Forskare i Stockholm får 67 miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden

Report this content

Hjärt-Lungfonden har delat ut 67 miljoner kronor i anslag till forskare i Stockholm inom hjärta, kärl och lungor som ett resultat av det senaste årets insamling.

I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL. Hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke, hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp är fortfarande Sveriges största dödsorsak.

– Det är oerhört angeläget att forskningen får fortsätta att rädda liv och ge människor friska levnadsår. Det gäller oss alla. Vi vill därför tacka alla givare som fortsätter att bidra till livsavgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden har i år delat ut totalt 298 miljoner kronor till svensk forskning i form av projektanslag, forskartjänster, forskarmånader, Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag, Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare och stipendier för forskning utomlands.

Hjärt-Lungfonden är också huvudfinansiär av den stora befolkningsstudien SCAPIS, där 30 000 svenskar har genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdomar och att genom individanpassade behandlingar förhindra att sjukdomarna uppstår.

Projektanslagen i Stockholm – vart och ett fördelat över 1 till 3 år - har tilldelats:
 

Förnamn Efternamn Forskningsområde Belopp SEK
Bo Angelin Ateroskleros                                                                                        3 900 000
Ulf Hedin Stroke                                                                                              3 600 000
Cecilia Linde Hjärtsvikt                                                                                          3 300 000
Göran Hansson Ateroskleros                                                                                        3 000 000
Peder Olofsson Ateroskleros                                                                                        3 000 000
Johan Björkegren Hjärtinfarkt                                                                                        2 700 000
Anna Norhammar Diabetes                                                                                            2 400 000
Susanne Gabrielsson Lunga                                                                                        2 400 000
Martin Rottenberg TBC                                                                                                 2 400 000
Sven-Erik Dahlén Astma                                                                                               2 400 000
Natalia V Rivera Sifaki Lunga                                                                                        2 100 000
Eva Sverremark-Ekström Astma                                                                                               2 100 000
Felix Böhm Hjärtinfarkt                                                                                        1 800 000
Zhichao Zhou Diabetes                                                                                            1 800 000
Neda Razaz Barns hjärtsjukdom                                                                                  1 800 000
Barbro Dahlén Astma                                                                                               1 800 000
Elizabeth Arkema Lunga                                                                                        1 526 800
Per Tornvall Hjärtinfarkt                                                                                        1 500 000
Ralph Knöll Hjärtsvikt                                                                                          1 500 000
Elisabet Svenungsson Hjärta                                                                                       1 500 000
Inger Kull Astma                                                                                               1 500 000
Malin Tullberg Flodström Lunga                                                                                        1 500 000
Craig Wheelock Astma                                                                                               1 500 000
Jonas Persson Hjärta                                                                                       1 400 000
Peter Stenvinkel Ateroskleros                                                                                        1 200 000
Ingrid Lundberg Lunga                                                                                        1 200 000
Jesper Säfholm Astma                                                                                               1 200 000
Koustav Ganguly KOL                                                                                                 1 000 000
Lynn Butler Hjärta                                                                                       800 000
Uwe Tietge Ateroskleros                                                                                        800 000
Magnus Nordenskjöld Lunga                                                                                        800 000
Anna Bergström Astma                                                                                               800 000
Therese Djärv Plötsligt hjärtstopp                                                                                800 000
Örjan Ekblom Hjärtinfarkt                                                                                        800 000
Jon Lundberg Hjärta                                                                                       750 000
Emma Svennberg Hjärtrytmrubbningar                                                                                 600 000
Paolo Parini Ateroskleros                                                                                        500 000
Erik Melén Astma                                                                                               500 000
Hanna Sandelowsky KOL                                                                                                 400 000
Gunilla Källenius TBC                                                                                                 400 000
Nikola Drca Hjärtrytmrubbningar                                                                                 400 000
Kenneth Caidahl Hjärtinfarkt                                                                                        400 000
Johan Frostegård Ateroskleros                                                                                        400 000
Helena Karlström Stroke                                                                                              400 000
Lena Hjelte Lunga                                                                                        400 000

För mer information, kontakta gärna: Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se.

Bilder:
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Forskning

Om Hjärt-Lungfondens anslag

 • Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för mellan 1,5 och 2 miljarder kronor och delar varje år ut över 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom. Hjärt-Lungfondens forskningsråd, som bedömer och väljer ut forskningsansökningar, består av 23 experter från Sveriges universitet och universitetssjukhus.
 • Under 2020 fick Hjärt-Lungfonden ansökningar om anslag från forskare på 2,2 miljarder kronor, och kunde dela ut 298 miljoner kronor – till forskningen. För ungefär tio år sedan låg siffran runt 150 miljoner kronor.

Fakta hjärt-kärlsjukdom 2021 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.
 • Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i yrkesför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år. Den senast tillgängliga siffran för plötsligt hjärtstopp, med data för 2019, visar att 4 av 10 drabbade är i åldrarna 20-69 år.
 • Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra milstolpar.

Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

Fakta lungsjukdom 2021 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL.
 • Uppskattningsvis 600 000 människor i Sverige lever med sömnapné, som huvudsakligen drabbar luftvägarna.  
 • Sjukdomar i andningsorganen orsakar cirka 7 procent av alla dödsfall i Sverige.
 • Mörkertalen är stora och tusentals människor dör varje år av någon lungsjukdom. Många som lever med en oupptäckt lungsjukdom får med tiden både försämrad livskvalitet och sämre möjligheter till framgångsrik behandling.
 • Viktiga framgångar inom forskningen är utvecklingen av respiratortekniken, utvecklingen av spirometri för att mäta lungfunktionen och upptäckten av inflammationsdämpande substanser vid astma och KOL.
 • Tidig upptäckt, bättre behandlingar och mer kunskap om ärftlighet och samsjuklighet är några av forskningens stora utmaningar. Mer resurser behövs.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy

Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera