Hjärtstartare installerad på Skeppsholmen i Stockholm

Sjöräddningssällskapets och Hjärt-Lungfondens arbete med att utrusta räddningsbåtar och kustorter med hjärtstartare går nu in i en ny fas där hjärtstartare placeras ut på allmänna platser. Först ut är Skeppsholmen i centrala Stockholm den 15 april. Frivilliga från Sjöräddningssällskapet och Hjärt-Lungfonden fanns på plats för att visa press och allmänhet hur man med hjälp av hjärt-lungräddning och hjärtstartare kan rädda liv.

Många vittnar om att man känner rädsla för att göra något fel vid livräddande insatser, men det enda fel man kan göra är att inte göra något alls. Nu hjärtsäkrar vi en av Stockholms knutpunkter till sjöss, vilket innebär att fler får möjlighet att rycka in om olyckan skulle vara framme, säger Staffan Josephson, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Genom projektet vill Sjöräddningssällskapet och Hjärt-Lungfonden ändra attityd hos allmänheten så att fler personer vågar ingripa för att rädda en medmänniska som drabbas av hjärtstopp. 35 sjöräddningsbåtar har redan utrustats med hjärtstartare.

Med fler hjärtstartare och framförallt kunskap räddar vi fler liv, oavsett om det är på land eller till sjöss, säger Helge Skärlén, frivillig sjöräddare i Sjöräddningssällskapet.

Årligen drabbas 10 000 svenskar av plötsligt hjärtstopp och i dag överlever endast 500 personer. Sjöräddningssällskapet och Hjärt-Lungfonden har fått fem miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet för att under tre år utrusta räddningsbåtar, sjöräddningsstationer och kustnära orter med fler än 200 hjärtstartare.

Mer information om projektet finns på Sjöräddningssällskapets hemsida. Mer information om plötsligt hjärtstopp finns på Hjärt-Lungfondens hemsida.

Här finns en hjärtstartare
Alla platser som har en hjärtstartare märks ut med en internationell symbol. Via Eniro har du möjlighet att ta reda på var närmaste hjärtstartare finns. Denna information kan vara livsavgörande när någon i din närhet drabbas av ett plötsligt hjärtstopp.

Bild: Symbolen för hjärtstartare

Illustration: Hjärt-Lungräddning i sex steg

För frågor och ytterligare information kontakta:

Helge Skärlén, frivillig sjöräddare i Sjöräddningssällskapet, 076-879 31 18
Cia Sjöstedt, pressansvarig Sjöräddningssällskapet, 0703-11 88 54,
cia.sjostedt@ssrs.se.
Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Om Hjärt-Lungfonden

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Om Sjöräddningssällskapet
Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss utan statligt stöd. Vi är 1 800 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i alla väder, under årets alla dagar. Vi arbetar även med att förebygga olyckor till sjöss samt att sprida information och kunskap om sjösäkerhet. Sjöräddningssällskapet har insamlingskonton pg 90 05 00-0 och bg 900-5000. Följ oss på www.sjöräddning.se.

Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39,
anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc). I dag är fondens mål att besegra både hjärt- och lungsjukdomarna. Hjärt-Lungfonden samlar in och fördelar pengar till forskning samt informerar om hjärt- och lungsjukdom. Fonden har inga statliga bidrag och verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Hjärt-Lungfonden har insamlingskonton pg 90 91 92-7 och bg 909-1927. www.hjart-lungfonden.se

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera