Hjärt-Lungfonden lyfter World stroke day

Report this content

29 oktober är det World stroke day. En dag då Hjärt-Lungfonden vill uppmana om att använda sig av AKUT-testet för att känna igen en stroke. Stroke är en av de vanligaste orsakerna till död och funktionsnedsättning i Sverige. Tiden till behandling är avgörande när någon drabbas av stroke. Trots det känner många inte till hur en stroke yttrar sig idag. 

– Vid stroke är tiden extremt dyrbar och tack vare forskning vet vi att snabba åtgärder räddar liv och minskar skadorna. Genom att känna till de vanligaste varningssignalerna kan vi alla bidra till att ge fler drabbade vård i tid, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Idag drabbas ungefär 26 000 personer av stroke i Sverige varje år, varav 6 350 avlider. Det är en kraftig minskning avseende antalet sedan millennieskiftet, då närmare 38 000 personer drabbades och cirka 10 000 dog.

Den kraftiga minskningen beror bland annat på förbättrade levnadsvanor, forskning och förebyggande åtgärder såsom läkemedelsbehandlingar vid högt blodtryck, förmaksflimmer och höga blodfetter. Forskningsframgångarna inkluderar utvecklingen av datortomografin, bättre behandlingar med hjälp av bland annat trombolys samt förfinade operationsmetoder.

AKUT-testet: Vid stroke är tiden dyrbar och snabba åtgärder av dig som står nära minskar skadorna. Genom att känna till de vanligaste varningssignalerna kan du bidra till att ge fler strokedrabbade vård i tid. Läs mer om AKUT-testet här.

ANSIKTE Be personen att le. Om mungipan hänger. – Ring 112!
KROPP Lyft armarna i 10 sekunder. Om en arm faller. – Ring 112! 
UTTAL Om personen talar sluddrigt eller inte hittar rätt ord. – Ring 112!
TID Varje sekund är livsviktig. Vänta inte. – Ring 112!

Ladda ner en 
högupplöst bild av AKUT-testet.

För mer information, kontakta gärna:
Daniel Edelsvärd-Wallerman, presskontakt på Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 235, e-post daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se

Fakta om stroke (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Stroke är: Syrebrist i hjärnan som orsakas av en blodpropp i ett av hjärnans kärl (hjärninfarkt) eller av ett brustet blodkärl (hjärnblödning).

Symtom: Vanliga symtom är plötslig förlamning och känselnedsättning i kroppens ena sida, talsvårigheter och förlust av synfält. Yrsel, huvudvärk, illamående och kräkningar är andra symtom. Nästan hälften av de drabbade har svårt att svälja i det akuta skedet.

Drabbade i siffror: I Sverige drabbas ungefär 26 000 personer varav 6 350 avlider av en stroke (hjärninfarkt eller hjärnblödning) varje år.

Forskningsframgångar: Utvecklingen av datortomografin, (en avancerad bildteknik som väsentligt har förbättrat diagnosticering av stroke), bättre behandlingar med hjälp av bland annat trombolys och förfinade operationsmetoder.

Hjärt-Lungfondens visionära forskningsmål: att minska antalet fall av stroke och andelen patienter som dör. Forskningen syftar också till att förhindra fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar efter stroke, så att den som drabbas kan leva sitt liv med god livskvalitet.

Finansiering: Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera