Hjärt-Lungfonden presenterar Lungrapporten 2019

Hjärt-Lungfonden finansierar idag nästan 100 forskningsprojekt med lungmedicinsk inriktning i hela landet. Onsdagen den 12 juni presenterar vi Lungrapporten 2019, som ger en heltäckande bild av hälsoläget inom lungsjukdomarna och forskningens utmaningar.

I samband med detta vill vi bjuda in dig till ett frukostseminarium tillsammans med ledande lungforskare och Hjärt-Lungfondens generalsekreterare Kristina Sparreljung.

Platsen är Hjärt-Lungfondens kansli, Biblioteksgatan 29, 1 tr, Stockholm.

Frukost serveras från klockan 08.00. Seminariet börjar 8.30 och pågår till 09.30.

I rapporten berättas det om Hjärt-Lungfondens satsning på den senaste lungforskningen. Här är ett axplock:

E-cigaretter. Är dessa tobaksfria men nikotinhaltiga produkter fungerande hjälpmedel för att sluta röka, eller snarare en inkörsport för unga till nikotinberoende? Aktuell forskning presenteras.

Astma-studien BAMSE har pågått i 25 år och på seminariet presenteras nya resultat från den senaste uppföljningen. Studien omfattar 2 300 unga vuxna och ger mer kunskap om varför barn och unga drabbas av astma och allergier.

Den allvarliga men ofta bortglömda sjukdomen idiopatisk lungfibros uppmärksammas särskilt i årets rapport. Hur kan forskningen förbättra situationen för patienterna?

SCAPIS, Hjärt-Lungfondens världsunika befolkningsstudie som kartlägger 30 000 svenskars hjärt- och lunghälsa, är färdigrekryterad. Vad kommer SCAPIS att lära oss om lungsjukdomarna?

Runt om i Sverige saknas det lungspecialister och forskare inom lungmedicin. 13 av 18 regioner uppger att de har stor brist på lungläkare och många kliniker är beroende av arbetande pensionärer.

På seminariet får du höra om det senaste på området, ta del av flera nyheter som presenteras i rapporten, ställa frågor och tala med forskare.

Medverkar gör:

Linnea Hedman, docent i epidemiologi och folkhälsovetenskap vid OLIN-studierna, Region Norrbotten.

Erik Melén, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet och den som ansvarar för studien vid Bamse-mottagningen på Södersjukhuset.

Anders Blomberg, professor i lungmedicin, Umeå universitet och huvudansvarig för SCAPIS i Umeå.

Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden.

 

Meddela din närvaro senast den 5 juni till pressansvarig Anna Aderlund anna.aderlund@hjart-lungfonden.se, tel. 0708-54 42 39

Välkommen!

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera