Ny Sifoundersökning visar: Endast tre av tio vet hur mycket man ska röra på sig

Report this content

Sedan drygt ett år tillbaka finns officiella svenska riktlinjer kring stillasittande och fysisk aktivitet. Men endast tre av tio svenskar vet hur mycket man ska röra på sig för att följa rekommendationerna, visar en ny Sifoundersökning från Hjärt-Lungfonden och regeringens kommitté för att främja fysisk aktivitet.

– Vår stillasittande livsstil är på väg att bli ett av de största hoten mot folkhälsan. Den här undersökningen visar att det finns ett tydligt behov av att öka kunskapen om hur viktigt det är att röra sig i vardagen, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet.

2021 tog Folkhälsomyndigheten fram anpassade riktlinjer kring fysisk aktivitet och stillasittande. Huvudbudskapet är att vi ska bryta stillasittandet och att all rörelse räknas. En av rekommendationerna är att alla vuxna bör ägna sig åt pulshöjande fysisk aktivitet minst 150–300 minuter i veckan, vilket motsvarar 2,5–5 timmar varje vecka.

Men endast tre av tio svenskar (30 procent) känner till hur mycket man ska röra sig för att följa rekommendationerna. Sex av tio (59 procent) tror att man ska röra sig mindre än rekommendationerna förespråkar. Det visar en Sifoundersökning som gjorts på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Kommittén för främjandet av ökad fysisk aktivitet.

– Ny forskning visar att fysisk aktivitet har större betydelse än vi tidigare känt till för hur vi mår, både fysiskt och mentalt. Genom att öka kunskapen om vikten av vardagsrörelse finn stora möjligheter att förbättra folkhälsan. Men då måste samhället och miljöerna vi lever i stimulera till rörelse och skapa jämlika förutsättningar för fysisk aktivitet, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Folkhälsomyndighetens nationella folkhälsoenkät visar att något fler svenskar rör sig regelbundet än tidigare. Samtidigt uppger en knapp fjärdedel av svenskarna (24 procent) att de sitter stilla mer än tio timmar av sin vakna tid varje dygn.

– Att sitta stilla mer än tio timmar per dag innebär en hälsorisk. Forskningen visar tydligt att personer som är fysiskt aktiva sover bättre, mår bättre och fungerar bättre. Den visar också att varje rörelse räknas – och att all form av fysisk aktivitet är bättre än ingen, säger Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av fysisk aktivitet.


För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
Per Nilsson, ordförande i Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, 076-636 50 14 eller per.nilsson@gih.se
Mattias Areskog, kommunikatör på Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet, 073-039 60 67 eller mattias.areskog@regeringskansliet.se

Bilder:
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Fakta: Svenska riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande

2021 tog Folkhälsomyndigheten fram svenska riktlinjer kring fysisk aktivitet och stillasittande, baserade på WHO:s globala riktlinjer från 2020. Riktlinjerna ger rekommendationer för alla befolknings- och åldersgrupper i Sverige. De generella rekommendationerna är:

  • All rörelse räknas. Samla rörelser i vardagen och hitta vardagsaktiviteter.
  • Ta rörelsepauser. Några minuter varje halvtimme minskar riskerna med långvarigt stillasittande.
  • Det är bättre att vara lite fysiskt aktiv än att inte vara aktiv alls.
  • Börja med små mängder fysisk aktivitet. Öka gradvis frekvensen, intensiteten och varaktigheten med tiden.
  • Alla barn, ungdomar, vuxna och äldre bör få säkra och jämlika möjligheter att medverka i fysiska aktiviteter som är roliga och varierade samt lämpliga och anpassade till deras ålder och funktionsförmåga.

För vuxna gäller dessutom följande rekommendationer:

● Alla vuxna bör vara fysiskt aktiva under veckan, både vardagar och helger.

● Vuxna bör begränsa den tid som de tillbringar med att sitta stilla. Långa perioder av stillasittande bör brytas av och ersättas med någon form av fysisk aktivitet.

● Vuxna bör varje vecka vara fysiskt aktiva på måttlig intensitet i minst 150–300 minuter eller minst 75–150 minuter av fysisk aktivitet på hög intensitet, eller en likvärdig kombination av måttlig och hög intensitet.

KällaFolkhälsomyndighetens riktlinjer för fysisk aktivitet och stillasittande

Fakta: Om Sifoundersökningen

Undersökningen genomfördes av Sifo Kantar på uppdrag av Hjärt-Lungfonden och Kommittén för främjande av ökad fysisk aktivitet. 1 000 svenskar tillfrågades under perioden 18–26 november 2022. 

Frågan som ställdes var: Sedan ett år tillbaka finns svenska riktlinjer kring fysisk aktivitet och stillasittande. Huvudbudskapet är att vi ska bryta stillasittandet och att all rörelse räknas. En av rekommendationerna är att man regelbundet ska röra sig så att man blir andfådd. Hur många minuter tror du att en vuxen person bör ägna sig åt pulshöjande aktivitet varje vecka för att följa de svenska rekommendationerna?

  • 24 procent svarade ”Minst 60 – 90 minuter pulshöjande aktivitet per vecka (1–1,5 timme)”
  • 35 procent svarade ”Minst 90 – 150 minuter pulshöjande aktivitet per vecka (1,5–2,5 timmar)”
  • 30 procent svarade ”Minst 150 – 300 minuter pulshöjande aktivitet per vecka (2,5–5 timmar)”
  • 5 procent svarade ” Minst 300 – 450 minuter pulshöjande aktivitet per vecka (5–7,5 timmar)”
  • 7 procent svarade ”Tveksam, vet ej”
Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera