Anslag till forskare i Göteborg, Stockholm, Skåne, Uppsala, Umeå, Linköping

Pressmeddelande den 8 december 2017

Inför Nobeldagen:
Forskare i Göteborg får 14 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 14 miljoner kronor till tio forskningsprojekt i Göteborg. Forskningen kan få stor betydelse för de miljontals svenskar som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Men det är bara en liten del av alla ansökningar till Hjärt-Lungfonden som kan beviljas stöd.

– Hjärt-Lungfonden tar med forskningens hjälp upp kampen mot våra allra dödligaste sjukdomar. Därför är jag glad att i samband med Nobeldagen kunna berätta att vi i år beviljat 14 miljoner kronor i stöd till fantastiska forskare i Göteborg. Min förhoppning är att vi med givarnas hjälp ska kunna dela ut ännu mer i framtiden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.
Ett av projekten som får Hjärt-Lungfondens stöd i Göteborg är Anders Jeppssons forskning om läkemedelsbehandling efter bypassoperationer, som syftar till att minska komplikationer och förbättra överlevnaden för patienter med kranskärlssjukdom.

Under de senaste tio åren har antalet svenskar som dör av hjärt-kärlsjukdomar minskat med 7 000 personer per år. Till stor del beror detta på forskningsresultat som förbättrat sjukvårdens behandlingsmetoder.
– Hjärt-Lungfonden finansierar nyskapande projekt och stöttar gärna forskning som kan användas i vården så snart som möjligt. Inom hjärt- och lungforskningen finns det stora behov av mer pengar. Förra året kunde bara 16 procent av de sökta medlen beviljas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
Tack vare givarna kan Hjärt-Lungfonden stödja hundratals forskningsprojekt varje år. Projekten väljs ut bland tusentals ansökningar av forskningsrådet som består av 21 experter från hela landet.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Bilder:- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd

Fakta: Följande forskare i Göteborg har beviljats stöd av Hjärt-Lungfonden

- Mårten Falkenberg, överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 900 000 kronor.
- Johan Herlitz, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 550 000 kronor.
- Kjell Torén, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 1 200 000 kronor.
- Madeleine Rådinger, docent vid Göteborgs universitet, 800 000 kronor.
- Sven-Erik Ricksten, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 1 800 000 kronor.
- Michael Fu, professor vid Östra sjukhuset, 400 000 kronor.
- Anders Jeppsson, professor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 4 500 000 kronor.
- Malin Levin, biträdande lektor vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 900 000 kronor.
- Jonatan Oras, specialistläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 600 000 kronor.
- Elmir Omerovic, läkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, 2 250 000 kronor.

Om Hjärt-Lungfondens stöd till forskningen

- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige.
- 2016 delade Hjärt-Lungfonden ut totalt 306 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdomar, vilket är 16 procent av det ansökta beloppet som uppgick till ett värde av 1,8 miljarder kronor.
- Förutom de stora anslagen och forskningsprojekt, finansierar Hjärt-Lungfonden forskarmånader, forskartjänster och stipendier för forskning utomlands.
- Läs mer om Hjärt-Lungfondens anslag

 
Pressmeddelande den 8 december 2017
 

Inför Nobeldagen:

Forskare i Skåne får 28 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 28 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt i Skåne. Forskningen kan få stor betydelse för de miljontals svenskar som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Men det är bara en liten del av alla ansökningar till Hjärt-Lungfonden som kan beviljas stöd.

– Hjärt-Lungfonden tar med forskningens hjälp upp kampen mot våra allra dödligaste sjukdomar. Därför är jag glad att i samband med Nobeldagen kunna berätta att vi i år beviljat 28 miljoner kronor i stöd till fantastiska forskare i Skåne. Min förhoppning är att vi med givarnas hjälp ska kunna dela ut ännu mer i framtiden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.
 

Ett av projekten som får Hjärt-Lungfondens stöd i Skåne är Marju Orho-Melanders forskning om diabetes och hjärt-kärlsjukdom. Målet är att förstå sambandet mellan kost, våra gener och tarmbakterier i hjärtkärlsjukdomar.

Under de senaste tio åren har antalet svenskar som dör av hjärt-kärlsjukdomar minskat med 7 000 personer per år. Till stor del beror detta på forskningsresultat som förbättrat sjukvårdens behandlingsmetoder. 

– Hjärt-Lungfonden finansierar nyskapande projekt och stöttar gärna forskning som kan användas i vården så snart som möjligt. Inom hjärt- och lungforskningen finns det stora behov av mer pengar. Förra året kunde bara 16 procent av de sökta medlen beviljas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
 

Tack vare givarna kan Hjärt-Lungfonden stödja hundratals forskningsprojekt varje år. Projekten väljs ut bland tusentals ansökningar av forskningsrådet som består av 21 experter från hela landet.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
 

Bilder:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd
- Marju Orho-Melander, professor på Malmö universitetssjukhus

Fakta: Följande forskare i Skåne har beviljats stöd av Hjärt-Lungfonden
- Anna Hultgårdh-Nilsson, professor vid Lunds universitet, 1 200 000 kronor.
- Sebastian Albinsson, läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 600 000 kronor.
- Karl Henrik Swärd, doktor vid Lunds universitet, 900 000 kronor.
- Constance Weismann, assisterande professor vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 1 200 000 kronor.
- David Ley, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 2 100 000 kronor.
- Håkan Arheden, professor vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 1 200 000 kronor.
- Marcus Carlsson, överläkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 1 200 000 kronor.
- Pyotr Platonov, läkare vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 800 000 kronor.
- Harry Björkbacka, docent vid Lunds universitet, 1 200 000 kronor.
- Yan Borné, doktor i medicin vid Lunds universitet, 900 000 kronor.
- Petru Liuba, docent vid Skånes universitetssjukhus i Lund, 900 000 kronor.
- Patrik Midlöv, professor vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 500 000 kronor.
- Per Björkman, professor vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 900 000 kronor.
- Isabel Goncalves, läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 3 600 000 kronor.
- Andreas Edsfeldt, läkare vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 1 500 000 kronor.
- Jan Nilsson, professor vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 4 500 000 kronor.
- Marju Orho-Melander, professor vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, 4 350 000 kronor.

Om Hjärt-Lungfondens stöd till forskningen
- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige.
- 2016 delade Hjärt-Lungfonden ut totalt 306 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdomar, vilket är 16 procent av det ansökta beloppet som uppgick till ett värde av 1,8 miljarder kronor.
- Förutom de stora anslagen och forskningsprojekt, finansierar Hjärt-Lungfonden forskarmånader, forskartjänster och stipendier för forskning utomlands.
- Läs mer om Hjärt-Lungfondens anslag


 
 
Pressmeddelande den 8 december 2017
 

Inför Nobeldagen:

Forskare i Linköping får 5,6 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 5,6 miljoner kronor till fyra forskningsprojekt i Linköping. Forskningen kan få stor betydelse för de miljontals svenskar som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Men det är bara en liten del av alla ansökningar till Hjärt-Lungfonden som kan beviljas stöd.

– Hjärt-Lungfonden tar med forskningens hjälp upp kampen mot våra allra dödligaste sjukdomar. Därför är jag glad att i samband med Nobeldagen kunna berätta att vi i år beviljat 5,6 miljoner kronor i stöd till fantastiska forskare i Linköping. Min förhoppning är att vi med givarnas hjälp ska kunna dela ut ännu mer i framtiden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.
 

Ett av projekten som får Hjärt-Lungfondens stöd i Linköping är Maria Jernmalms forskning om astma. Målet är att utveckla nya strategier för att förebygga astma.

Under de senaste tio åren har antalet svenskar som dör av hjärt-kärlsjukdomar minskat med 7 000 personer per år. Till stor del beror detta på forskningsresultat som förbättrat sjukvårdens behandlingsmetoder. 

– Hjärt-Lungfonden finansierar nyskapande projekt och stöttar gärna forskning som kan användas i vården så snart som möjligt. Inom hjärt- och lungforskningen finns det stora behov av mer pengar. Förra året kunde bara 16 procent av de sökta medlen beviljas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
 

Tack vare givarna kan Hjärt-Lungfonden stödja hundratals forskningsprojekt varje år. Projekten väljs ut bland tusentals ansökningar av forskningsrådet som består av 21 experter från hela landet.
 

Bilder:-

 Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd
- Maria Jernmalm, professor vid Linköpings universitetssjukhus

Fakta: Följande forskare i Linköping har beviljats stöd av Hjärt-Lungfonden- Maria Jernmalm, professor vid Linköpings universitetssjukhus, 1 800 000 kr.
- Carl-Johan Carlhäll, överläkare vid Linköpings universitetssjukhus, 1 200 000 kr.
- Olle Stendahl, professor vid Linköpings universitetssjukhus, 1 400 000 kr.
- Anna Strömberg, professor vid Linköpings universitetssjukhus, 1 200 000 kr.
 

Om Hjärt-Lungfondens stöd till forskningen
- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige.
- 2016 delade Hjärt-Lungfonden ut totalt 306 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdomar, vilket är 16 procent av det ansökta beloppet som uppgick till ett värde av 1,8 miljarder kronor.
- Förutom de stora anslagen och forskningsprojekt, finansierar Hjärt-Lungfonden forskarmånader, forskartjänster och stipendier för forskning utomlands.
- Läs mer om Hjärt-Lungfondens anslag

 
 
 
Pressmeddelande den 8 december 2017
 

Inför Nobeldagen:

Forskare i Umeå får 6,3 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 6,3 miljoner kronor till fem forskningsprojekt i Umeå. Forskningen kan få stor betydelse för de miljontals svenskar som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Men det är bara en liten del av alla ansökningar till Hjärt-Lungfonden som kan beviljas stöd.

– Hjärt-Lungfonden tar med forskningens hjälp upp kampen mot våra allra dödligaste sjukdomar. Därför är jag glad att i samband med Nobeldagen kunna berätta att vi i år beviljat 6,3 miljoner kronor i stöd till fantastiska forskare i Umeå. Min förhoppning är att vi med givarnas hjälp ska kunna dela ut ännu mer i framtiden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Ett av projekten som får Hjärt-Lungfondens stöd i Umeå är Thomas Sandströms forskning om luftföroreningar som ger mycket stora hälsoeffekter både i lungor och på hjärtkärlsystemet.

Under de senaste tio åren har antalet svenskar som dör av hjärt-kärlsjukdomar minskat med 7 000 personer per år. Till stor del beror detta på forskningsresultat som förbättrat sjukvårdens behandlingsmetoder. 

– Hjärt-Lungfonden finansierar nyskapande projekt och stöttar gärna forskning som kan användas i vården så snart som möjligt. Inom hjärt- och lungforskningen finns det stora behov av mer pengar. Förra året kunde bara 16 procent av de sökta medlen beviljas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
 

Tack vare givarna kan Hjärt-Lungfonden stödja hundratals forskningsprojekt varje år. Projekten väljs ut bland tusentals ansökningar av forskningsrådet som består av 21 experter från hela landet.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239,
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
Bilder:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd
- Thomas Sandström, professor vid universitetssjukhuset i Umeå

Fakta: Följande forskare i Umeå har beviljats stöd av Hjärt-Lungfonden
- Thomas Sandström, professor vid Norrlands universitetssjukhus, 3 300 000 kronor.
- Clas Ahlm, professor vid Norrlands universitetssjukhus, 600 000 kronor.
- Gunilla Olivecrona, professor vid Umeå universitet, 600 000 kronor.
- Ulf Näslund, prefekt vid Norrlands universitetssjukhus, 900 000 kronor.
- Bengt Johansson, docent vid Norrlands universitetssjukhus, 900 000 kronor.

Om Hjärt-Lungfondens stöd till forskningen
- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige.
- 2016 delade Hjärt-Lungfonden ut totalt 306 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdomar, vilket är 16 procent av det ansökta beloppet som uppgick till ett värde av 1,8 miljarder kronor.
- Förutom de stora anslagen och forskningsprojekt, finansierar Hjärt-Lungfonden forskarmånader, forskartjänster och stipendier för forskning utomlands.
- Läs mer om Hjärt-Lungfondens anslag

 
Pressmeddelande den 8 december 2017
 

Inför Nobeldagen:

Forskare i Uppsala får 26 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 26 miljoner kronor till 17 forskningsprojekt i Uppsala. Forskningen kan få stor betydelse för de miljontals svenskar som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Men det är bara en liten del av alla ansökningar till Hjärt-Lungfonden som kan beviljas stöd.

– Hjärt-Lungfonden tar med forskningens hjälp upp kampen mot våra allra dödligaste sjukdomar. Därför är jag glad att i samband med Nobeldagen kunna berätta att vi i år beviljat 26 miljoner kronor i stöd till fantastiska forskare i Uppsala. Min förhoppning är att vi med givarnas hjälp ska kunna dela ut ännu mer i framtiden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.
 

Ett av projekten som får Hjärt-Lungfondens stöd i Uppsala är Mia Philipssons forskning om stroke. Målet är att undersöka om strokeassocierade infektioner kan förhindras genom att tarmbarriären förstärks.

Under de senaste tio åren har antalet svenskar som dör av hjärt-kärlsjukdomar minskat med 7 000 personer per år. Till stor del beror detta på forskningsresultat som förbättrat sjukvårdens behandlingsmetoder. 

– Hjärt-Lungfonden finansierar nyskapande projekt och stöttar gärna forskning som kan användas i vården så snart som möjligt. Inom hjärt- och lungforskningen finns det stora behov av mer pengar. Förra året kunde bara 16 procent av de sökta medlen beviljas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
 

Tack vare givarna kan Hjärt-Lungfonden stödja hundratals forskningsprojekt varje år. Projekten väljs ut bland tusentals ansökningar av forskningsrådet som består av 21 experter från hela landet.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239,
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
Bilder:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd
- Mia Philipsson, professor vid Uppsala universitet

Fakta: Följande forskare i Uppsala har beviljats stöd av Hjärt-Lungfonden
- Christer Janson, professor vid Akademiska sjukhuset, 1 800 000 kronor.
- Lars Lind, professor vid Akademiska sjukhuset, 2 400 000 kronor.
- Stefan Thelin, adjungerad professor vid Akademiska sjukhuset, 4 500 000 kronor.
- Carina Blomström Lundqvist, professor vid Akademiska sjukhuset, 300 000 kronor.
- Jenny Hallgren Martinsson, docent vid Uppsala universitet, 900 000 kronor.
- Åsa Johansson, doktor vid Uppsala universitet, 900 000 kronor.
- Håkan Ahlström, professor vid Akademiska sjukhuset, 2 400 000 kronor.
- Anders Larsson, professor vid Akademiska sjukhuset, 1 200 000 kronor.
- Per Hellman, professor vid Akademiska sjukhuset, 300 000 kronor.
- Michael Hultström, läkare vid Uppsala universitet, 600 000 kronor.
- Kevin Mani, docent vid Akademiska sjukhuset, 1 200 000 kronor.
- Andrei Malinovschi, docent vid Akademiska sjukhuset, 900 000 kronor.
- Marcel den Hoed, läkare vid Akademiska sjukhuset, 300 000 kronor.
- Sten Rubertsson, professor vid Akademiska sjukhuset, 1 600 000 kronor.
- Mia Wadelius, professor vid Akademiska sjukhuset, 1 800 000 kronor.
- Mia Philipson, professor vid Uppsala universitet, 1 000 000 kronor.
- Jonas Oldgren, docent vid Akademiska sjukhuset, 4 350 000 kronor.

Om Hjärt-Lungfondens stöd till forskningen
- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige.
- 2016 delade Hjärt-Lungfonden ut totalt 306 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdomar, vilket är 16 procent av det ansökta beloppet som uppgick till ett värde av 1,8 miljarder kronor.
- Förutom de stora anslagen och forskningsprojekt, finansierar Hjärt-Lungfonden forskarmånader, forskartjänster och stipendier för forskning utomlands.
- Läs mer om Hjärt-Lungfondens anslag

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss påInstagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Ge en julgåva till forskningen: www.hjart-lungfonden.se/julklapp

 


 
Pressmeddelande den 8 december 2017
 

Inför Nobeldagen:

Forskare i Stockholm får 53 miljoner av Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden har beslutat att dela ut 53 miljoner kronor till 37 forskningsprojekt i Stockholm. Forskningen kan få stor betydelse för de miljontals svenskar som drabbas av sjukdomar i hjärta, kärl eller lungor. Men det är bara en liten del av alla ansökningar till Hjärt-Lungfonden som kan beviljas stöd.

– Hjärt-Lungfonden tar med forskningens hjälp upp kampen mot våra allra dödligaste sjukdomar. Därför är jag glad att i samband med Nobeldagen kunna berätta att vi i år beviljat 53 miljoner kronor i stöd till fantastiska forskare i Stockholm. Min förhoppning är att vi med givarnas hjälp ska kunna dela ut ännu mer i framtiden, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.
 

Ett av projekten som får Hjärt-Lungfondens stöd i Stockholm är Sven-Erik Dahléns forskning om astma. Målet är att finna molekylära markörer i prover som enkelt kan tas inom vården och på så sätt möjliggöra individanpassad behandling av svår astma.

Under de senaste tio åren har antalet svenskar som dör av hjärt-kärlsjukdomar minskat med 7 000 personer per år. Till stor del beror detta på forskningsresultat som förbättrat sjukvårdens behandlingsmetoder. 

– Hjärt-Lungfonden finansierar nyskapande projekt och stöttar gärna forskning som kan användas i vården så snart som möjligt. Inom hjärt- och lungforskningen finns det stora behov av mer pengar. Förra året kunde bara 16 procent av de sökta medlen beviljas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.
 

Tack vare givarna kan Hjärt-Lungfonden stödja hundratals forskningsprojekt varje år. Projekten väljs ut bland tusentals ansökningar av forskningsrådet som består av 21 experter från hela landet.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239,
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
 

Bilder:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd
- Sven-Erik Dahlén, professor vid Karolinska institutet

Fakta: Följande forskare i Stockholm har beviljats stöd av Hjärt-Lungfonden


 - Elisabet Svenungsson, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 900 000 kronor.
- Johan Björkegren, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 1 200 000 kronor.
- Per Tornvall, docent vid Södersjukhuset, 300 000 kronor.
- Barbro Dahlén, adjungerad professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 2 100 000 kronor.
- Ulf de Faire, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 1 000 000 kronor.
- Birgitta Agerberth, senior professor vid Karolinska Institutet, 800 000 kronor.
- Cecilia Linde, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 2 400 000 kronor.
- Jon Konradsen, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 600 000 kronor.
- Lena Hjelte, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 1 200 000 kronor.
- Anders Hamsten, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 600 000 kronor.
- Elizabeth Arkema, medicine doktor vid Karolinska Institutet, 1 300 000 kronor.
- Sven-Erik Dahlén, professor vid Karolinska Institutet, 3 600 000 kronor.
- Johan Frostegård, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 1 200 000 kronor.
- Ingemar Björkhem, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 400 000 kronor.
- Jon Lundberg, professor vid Karolinska Institutet, 1 800 000 kronor.
- Martin Rottenberg, filosofie doktor vid Karolinska Institutet, 1 500 000 kronor.
- Ewa Ehrenborg, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 300 000 kronor.
- Eva Sverremark-Ekström, professor, 1 500 000 kronor.
- Lynn Butler, doktor vid Karolinska Institutet, 1 200 000 kronor.
- Susanne Gabrielsson, senior forskare vid Karolinska Institutet, 2 100 000 kronor.
- Ulf Hedin, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 2 700 000 kronor.
- Rachel Fisher, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 900 000 kronor.
- Thomas Renné, läkare vid Karolinska Institutet, 1 800 000 kronor.
- Inger Kull, docent vid Södersjukhuset, 900 000 Kronor.
- Natalia V Rivera Sifaki, doktor vid Karolinska Institutet, 900 000 kronor.
- Kenneth Caidahl, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 1 200 000 kronor.
- Maria Eriksson, docent vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 600 000 kronor.
- Mai-Lis Hellénius, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 800 000 kronor.
- Peder Olofsson, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 900 000 kronor.
- Francesco Cosentino, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 900 000 kronor.
- Emma Andersson, doktor vid Karolinska Institutet, 1 500 000 kronor.
- Craig Wheelock, docent vid Karolinska Institutet, 1 200 000 kronor.
- Göran Hansson, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 3 600 000 kronor.
- Malin Tullberg Flodström, professor vid Karolinska Institutet, 900 000 kronor.
 - Bo Angelin, professor vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, 4 500 000 kronor.
- Martin Ugander, läkare vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 400 000 kronor.
 

Om Hjärt-Lungfondens stöd till forskningen
- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige.
- 2016 delade Hjärt-Lungfonden ut totalt 306 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdomar, vilket är 16 procent av det ansökta beloppet som uppgick till ett värde av 1,8 miljarder kronor.
- Förutom de stora anslagen och forskningsprojekt, finansierar Hjärt-Lungfonden forskarmånader, forskartjänster och stipendier för forskning utomlands.
- Läs mer om Hjärt-Lungfondens anslag

 


 Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media