Monocyter kan vara lösningen för de som drabbas av den gåtfulla och obotliga lungsjukdomen sarkoidos

Report this content

Nya resultat från en svensk studie visar att celltypen monocyter på sikt kan ge säkrare diagnostik och förbättrade behandlingsmetoder för de som lever med lungsjukdomen sarkoidos. I dag lever omkring 16 000 personer i Sverige med sarkoidos. Studien är genomförd med stöd av Hjärt-Lungfonden.

– Om vi tidigare identifierar vilka personer som riskerar att drabbas allvarligt av sjukdomen kan det förhoppningsvis leda till förebyggande och mer effektiv behandling. Hjärt-Lungfondens anslag har gett oss möjligheten att bedriva denna forskning som på sikt kan leda till att färre svenskar blir kroniskt sjuka i sarkoidos, säger Anna Smed Sörensen, docent i immunologi vid Karolinska institutet.

De nya resultaten visar hur monocyter, en typ av vit blodkropp, kan vara en viktig markör för att förstå den inflammatoriska processen i sarkoidos. Monocyterna kan också användas för att förutspå vilka patienter som riskerar utdragen sjukdom. Kunskap om monocyternas roll i sarkoidos har tidigare varit mycket begränsade. Studien har genomförts i samarbete med lungmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset på prover från sarkoidospatienter som följts över tid.

– Sarkoidos är en gåtfull sjukdom som kan leda till permanent nedsatt lungfunktion och svårt lidande för de människor som drabbas. Anna Smed Sörensens forskning är ett viktigt steg på vägen för att fler sarkoidospatienter ska kunna få effektiv behandling och leva friskare liv, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Sarkoidos är en inflammatorisk sjukdom som oftast drabbar lungorna och kan påverka andningskapaciteten. Det är ännu okänt vad som orsakar sjukdomen och det finns idag inget botemedel. Insjuknandet sker främst mellan 30 och 60 års ålder och i Sverige diagnosticeras ungefär 1 200 personer årligen med sarkoidos. Totalt lever omkring 16 000 personer i Sverige med sjukdomen.

En del av de drabbade tillfrisknar av sig själva inom ett par år, medan andra kan få betydande skador på lungorna – undantagsvis så illa så att en transplantation krävs. Varje år avlider ett 30-tal svenskar i sjukdomen.  Sverige är det land i världen som uppmätt flest drabbade per år av sarkoidos och störst antal personer som lever med sjukdomen.

Studien som leds av docent Anna Smed Sörensen har nu accepterats för publikation i den ansedda tidskriften European Respiratory Journal.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Smed-Sörensen, docent vid Karolinska institutet, telefon 073-7121641, e-post anna.smed.sorensen@ki.se

Daniel Edelsvärd, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 35daniel.edelsvard@hjart-lungfonden.se

 

Fakta om forskningsstudien

Titel och länk: Monocytes in sarcoidosis are potent TNF producers and predict disease outcome. https://erj.ersjournals.com/content/early/2021/01/08/13993003.03468-2020
Publicering: European Respiratory Journal, Early View, 14 januari 2021.
Typ av studie och population: prospektiv studie på svenska sarkoidospatienter.

 

Fakta om sarkoidos (Källa: Hjärt-Lungfonden)

  • Sarkoidos är en gåtfull sjukdom som i nio fall av tio drabbar lungorna, men också kan angripa organ som hjärta, hud och lymfsystem.
  • Läkarna vet inte varför sarkoidos uppkommer, bara att sjukdomen är av inflammatorisk karaktär.
  • Vid akut insjuknande är prognosen god medan patienter med diskretare symptom före diagnos riskerar ett mer utdraget sjukdomsförlopp med nedsatt lungfunktion som följd. I ovanliga fall kan sjukdomen leda till döden.
  • Vanliga symtom vid akut sarkoidos är hög feber, blåröda fläckar på underbenen, svullna fotleder samt värk i muskler och leder. Vid smygande debut av sjukdomen förekommer ofta torrhosta, trötthetskänsla och ibland viktnedgång.
  • Omkring 16 000 personer i Sverige lever med sarkoidos, och cirka 1 200 personer insjuknar årligen. År 2016 avled 33 svenskar på grund av sarkoidos.
  • Sverige är det land i världen som uppmätt flest insjuknade per år av sarkoidos och störst antal personer som lever med sjukdomen.
  • I Sverige har Jämtlands län flest antal drabbade per invånare av sarkoidos.
  • Män insjuknar främst mellan 30 och 40 års ålder medan kvinnor oftast insjuknar mellan 30 och 40 respektive 50 och 60 år.
     

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss påInstagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/levaHjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stötta forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927.www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media