Fler hjärtstartare på Vätternrundan

Report this content

När många människor samlas för att anstränga sig till den nivå som krävs under Vätternrundans 315 kilometer långa bana finns det risk att någon drabbas av ett plötsligt hjärtstopp. Därför samarbetar Vätternrundan även i år med Hjärt-Lungfonden för att hjärtsäkra årets lopp med hjälp av 60 hjärtstartare. 

- Hälften av de som drabbas av plötsligt hjärtstopp är till synes helt friska, aktiva människor som inte har några tidigare symtom. Majoriteten är medelålders eller äldre, men även unga samt fysiskt aktiva och vältränade elitidrottare kan drabbas. Det behövs mer forskning för att förstå vilka som riskerar att drabbas av plötsligt hjärtstopp, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp utanför sjukhus. Endast cirka 600 överlever. Vid ett plötsligt hjärtstopp minskar chansen för överlevnad med cirka tio procent för varje minut som går om ingen behandling sätts in. Forskning visar att i de fall som en hjärtstartare används inom de första minuterna kan så många som sju av tio överleva.

- Vi månar om våra deltagare och deras säkerhet och gör allt vi kan för att säkra upp den långa bansträckningen. Så att kunna stärka upp med ännu flera hjärtstartare utmed bansträckningen känns fantastiskt, säger Jessica Nilsson, Sponsringsansvarig på Vätternrundan.

Hjärtstopp är generellt sett ovanligt i samband med idrott. Regelbunden motion förebygger hjärt- och kärlsjukdomar, högt blodtryck och typ 2-diabetes. Fysisk aktivitet kan också bidra till att ett sjukdomsförlopp lindras och minskar risken för en alltför tidig död. 

En hjärtstartare är en liten EKG-apparat som läser av hjärtrytmen och kan ge en strömstöt för att avbryta det elektriska kaos som uppstår vid ett plötsligt hjärtstopp.


För mer information, kontakta gärna:
Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt på Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 35, e-post daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se


Bilder
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden 


Tiden är dyrbar: Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.


Så hjärtsäkras årets Vätternrundan
I samarbete mellan säkerhetsansvarig på Vätternrundan, Hjärt-Lungfonden, Dahl Medical och Vitri Medical placeras 60 hjärtstartare ut på strategiska platser. Det finns första hjälpenpersonal som rör sig på evenemangsområdet, som har tillgång till hjärtstartare. I start- och målområdet, i nummerlappstältet och i samtliga följebilar som cirkulerar runt banan finns hjärtstartare. De ”fasta” hjärtstartarna finns utmärkta på en karta. Nytt för i år är även att fyra personer från Dahl Medical cyklar Vätternrundan med hjärtstartare på cykeln. Majoriteten av hjärtstartarna är i rörelse.

Även deltagarna får information om att hjärtstartare finns utplacerade i nyhetsbrev. Det är viktigt att så många som möjligt har kunskap i hjärt-lungräddning så att hjälp kan påbörjas så snabbt som möjligt.

En hälsodeklaration skickas till alla deltagare med sju frågor att ställa sig själv före start. Fysisk ansträngning är bra för hälsan men för en del personer kan en utmaning som Vätternrundan innebära en risk.

Hjärtstartarna lånas ut av företagen: ViTri Medical och Dahl Medical.
http://www.vitri.se/
http://www.dahlmedical.com/


Rådfråga din läkare
Vid tidigare hjärtsjukdom rekommenderas att rådgöra med sin läkare innan loppet. Även vid feber eller symtom på förkylning inför loppet bör en läkare tillfrågas.


Fakta om plötsligt hjärtstopp (Källa: Hjärt-Lungfonden)
Plötsligt hjärtstopp är:
När hjärtat av oväntad anledning plötsligt stannar.
Symtom: Den drabbade förlorar omedelbart medvetandet och saknar puls och normal andning. Onormal andning (ytliga, långsamma, snarkande andetag) kan förekomma, men förmår inte syresätta blodet.
Drabbade i siffror: Varje år drabbas uppskattningsvis 10 000 svenskar av hjärtstopp. Sedan millennieskiftet har antalet personer i Sverige som överlever plötsligt hjärtstopp mer än femdubblats – från 110 till över 600 räddade liv och har legat relativt stabilt de senaste tio åren. Det motsvarar fortfarande att en person dör av plötsligt hjärtstopp varje timme.
Tiden är dyrbar: Vid plötsligt hjärtstopp, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns. 
Forskningsframgångar: Forskning visar att den som får hjärt-lungräddning i väntan på ambulansen har mer än dubbelt så stor chans att överleva. Därför är allmänhetens insats avgörande. Forskning har visat att i de fall som en hjärtstartare används inom de första minuterna kan så många som sju av tio överleva. Forskningens utmaningar: hitta mekanismerna och orsakerna bakom hjärtstopp, utveckla undersökningsmetoder för att hitta personer som är i riskzonen för hjärtstopp och utveckla ännu bättre metoder att vårda hjärtstoppspatienter så att hjärnans funktioner räddas.
Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: är att du som råkar ut för hjärtstopp ska överleva och inte få hjärnskador. Fler kan klara livhanken om omhändertagandet i akutfasen och behandlingen utvecklas. Forskningen syftar även till att förebygga att du drabbas av hjärtstopp.
Finansiering: Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.


Om Hjärt-Lungfonden 
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och i dag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se


Om Vätternrundan
Vätternrundan är en del av den svenska folksjälen och ett av världens största motionslopp på cykel. Vätternrundan arrangeras sedan starten 1966 av den ideella föreningen Motala AIF. Årligen deltar cirka 36 000 cyklister från hela världen i loppen under Cykelveckan – som förutom Vätternrundan 315 km innefattar Halvvättern 150 km, Tjejvättern 100 km, Vätternrundan 100 km, MTB-Vättern och Minivättern. Vätternrundan blev år 2013 det första idrottsarrangemanget i Sverige som certifierades enligt ISO 20121, en standard för hållbarhet vid evenemang.

Prenumerera