Dödligheten i hjärtinfarkt halverad – men skillnaderna växer

Dödligheten i hjärtinfarkt har halverats i Sverige på tio år, tack vare forskningsframsteg och livsstilsförbättringar. Samtidigt visar en genomgång av Hjärt-Lungfonden att skillnaderna växer i landet – norrbottningar löper 71 procent större risk att dö i hjärtinfarkt jämfört med stockholmare. Nu krävs mer resurser till forskningen för att jämna ut skillnaderna.

–Svensk hjärtsjukvård är en av de bästa i Europa, och det är väldigt glädjande att antalet hjärtinfarkter fortsätter att minska. Nästa steg för forskningen blir att jämna ut de regionala skillnaderna och ge människor över hela landet mer tid att leva, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.


Dödligheten i akut hjärtinfarkt har mer än halverats i Sverige under det senaste decenniet. 2006 avled 166 av 100 000 invånare i hjärtinfarkt, och 2016 hade siffran sjunkit till 81 av 100 000. Främst beror den positiva utvecklingen på livsstilsförbättringar och nya forskningsframsteg – bland annat har ballongvidgning av kranskärlen och möjligheten att upptäcka fler små hjärtinfarkter räddat många liv.

Samtidigt är skillnaderna i olika delar av landet stora – och växande. 2006 löpte norrbottningar 17 procent större risk att dö i hjärtinfarkt jämfört med stockholmare, medan skillnaden hade ökat till hela 71 procent år 2016. Generellt går en tydlig skiljelinje mellan landsort och storstad.

– Tyvärr vet vi inte vad skillnaden beror på, mensocioekonomiska faktorer som utbildningsnivå och livsstil är troligtvis bidragande orsaker. Allt fler stöder hjärtforskningen – förhoppningsvis kan det hjälpa oss att utveckla individanpassade behandlingsmetoder och förutsäga vem som kommer att drabbas, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden stöder flera pågående forskningsprojekt om hjärtinfarkt, bland annat en studie som visar att det finns en koppling mellan socioekonomi, graden av fysisk aktivitet och kardiovaskulära riskfaktorer. Resultaten av den forskning som Hjärt-Lungfonden finansierar leder till nya och bättre behandlingar och kan samtidigt bidra till mer underbyggda politiska beslut.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239,anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
 

Bilder:

- Hjärtoperation – pressbild 1
- Hjärtoperation – pressbild 2
-Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
-Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd

5 vanliga symptom på hjärtinfarkt:
- Ihållande smärtor i bröstet som strålar ut i armar, hals, nacke, käke, mage eller rygg
- Hjärtklappning
- Illamående
- Kallsvett och yrsel
- Andnöd

Fakta om hjärtinfarkt:Hjärtinfarkt är: Syrebrist i hjärtat som orsakas av en blodpropp i hjärtats kranskärl.
Drabbade och döda: I Sverige drabbades 25 700 personer av hjärtinfarkt under 2016. Samma år dog 6 280 personer av hjärtinfarkt. Varje timme drabbas 3 personer av hjärtinfarkt.
Hjärt-Lungfondens mål:Att inom tio år ha hjälpt forskarna hitta en ny behandling som halverar antalet drabbade, ökar antalet överlevande och ger fler friska år.
Forskningsframgångar: Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt mer än halverats på tio år. En ny metod för att mäta riskmarkörer i blodet gör att man nu kan upptäcka fler små hjärtinfarkter innan de blir livshotande.
Forskningens utmaningar: Attidentifiera riskpatienter,utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder och på sikt utveckla vaccin mot hjärtinfarkt.

Källa: Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:

- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete:www.hjart-lungfonden.se/leva

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927.www.hjart-lungfonden.se

Taggar:

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media