Forskare i Skåne får 48 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden

Report this content

Hjärt-Lungfonden har delat ut över 48 miljoner kronor i anslag till forskare i Skåne inom hjärta, kärl och lungor som ett resultat av det senaste årets insamling.

I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL. Hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke, hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp är fortfarande Sveriges största dödsorsak.

– Det är oerhört angeläget att forskningen får fortsätta att rädda liv och ge människor friska levnadsår. Det gäller oss alla. Vi vill därför tacka alla givare som fortsätter att bidra till livsavgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden har i år delat ut totalt 298 miljoner kronor till svensk forskning i form av projektanslag, forskartjänster, forskarmånader, Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare och stipendier för forskning utomlands.

Hjärt-Lungfonden är också huvudfinansiär av den stora befolkningsstudien SCAPIS, där 30 000 svenskar har genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar och att genom individanpassade behandlingar förhindra att sjukdomarna uppstår.

Projektanslagen i Skåne – vart och ett fördelat över 1 till 3 år - har tilldelats:

Förnamn Efternamn Forskningsområde Belopp SEK
Jan Nilsson Diabetes                                                                                            5 100 000
Marju Orho-Melander Diabetes                                                                                            4 800 000
Isabel Goncalves Ateroskleros                                                                                        3 900 000
Daniel Engelbertsen Ateroskleros                                                                                        3 000 000
David Ley Barns hjärtsjukdom                                                                                  3 000 000
Gunnar Engström Ateroskleros                                                                                        2 700 000
Pyotr Platonov Hjärtrytmrubbningar                                                                                 2 400 000
Olof Gidlöf Hjärtsvikt                                                                                          2 100 000
Sandra Lindstedt Lunga                                                                                        2 100 000
Håkan Arheden Hjärtsvikt                                                                                          1 800 000
Per Björkman TBC                                                                                                 1 800 000
Harry Björkbacka Ateroskleros                                                                                        1 800 000
Jakob Löndahl KOL                                                                                                 1 800 000
Patrik Midlöv Hjärta                                                                                       1 500 000
Karl Henrik Swärd Ateroskleros                                                                                        1 200 000
Susanna Calling Hjärta                                                                                       1 200 000
Andreas Edsfeldt Ateroskleros                                                                                        1 000 000
Sofia Enhörning Hjärta                                                                                       800 000
Zainab Ahmadi Lunga                                                                                        800 000
Sebastian Albinsson Ateroskleros                                                                                        800 000
Yan Borné Hjärta                                                                                       800 000
Cecilia Andersson Astma                                                                                               800 000
Anna-Karin Larsson Callerfelt KOL                                                                                                 800 000
Sara Rolandsson Enes Lunga                                                                                        400 000
Ulrika Ericson Hjärtinfarkt                                                                                        400 000
Tobias Cronberg Plötsligt hjärtstopp                                                                                400 000
Marcus Carlsson Barns hjärtsjukdom                                                                                  400 000
Adam Linder Lunga                                                                                        400 000

För mer information, kontakta gärna: Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se.

Bilder:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Forskning

Om Hjärt-Lungfondens anslag

 • Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för mellan 1,5 och 2 miljarder kronor och delar varje år ut över 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom. Hjärt-Lungfondens forskningsråd, som bedömer och väljer ut forskningsansökningar, består av 23 experter från Sveriges universitet och universitetssjukhus.
 • Under 2020 fick Hjärt-Lungfonden ansökningar om anslag från forskare på 2,2 miljarder kronor, och kunde dela ut 298 miljoner kronor – till forskningen. För ungefär tio år sedan låg siffran runt 150 miljoner kronor.

Fakta hjärt-kärlsjukdom 2021 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.
 • Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i yrkesför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år. Den senast tillgängliga siffran för plötsligt hjärtstopp, med data för 2019, visar att 4 av 10 drabbade är i åldrarna 20-69 år.
 • Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra milstolpar.

Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

Fakta lungsjukdom 2021 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL.
 • Uppskattningsvis 600 000 människor i Sverige lever med sömnapné, som huvudsakligen drabbar luftvägarna.  
 • Sjukdomar i andningsorganen orsakar cirka 7 procent av alla dödsfall i Sverige.
 • Mörkertalen är stora och tusentals människor dör varje år av någon lungsjukdom. Många som lever med en oupptäckt lungsjukdom får med tiden både försämrad livskvalitet och sämre möjligheter till framgångsrik behandling.
 • Viktiga framgångar inom forskningen är utvecklingen av respiratortekniken, utvecklingen av spirometri för att mäta lungfunktionen och upptäckten av inflammationsdämpande substanser vid astma och KOL.
 • Tidig upptäckt, bättre behandlingar och mer kunskap om ärftlighet och samsjuklighet är några av forskningens stora utmaningar. Mer resurser behövs.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy

Prenumerera