Holländska hjärtläkare cyklar för kvinnohjärtat

29 holländska hjärtläkare cyklar från Amsterdam till Europas största medicinska kongress, ESC 2010 i Stockholm. Syftet är att uppmärksamma att hjärt-kärlsjukdom är den sjukdom i Holland som flest kvinnor dör i. Svenska Hjärt-Lungfonden stöder initiativet.

 -  Även i Sverige är hjärt-kärlsjukdom den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor. Men det är få som vet om det. Mer kunskap krävs för att kunna anpassa behandlingen av hjärtsjuka patienter utifrån kön, kroppsstorlek och ålder. De holländska kardiologernas initiativ visar att vi här i Sverige jobbar med en fråga som vinner internationellt gehör, säger Staffan Josephson, generalsekreterare på Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden informerar om och samlar in pengar till förmån för hjärtforskning som ökar kunskapen om diagnostik, behandling och rehabilitering utifrån skillnader mellan könen. Varje år genomförs kampanjen Rädda kvinnohjärtat. Hjärt-Lungfonden vill halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt inom tio år. För kvinnor innebär det över 2 000 räddade liv om året.

Den som vill stödja kampanjen kan sätta in en gåva på Hjärt-Lungfondens pg 90 91 92-7 och skriva ”kvinnohjärtan” alternativt ge en gåva via www.hjart-lungfonden.se/kvinna.

Den 170 mil långa cykelturen startade i Amsterdam den 21 augusti. Målgång i Stockholm den 28 augusti, samma dag som starten för ESC 2010.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Sjödin, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-54 42 39, anna.sjodin@hjart-lungfonden.se

Länk:
"Kvinnors hjärtan och lungor" på Hjärt-Lungfondens hemsida. 


Fakta om kvinnor och hjärt-kärlsjukdom i Sverige


Vanligaste dödsorsaken.
Hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor.

20 000 per år. Varje år dör drygt 20 000 kvinnor av hjärt-kärlsjukdom. Det motsvarar 55 kvinnor om dagen.

41 hjärtinfarkter om dagen. Varje dag drabbas cirka 41 kvinnor i Sverige av hjärtinfarkt.

Mindre hjärtan och smalare kärl. Kvinnor har mindre hjärtan och smalare kärl än män.

Drabbas senare än män. Kvinnor drabbas av samma hjärt-kärlsjukdomar som män, till exempel hjärtinfarkt, hjärtsvikt, kärlkramp, hjärtrytmrubbningar och stroke, men i genomsnitt tio år senare.

Vissa hjärtsjukdomar vanligare bland kvinnor. Kvinnor är överrepresenterade när det gäller vissa hjärtsjukdomar, till exempel "brustet hjärta" och så kallade tysta infarkter. Hjärt-Lungfonden vill halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt inom tio år och för kvinnor innebär det över 2 000 räddade liv om året.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar