges index är fortsatt högt (6,4) vilket innebär att företag har svårt att rekrytera rätt kompetens, framför allt inom IT, verkstadsindustri och life science.

- Även om resultatet för Sverige ser något bättre ut än föregående år har vi fortfarande en av de mest pressade arbetsmarknaderna. Rent konkret bromsar detta tillväxten för svenska företag som riskerar att stå utan värdefull kompetens, säger Nora Gunneng, ny Sverigechef för Hays.

Det finns ett par utmaningar för den svenska arbetsmarknaden i år, enligt rapporten. Till exempel förväntas arbetslösheten öka i år på grund av svag jobbtillväxt, medan BNP-tillväxten är inställd på att sakta ner till cirka 2 procent.

Andra slutsatser om den svenska arbetsmarknaden;

  • Lönetryck inom högkvalificerade industrier har sjunkit i år. Arbetstagare inom exempelvis vetenskaplig och teknisk verksamhet hör till dem vars genomsnittliga löner minskade.
  • Lönegapet mellan IT-specialister, revisorer och andra yrkespersoner med hög kompetens minskade i förhållande till kollegor med lägre kompetens.
  • Tillväxten i reallön beräknas avta igen i år, vilket lättar trycket på arbetsgivarnas lönekostnader.

- Anmärkningsvärt för årets resultat är att indikatorn som visar glappet mellan efterfrågan och tillgång på kompetens nu stigit från 9,9 till maximala 10,0, vilket visar på att läget börjar bli akut, säger Nora Gunneng.

Topp-5 mest efterfrågade kompetenserna i Sverige 2019*:

  1. Processingenjörer
  2. Projektledare
  3. Laboratorieingenjörer
  4. IT-utvecklare (bl.a. inom Java)
  5. Testare/testledare

*Källa: Hays Global Skills Index 2019

Hays Global Skills Index ger en poäng för varje land mellan 0 och 10, som mäter trycket på arbetsmarknaden. Poängen beräknas genom en analys av sju lika viktade indikatorer där var och en täcker olika dynamik på arbetsmarknaden, såsom utbildningsnivå, flexibilitet på arbetsmarknaden och lönetrycket. En totalpoäng på över 5,0 tyder på att arbetsmarknaden är "hårdare" än normalt. En poäng under 5,0 indikerar att marknaden är "lösare" än normalt. Inom denna övergripande värdering kan den poäng som hänförs till var och en av de sju indikatorerna variera kraftigt, vilket visar på det varierande tryck som varje land står inför på olika områden.

Hela rapporten kan laddas ned på:
www.hays-index.com

 

För mer information, kontakta:

Nora Gunneng 
Sverigechef
HAYS Recruiting experts worldwide
Mobil: 0704-50 60 03
E-post: nora.gunneng@hays.com

Hays är en ledande global professionell rekryteringskoncern. Koncernen är expert på att rekrytera kvalificerade, professionella och kompetenta människor i hela världen, marknadsledande i Storbritannien och Asien och en av marknadsledarna i Kontinentaleuropa och Latinamerika. Koncernen är verksam i den privata och den offentliga sektorn, med fasta anställningar, kontraktsroller och tillfälliga uppdrag. Per den 31 december 2016 fanns 9 600 anställda i koncernen på 251 kontor i 33 länder och med 20 specialiteter. Under budgetåret 2016 omsatte koncernen £ 810,3 miljoner, samt rekryterade cirka 67 000 kandidater till fasta tjänster och cirka 220 000 till tillfälliga uppdrag. Hays är verksamt i Australien, Belgien, Brasilien, Chile, Colombia, Danmark, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Hong Kong, Indien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Kina, Luxemburg, Malaysia, Mexiko, Nederländerna, Nya Zeeland, Polen, Portugal, Ryssland, Schweiz, Singapore, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, USA, Ungern och Österrike. Se vidare på www.hays.se

 

Taggar:

Media

Media

Citat

Även om resultatet för Sverige ser något bättre ut än föregående år har vi fortfarande en av de mest pressade arbetsmarknaderna. Rent konkret bromsar detta tillväxten för svenska företag som riskerar att stå utan värdefull kompetens.
Nora Gunneng, Sverigechef för Hays