Epigenetik kan förklara varför vissa blir allvarligt sjuka av covid-19

Report this content

En av de stora gåtorna under covidpandemin är varför vissa, men inte andra, drabbats så hårt av sjukdomen. Pågående forskning vid Linköpings universitet med stöd från Hjärt-Lungfonden har nu identifierat hur covid-19 och tuberkulos påverkar aktiviteten hos gener och immunförsvar. Forskningen har potential att ge resultat som kan förklara varför vissa individer drabbas av svår infektion eller långtidscovid.  

- Den epigenetiska responsen vid infektion kan förklara individers varierande motståndskraft mot covid-19. Likaså skulle våra resultat kunna förklara varför vissa individer drabbas av svår infektion eller långdragna besvär efter att infektionen läkt ut, säger Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet.

En av de stora gåtorna under covidpandemin är varför vissa, men inte andra, drabbats så hårt av sjukdomen. Vissa personer svävar mellan liv och död i intensivvården medan andra klarar sig med influensaliknande symtom. Den smittade personens individuella epigenetiska svar på infektionen kan ge en viktig del av förklaringen. Epigenetiken kan beskrivas som läran om hur uttrycket av våra gener programmeras.

Forskargruppen i Linköping har redan lyckats mäta och beskriva de spår i vårt DNA som covid-19-infektionen orsakar. De har sett att covid-19 ger en distinkt epigenetisk signatur i arvsmassan. De har också visat att långtidscovid ger andra särskilda epigenetiska förändringar.

– Pandemin har tydligt visat hur viktig forskningen är. Resultaten från den här studien kan ge ny och värdefull kunskap om varför vissa blir allvarligt sjuka av covid-19. Vilket för oss ett steg längre i kampen mot covid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Professor Maria Lerm som leder studien vid Linköpings universitet tilldelas nu Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag på 15 miljoner kronor till hennes studier som har potential att ge resultat som kan förklara varför vissa individer drabbas av svår infektion eller långtidscovid. 

Fakta epigenetik
Epigenetiken kan beskrivas som läran om hur uttrycket av våra gener programmeras. Genetiska förändringar påverkar arvsmassans sekvens medan epigenetiska förändringar påverkar arvsmassan på sätt som kan tas tillbaka. Epigenetiska förändringar uppstår till följd av bland annat miljö- och livsstilsfaktorer och påverkar genernas funktion.

 

För mer information, kontakta gärna: Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 35, daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se


Bilder
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Maria Lerm, professor vid Linköpings universitet.

Om Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag

 • Uppgår till 15 miljoner kronor fördelat på tre år, vilket gör Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag till det enskilt största i Sverige inom hjärt- och lungområdet.
 • Syftar till att skapa förutsättningar för avgörande genombrott inom ett viktigt forskningsområde med stor betydelse för patienter.
 • Bedöms av en nordisk bedömningskommitté och tilldelas banbrytande svensk hjärt- och lungforskning.
 • Huvudsökande kan endast tilldelas anslaget en gång.
 • Riktar sig främst till väl etablerade forskare med hög kompetens.
 • har funnits sedan 2008 och delas sedan 2012 ut av Hjärt-Lungfondens hedersordförande H.K.H. Prins Daniel.

Om Maria Lerm
Titel:
Professor i medicinsk mikrobiologi, Linköpings universitet.
Ålder: 48 år.
Bor: I Linköping. Uppväxt i Tranås i Småland.
Familj: Tre barn, sambo och två bonusbarn.
Bakgrund: Biolog.
Fritidsintressen: Djur och natur.
Dold talang: Kan cykla på enhjuling.
Motto: ”Lev livet med energi och glädje!”


Fakta lungsjukdom (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL.
 • Uppskattningsvis 600 000 människor i Sverige lever med sömnapné, som huvudsakligen drabbar luftvägarna.
 • Sjukdomar i andningsorganen orsakar cirka 7 procent av alla dödsfall i Sverige.
 • Mörkertalen är stora och tusentals människor dör varje år av någon lungsjukdom. Många som lever med en oupptäckt lungsjukdom får med tiden både försämrad livskvalitet och sämre möjligheter till framgångsrik behandling.
 • Viktiga framgångar inom forskningen är utvecklingen av respiratortekniken, utvecklingen av spirometri för att mäta lungfunktionen och upptäckten av inflammationsdämpande substanser vid astma och KOL.
 • Tidig upptäckt, bättre behandlingar och mer kunskap om ärftlighet och samsjuklighet är några av forskningens stora utmaningar. Mer resurser behövs.


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera