Idag öppnar den svenska forskningsbanken för framtidens folkhälsa!

Report this content

Hjärt-Lungfondens största satsning genom tiderna, befolkningsstudien SCAPIS, öppnar idag för forskare knutna till svenska lärosäten. Studien, som har resulterat i en forskningsbank med data, bilder och prover från över 30 000 deltagare, är en milstolpe inom svensk medicinsk forskning. Aldrig tidigare har forskning kunnat bedrivas på ett djupare och mer omfattande underlag baserat på moderna svenska levnadsvanor.

Journalister är välkomna att bevaka den digitala invigningen idag onsdag den 17 mars kl. 15:00-16:15.

Två miljoner svenskar lever med hjärt-kärlsjukdom och 1,3 miljoner med lungsjukdomar, samtidigt som dagens levnadsvanor och nya riskfaktorer ställer nya krav på forskningen. Därför har sex universitet och universitetssjukhus med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär, byggt en svensk forskningsbank för framtidens folkhälsa, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Befolkningsstudien SCAPIS bygger på omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover på över 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Allt insamlat material har resulterat i en unik data-, bild- och biobank som ger forskarna helt nya förutsättningar att skapa kunskap för bättre folkhälsa. 

Vårt övergripande mål är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra sjukdomarna innan de uppstår. Det kräver avsevärt mycket mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst. Tack vare Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär har vi nu möjlighet att nå våra mål, säger Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet och huvudansvarig för SCAPIS.

Journalister är välkomna att bevaka den digitala invigningen idag onsdag den 17 mars kl. 15:00-16:15. Länk till sändningen: www.scapis.org/opening/
Länk till programmet: Program SCAPIS 17 mars

För mer information, kontakta gärna: Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Bilder:

Datortomografi i SCAPIS
Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden
Göran Bergström, professor vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitetssjukhuset i Göteborg

 

Fakta om SCAPIS (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Vision: Minska risken för sjukdom i hjärta, kärl och lungor hos kommande generationer.

Övergripande mål: Att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra sjukdomarna innan de uppstår.

Syfte: Att inhämta avsevärt mycket mer kunskap om sjukdomarnas uppkomst för att kunna

  • Förebygga dem

  • Ställa bättre och tidigare diagnos
  • Påverka sjukdomsförloppet
  • Hitta nya, bättre behandlingsmetoder och mediciner.

Vad? Hjärt-Lungfondens stora forskningssatsning, befolkningsstudien SCAPIS (Swedish CArdiopulmonary bioImage Study) är störst världen i sitt slag. Med Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär leds SCAPIS av en nationell styrgrupp bestående av forskare från universitetssjukhusen i Göteborg, Linköping, Malmö, Stockholm, Umeå och Uppsala.
 

Varför? Dagens levnadsvanor och nya riskfaktorer kräver forskning baserad på aktuella data. Tack vare Hjärt-Lungfondens bidrag har de sex universiteten och universitetssjukhusen byggt en nationell kunskapsbank av moderna hälsodata, som ger forskare möjlighet att skapa nya livsavgörande genombrott och kunskap för en bättre folkhälsa.

Hur? 30 000 slumpvis utvalda personer i åldern 50–64 år har på de sex universitetsorterna genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor i form av bland annat skiktröntgen, ultraljud, lungfunktionstester och blodprover. Fysisk aktivitet har registrerats och en omfattande enkät om levnadsvanor har genomförts. Den samlade informationen från alla undersökningar i form av data och bilder har samlats i en gemensam nationell databas. De biologiska proverna har sparats i en nationell biobank för framtida analyser.

Hjärt-Lungfondens roll: Som största fristående finansiär av hjärt-kärl- och lungforskning stöder Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för cirka 2 miljarder kronor och delar varje år ut omkring 300 miljoner kronor till forskning om hjärt-kärl- och lungsjukdomarna.

SCAPIS är Hjärt-Lungfondens enskilt största forskningssatsning sedan bildandet 1904. Förutom att finansiera studien arbetar Hjärt-Lungfonden med att omsätta resultaten av SCAPIS i patient- och samhällsnytta. Den stora befolkningsstudien har bland annat visat att människor som bor i områden med låg socioekonomi löper nästan 40 procent högre risk att drabbas av högt blodtryck än andra bostadsområden. Diabetes och fetma är dubbelt så vanligt i svaga områden och andelen rökare mer än tre gånger större. Hjärt-Lungfonden arbetar därför aktivt med politisk påverkan för att omsätta forskningen till konkreta åtgärder för ett hälsosamt och jämlikt Sverige. Det handlar till exempel om infrastruktur som underlättar fysisk aktivitet, förbättrat livsmedelsutbud och rökfria miljöer.

Läs mer på www.scapis.se och www.scapis.org

Om Hjärt-Lungfonden: Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy: Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy.

 

Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media