Högt kolesterol kräver behandling även hos äldre

Höga värden av det onda kolesterolet LDL är en viktig riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom även efter att man har fyllt 80 år. Pågående adekvat behandling bör därför fortsätta. Det visar ny forskning med stöd av Hjärt-Lungfonden publicerad i Journal of American Heart Association lördagen den 6 januari.

–Behandling med statiner är ett av de viktigaste skälen till att antalet hjärtinfarkter och dödligheten i hjärtinfarkt har minskat. Lars Linds forskning i Uppsala stärker läkemedelsverkets rekommendation att behandling med statiner bör fortsätta även vid hög ålder, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Idag vet man att riskfaktorer generellt tappar i betydelse när människor blir äldre. Samtidigt kommer större delen av den kunskap om riskfaktorer som finns idag från studier gjorda på medelålders individer.

– Personer över 80 år som aldrig har drabbats av hjärt-kärlsjukdom, men som lever med riskfaktorer vet man fortfarande ganska lite om. I vissa fall har denna okunskap lett till felaktigt avslutade statinbehandlingar av äldre människor med höga kolesterolvärden, säger Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet.

Lars Linds forskning har bedrivits inom ULSAM-studien, som startade i Uppsala 1970. ULSAM är en av få studier som har utfört frekventa hälsomätningar hos en stor population över lång tid - 2 322 individer i mer än 40 år - för att studera hur riskfaktorer för hjärt-kärlsjukdom varierar över tid.

Det andra viktiga fyndet i ULSAM-studien som Lars Lind och hans arbetsgrupp har gjort är att fetma är en viktig riskfaktor för hjärtsvikt även vid hög ålder.


Artikelns namn:Impact of ageing on the strength of cardiovascular risk factors: A longitudinal study over 40 years.

Bilder:
- Lars Lind, professor i medicin vid Uppsala universitet - Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Hjärtoperation – pressbild 1
- Hjärtoperation – pressbild 2

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se


Bilder:
5 vanliga symptom på hjärtinfarkt:
- Ihållande smärtor i bröstet som strålar ut i armar, hals, nacke, käke, mage eller rygg
- Hjärtklappning
- Illamående
- Kallsvett och yrsel
- Andnöd

Fakta om hjärtinfarkt:Hjärtinfarkt är: Syrebrist i hjärtat som orsakas av en blodpropp i hjärtats kranskärl.

Drabbade och döda:
I Sverige drabbades 25 700 personer av hjärtinfarkt under 2016. Samma år dog 6 280 personer av hjärtinfarkt. Varje timme drabbas 3 personer av hjärtinfarkt.

Hjärt-Lungfondens mål: Att inom tio år ha hjälpt forskarna hitta en ny behandling som halverar antalet drabbade, ökar antalet överlevande och ger fler friska år.

Forskningsframgångar:
Tack vare forskningen har antalet dödsfall i hjärtinfarkt mer än halverats på tio år. En ny metod för att mäta riskmarkörer i blodet gör att man nu kan upptäcka fler små hjärtinfarkter innan de blir livshotande.

Forskningens utmaningar:
Att identifiera riskpatienter, utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder och på sikt utveckla vaccin mot hjärtinfarkt.
Källa: Hjärt-Lungfonden

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om
Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/leva

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media