Inför internationella kvinnodagen: Kvinnor drabbas värre av lungsjukdom

Report this content

Dödligheten i lungsjukdom sjunker betydligt långsammare för kvinnor än för män. År 2016 hade kvinnor drygt 9 procent större risk att avlida i sjukdomar som astma, KOL och sarkoidos. Det visar en ny kartläggning av Hjärt-Lungfonden, som stödjer ett flertal forskningsprojekt för att förstå utvecklingen.

– Forskningen bidrar ständigt till bättre behandlingar och livsstilsråd för människor som lider av lungsjukdom. Men det är oroande att dödstalen för kvinnor har en sämre utveckling än för män. Nu behöver forskningen mer resurser för att öka kunskapen om vad det här beror på, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Ungefär var femte svensk lider av en obotlig lungsjukdom i dag, och mörkertalen är stora – många lever med astma, KOL eller sömnapné utan att veta om det. Historiskt har män varit värre drabbade, men en ny kartläggning av Hjärt-Lungfonden visar ett trendbrott. Dödligheten bland kvinnor sjunker allt långsammare, och 2016 löpte kvinnor 9,3 procent större risk att dö i lungsjukdom än män.

Siffror från Socialstyrelsen visar att utvecklingen är värst för de kvinnor som lider av KOL. Här ökar dödstalen dramatiskt för kvinnor medan de minskar för män. Under en tjugoårsperiod har andelen kvinnor som dör i sjukdomen fördubblats – från 17 döda per 100 000 år 1997 till 35 döda per 100 000 år 2016. Hjärt-Lungfondens granskning visar en liknande utveckling även för astmasjuka, där dödstalen för kvinnor är dubbelt så höga som för männen.

– Tyvärr vet vi inte fullt ut varför dödstalen för kvinnor sjunker långsammare. Forskarvärlden arbetar för att förstå varför vissa människor drabbas värre än andra, och för att ta fram nya behandlingsmetoder som kan förbättra livskvaliteten för de drabbade, säger Johan Grunewald, professor i experimentell lungmedicin och vice ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Hjärt-Lungfonden stöder ett flertal pågående studier om lungsjukdom. Hjärt-Lungfondens världsunika forskningsprojekt SCAPIS syftar bland annat till att öka kunskapen om varför KOL-drabbade löper ökad risk för hjärt-kärlsjukdom, utveckla så kallade nanopartikelundersökningar för att hitta KOL i ett tidigt skede samt ta fram skräddarsydda behandlingar i förebyggande syfte.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Bilder:
- Pressbild: Lungor angripna av KOL
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Johan Grunewald, vice ordförande i Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Bilaga:

- Statistik: Antal döda i lungsjukdom per 100 000 i Sverige år 1997 och 2016.
- Statistik: Antal döda i KOL per 100 000 i Sverige år 1997 och 2016.
- Statistik: Antal döda i astma per 100 000 i Sverige år 1997 och 2016.
- Trendkurva: Utvecklingen av antal döda i lungsjukdom per 100 000 i Sverige år 1997–2016.

Källa: Socialstyrelsen

Fakta: Om lungsjukdom i Sverige 2018 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

Drabbade och döda: I Sverige lider uppskattningsvis 1,9 miljoner människor av lungsjukdom, och över 6 000 personer dör årligen. De vanligaste lungsjukdomarna är astma, sömnapné och KOL.

Hjärt-Lungfondens mål:
Att inom tio år ha ökat kunskapen om hur olika typer av astma uppkommer, bli bättre på att förebygga och diagnosticera lungsjukdom samt utveckla individanpassade behandlingar mot KOL och astma.

Forskningsframgångar:
Forskningen har bland annat resulterat i läkemedel och vaccin mot tuberkulos, fastställda samband mellan rökning och lungsjukdom samt behandlingsmetoder för patienter med astma, KOL och sömnapné.

Forskningens utmaningar:
Att öka kunskapen om varför personer som aldrig har rökt får KOL, förstå sambandet mellan sömnapné och hjärt-kärlsjukdom samt utveckla kunskaperna om kopplingen mellan astma i barndomen och nedsatt lungfunktion i vuxen ålder.
Läs mer om lungsjukdom här.
 

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss påInstagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete:
www.hjart-lungfonden.se/leva

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar