Antalet hjärtinfarkter minskar snabbt

Under 2013 drabbades närmare 28 000 svenskar av hjärtinfarkt. Det är en minskning med 8 procent jämfört med året innan. För att kunna minska antalet ytterligare krävs mer resurser till forskningen, enligt Hjärt-Lungfonden.

– Nästan alla människor har någon i sin närhet som drabbats av hjärtsjukdom. Men så behöver det inte vara i framtiden. Om forskningen får de resurser den behöver kan vi rädda många fler liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärtinfarkt är en av våra stora folksjukdomar och hjärtsjukdom är den vanligaste orsaken till för tidig död bland både kvinnor och män. Under 2013 drabbades 28 000 svenskar av hjärtinfarkt och 7 700 dog. Detta kan jämföras med 2012 då antalet drabbade uppgick till 30 000 och antalet döda till 8 300.

Bättre behandlingsmetoder och förändringar i livsstil har inneburit att dagens hjärtinfarkter ofta ser annorlunda ut än för 30 år sedan. Utvecklingen har lett till att många hjärtinfarkter har mer diffusa orsaker i dag än tidigare. Särskilt vanligt är det här bland kvinnor. Ny forskning från Storbritannien visar att färre kvinnor än män som söker vård med symptom som tyder på hjärtinfarkt får rätt diagnos.

– Om kvinnor inte får rätt diagnos riskerar det att leda till att de inte får den behandling de behöver för att förebygga en ny hjärtinfarkt. Med nyare metoder kan vården fånga upp fler kvinnor som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Forskningen kan bidra till att rädda fler liv genom att ta fram metoder för att tidigt identifiera personer som ligger i riskzonen för hjärtinfarkt. Hjärt-Lungfondens mål är att inom tio år hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Pressbild:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare Hjärt-Lungfonden

- Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Hjärtinfarkt – drabbade 2012–2013

Län Antal drabbade av hjärtinfarkt 2013Antal drabbade av hjärtinfarkt 2012Förändring iprocent
Blekinge608630- 3 %
Dalarna1 1611 219- 5 %
Gotland202252- 20 %
Gävleborg1 0671 221- 13 %
Halland9691 030- 6 %
Jämtland425499- 15 %
Jönköpings län1 0731 225- 12 %
Kalmar län765903- 15 %
Kronoberg585653- 10 %
Norrbotten1 0541 153- 9 %
Skåne3 7533 991- 6 %
Stockholms län4 0964 436- 8 %
Sörmland875976- 10 %
Uppsala län871943- 8 %
Värmland9881 068- 7 %
Västerbotten908902+ 1 %
Västernorrland9011 021- 12 %
Västmanland846897- 6 %
Västra Götaland4 5014 900- 8 %
Örebro län910939- 3 %
Östergötland1 3791 465- 6 %
Riket27 94730 348- 8 %

Källa: Rapporten Hjärtinfarkter 1990-2013, Socialstyrelsen

Så bidrar man till forskningen:

- Sätt in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7

- Skänk via hemsidan, www.hjart-lungfonden.se/gava

- Ring in din gåva på telefon 0200-89 19 00

- Sms:a HJÄRTA till 72 901, så går 100 kronor till forskningen

- Starta en egen insamling

- Swisha till nummer 123 90 92 92 7


Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Gilla oss på Facebook

- Följ oss på Twitter


Fakta om hjärtinfarkt:

- Cirka 28 000 personer drabbas av hjärtinfarkt i Sverige varje år. Det innebär att fler än fler än tre personer i timmen får hjärtinfarkt.

- 7700 personer dör av sin hjärtinfarkt i Sverige varje år.

- Hjärtinfarkt kan komma snabbt och utan förvarning, men i andra fall föregås insjuknandet i hjärtinfarkt av dagar med korta episoder av bröstsmärta, obehag i vila eller vid lindrig ansträngning.

- Hjärt-Lungfondens mål är att med forskningens hjälp inom tio år hitta ny behandling för att halvera antalet drabbade, öka antalet överlevande och ge fler friska år.

- Genom Hjärt-Lungfondens stora pågående forskningsstudie SCAPIS hoppas forskarna bland annat kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärtinfarkt.

Taggar:

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar