Erik Melén, docent KI, ansvarig BAMSE-studien


Fotograf: Karolinska Institutet/Sachsska Barnsjukhuset

Erik Melén är docent i epidemiologi vid Institutet för miljömedicin(KI) och barnläkare på Sachsska barnsjukhuset med specialisering inom barn- och ungdomsallergologi.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera