Dödstalen i hjärtsvikt trotsar trenden

Allt fler som drabbas av hjärt-kärlsjukdom räddas till livet. Men hjärtsvikt trotsar den positiva utvecklingen genom att orsaka lika många dödsfall idag som för 15 år sedan, enligt siffror från Hjärt-Lungfondens Hjärtrapport. En ny studie har stora förhoppningar om att kunna häva tillståndet.

– En kvarts miljon människor lider av hjärtsvikt och 3500 dör varje år. Det faktum att ingen har lyckats minska dödstalen på 15 år ställer forskningen inför stora utmaningar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Göran Dellgren leder en stor studie vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset som tilldelades Hjärt-Lungfondens stora anslag 2017 för att ta reda på om permanenta hjärtpumpar kan ersätta konventionell läkemedelsbehandling vid svår hjärtsvikt. Samtliga universitetssjukhus i Sverige samarbetar kring studien.

– Vi vill ta reda på om patienter med svår svikt och som är för sköra för en transplantation, kan leva längre och med bättre livskvalitet om de i stället får en pump inopererad. Vi söker just nu fler patienter och hoppas kunna studera 140 deltagare under två år, säger Göran Dellgren, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Hjärtpumpar opereras i dag endast in hos hjärtsviktspatienter som väntar på en hjärttransplantation. Samtidigt är bristen på donatorshjärtan enorm. Endast cirka 60 hjärttransplantationer genomförs i Sverige i varje år. Därför är det ytterst få som erbjuds hjärtpumpen. De patienter som inte kan få ett nytt hjärta behandlas med läkemedel och de utgör den absoluta majoriteten av alla med svår hjärtsvikt.

I Göran Dellgrens studie lottas hälften av patienterna till hjärtpump och hälften till konventionell behandling. Efter cirka två år kommer man att kunna fastställa om hjärtpumpar fungerar bättre än den traditionella behandlingen vid svår hjärtsvikt, för de som inte har transplantation som alternativ.

– Om pumpen som Göran Dellgren forskar på visar sig komplettera transplantationerna, skulle kurvan äntligen vända upp. Långt fler patienter skulle kunna räddas till livet och få tid att leva, säger Kristina Sparreljung.

Studien bedrivs på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Umeå Universitetssjukhus, Uppsala Universitetssjukhus, Skåne Universitetssjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset och Linköping Universitetssjukhus. Hjärtsviktspatienter som är intresserade av att delta i studien kan ta kontakt enligt bilagan nedan.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, press- och pr-ansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
Bilaga

Kontaktuppgifter till läkare och forskningssjuksköterskor i studien

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

PI: Dr. Kristjan Karason, kristjan.karason@vgregion.se

Forskningssjuksköterska: Sofie Andrén, eva-sofie.andreen@vgregion.se

Tele: 031-342 74 18

Umeå Universitetssjukhus

PI: Dr. Krister Lindmark, krister.lindmark@vll.se

Forskningssjuksköterska: Ulrika Viklund, ulrika.viklund@vll.se

Tele: 070-247 28 49

Uppsala Universitetssjukhuset

PI: Dr. Ola Vedin, ola.vedin@akademiska.se

Forskningssjuksköterska: Annika Langö, annika.lango@akademiska.se

Tele: 018 - 611 93 61

Skåne Universitetssjukhus

PI: Dr. Johan Nilsson, johan.nilsson@skane.se

Forskningssjuksköterska: Ida Hedberg, Louise Del Treppo, Forskningsskoterska.Thorax@skane.se

Tele: 046-17 58 18

Karolinska Universitetssjukhuset

PI: Dr. Lars Lund, lars.lund@sll.se

Forskningssjuksköterska: Ann Hallberg Kristensen ann.hallberg-kristensen@karolinska.se

Camilla Hage camilla.hage@karolinska.se

Tele: 08-517 705 76, 08-517 792 82

Linköping Universitetssjukhuset

PI: Dr. Peter Wodlin, peter.wodlin@regionostergotland.se

Forskningssjuksköterska: Anette Gylling, anette.gylling@regionostergotland.se

Tele: 010-103 23 75

Örebro Universitetssjukhus

PI: Dr. Barna Szabo, szabo.barna.md@gmail.com

Forskningssjuksköterska: Anna Mattsson, anna.mattsson3@regionorebrolan.se

Tele: 019-602 54 65

Bilder:- Hjärtoperation – pressbild 1
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Göran Dellgren, sektionschef för Transplantationscentrum vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Fakta om hjärtsvikt 2017 Källa: Hjärt-Lungfonden

Hjärtsvikt är: Ett allvarligt tillstånd som innebär att hjärtmuskeln inte orkar dra ihop sig tillräckligt eller att kammarväggarna är för styva.

Symptom: Andfåddhet, trötthet, nattlig hosta, svullna fotleder, försämrad fysisk förmåga.

Drabbade och döda: 250 000 personer i Sverige lider av hjärtsvikt. Sjukdomen kan vara svårt invalidiserande och dödligheten är hög. 3 500 personer dör av hjärtsvikt varje år. Utan adekvat behandling är prognosen i många fall sämre än för flera vanliga cancersjukdomar.

Hjärt-Lungfondens mål: Att forskningen inom tio år ska ha utvecklat ny behandling som förbättrar överlevnaden och gör att patienter med hjärtsvikt kan leva ett normalt liv.

Forskningsframgångar:
Tack vare forskningen har bland annat EKG-apparaten, sviktpacemakern och ultraljudstekniken kunnat utvecklas. Forskningen ligger även till grund för dagens medicinska behandling som avlastar hjärtat, exempelvis ACE-hämmare.

Forskningens utmaningar:
Att utveckla effektivare läkemedel, metoder för att reparera hjärtan med hjälp av stamceller samt metoder för att i tid kunna förutsäga försämring av hjärtsvikt.

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss påInstagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/leva

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Taggar:

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media