Citat

- Vår ambition med Preventionsrapporten är att med vetenskaplig hjälp svara på frågan varför vi i ett upplyst land som Sverige inte lever så hälsosamt som vi skulle kunna göra.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Det är angeläget att operationsmetoderna fortsätter att utvecklas, så att barn som föds med hjärtfel får så god livskvalitet som möjligt.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Magnus Skölds forskning ger ett nytt sätt att se på sjukdomen, som kan leda till konkreta åtgärder på diagnostikområdet.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Inom forskningen är kunskapen om vilka som riskerar att drabbas av plötsligt hjärtstopp och varför man drabbas, fortfarande alltför liten. Därför behöver tillgängligheten till hjärtstartare öka, både i idrottssammanhang och i samhället i stort. Vi behöver också bli fler som stöder forskningen.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
Trots att allt fler svenskar dör i KOL vet vi relativt lite om sjukdomen. Åsa Wheelocks studier kan få stor betydelse för de drabbade. Om vården kan erbjuda tidigare och mer effektiv behandling skulle det leda till att många människor får längre och friskare liv.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
David Erlinges forskning ger en tydlig signal till alla julfirare – låt oss alla vara rädda om varandra, inte minst om våra äldre medmänniskor. Låt oss passa på att ge av oss själva och vår tid innan det är för sent.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Det är glädjande att fler länder åtar sig ett politiskt ledarskap för att stoppa ökningen av icke smittsamma sjukdomar, men tyvärr har det första utkastet av FN:s deklaration vissa brister. Till exempel saknas mål kopplade till ekonomiska styrmedel för att minska konsumtionen av alkohol, tobak och socker.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.
- Det känns fantastiskt för oss att kunna stötta forskning kring KOL som drabbar så många. Magnus Skölds forskning kan få avgörande betydelse för alla dessa patienter och ge dem en bättre livskvalitet.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Det känns fantastiskt för oss att kunna stötta forskning kring KOL som drabbar så många. Magnus Skölds forskning kan få avgörande betydelse för alla dessa patienter och ge dem en bättre livskvalitet.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Det känns fantastiskt för oss att kunna stötta forskning kring KOL som drabbar så många. Magnus Skölds forskning kan få avgörande betydelse för alla dessa patienter och ge dem en bättre livskvalitet.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
– Hjärtsvikt av typen där hjärtat är stelt och inte kan fyllas med blod är vår tids största hälsoproblem och utmaning för vår forskning. Nu får vi möjlighet att göra den första kanske mest framgångsrika behandlingsstudien någonsin inom detta viktiga område.
Lars Lund, Docent KI
- Kunskapen kring vad som händer när de med medfött hjärtfel blir äldre och börjar få åldersrelaterade hjärtsjukdomar, som högt blodtryck och kärlkramp, är idag en stor utmaning för forskningen. För att alla ska få ett så bra liv som möjligt behöver vi verkligen ta den här växande gruppen på allvar.
Eva Mattson, överläkare Hjärtkliniken, Karolinska Universitetssjukhuset.
Jan Nilsson
Genom att engagera några av Sveriges mest framstående forskare säkerställer vi att givarnas pengar används på bästa sätt för att lösa fler gåtor inom hjärt-lungsjukdom.
När årets Pridefestival i Stockholm avslutas med den välbesökta Prideparaden med närmare 40 000 deltagare finns det hjärtstartare och funktionärer som är utbildade i hjärt-lungräddning med i paradtåget.
Joanna Ljunggren, Presschef Stockholm Pride
Varje minut dör någon i hjärtstopp, i onödan. Varje år drabbas 10 000 svenskar av hjärtstopp på allmän plats, men bara 500 överlever. Med en stöt av en hjärtstartare inom tre minuter har personen 75 procents chans att överleva.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare
– Hjärtsvikt av typen där hjärtat är stelt och inte kan fyllas med blod är vår tids största hälsoproblem och utmaning för vår forskning. Nu får vi möjlighet att göra den första kanske mest framgångsrika behandlingsstudien någonsin inom detta viktiga område.
Lars Lund, Docent KI
Kunskapsbanken som byggs upp genom SCAPIS blir en nationell resurs för svenska forskare under många år framöver. Stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är mycket betydelsefullt för att SCAPIS ska kunna byggas ut och genomföras över hela landet.
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
– Den forskning som Jan Nilsson och Isabel Gonçalves bedriver tillsammans är mycket viktig och kan bidra till att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskar på ett avgörande sätt.
Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Prins Daniel är mycket intresserad av våra frågor. För två år sedan tog prinsen initiativ till att personligen dela ut stora forskningsanslaget och det gläder oss att han kommer att göra det i år också.
Staffan Josephson, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
Det är viktigt att lyfta fram unga, duktiga forskare i Sverige. Genom att införa
Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
– KappAhls bidrag till hjärtforskningen har mer än femdubblats sedan starten av vårt samarbete 2008 och summerar till totalt närmare 4,3 miljoner. KappAhl och deras kunder stödjer forskning som ökar både överlevnaden och livskvaliteten för kvinnor.
Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden
Tack vare forskningen är hjärtinfarkt inte längre lika med döden. Jag är själv är ett levande exempel på det. Forskningen har genom åren halverat dödligheten och med mer pengar kan den göra fler underverk. Det är jag gärna med och bidrar till.
Arne Hegerfors, sportkommentator i tv.
Det finns en stor potential för företag att stärka sina varumärken genom att satsa mer på forskning. Särskilt med tanke på att det ligger deras kunder, medarbetare och andra intressenter så varmt om hjärtat.
Kristina Sparreljung, insamlingschef för Hjärt-Lungfonden.