Nytt utdelningsrekord: 340 miljoner till livsviktig hjärt- och lungforskning under 2017

Tack vare frivilliga gåvor från svenska folket kunde Hjärt-Lungfonden dela ut drygt 340 miljoner kronor till betydande forskningsprojekt under 2017. Det rekordstora beloppet används bland annat till SCAPIS, världens största kunskapsbank för forskning på hjärt-kärlsjukdom och lungsjukdomar.

– Forskningen har bidragit till att minska dödligheten i hjärt-kärlsjukdom med 25 procent på tio år, men det är fortfarande den vanligaste dödsorsaken med över 30 000 döda varje år. Därför vill vi tacka alla givare som bidrar till ännu fler livsavgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Under 2017 delade Hjärt-Lungfonden ut över 340 miljoner till forskning, bland annat genom Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag och Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare. Dessutom finansierar Hjärt-Lungfonden den världsunika befolkningsstudien SCAPIS, där 30 000 svenskar i åldrarna 50–64 år genomgår omfattande hälsoundersökningar. Målet är att genom ett enkelt blodprov kunna avgöra vilka som kommer att drabbas och utveckla individanpassade behandlingar.

Under de kommande åren finansierar Hjärt-Lungfonden även åtta nya forskartjänster vid olika institutioner i Sverige. De utvalda forskarna arbetar bland annat med målsättningen att hitta den genetiska orsaken till KOL, studera samband mellan tandlossning och hjärtinfarkt samt utveckla en ambulansdrönare som kan leverera hjärtstartare snabbare i samband med hjärtstopp.

– Givarna ger oss möjlighet att finansiera forskning som ger konkreta resultat i form av nya behandlingar, ökad kunskap och fler räddade liv. Och behovet är fortsatt stort – förra året fick vi ansökningar från forskarna för närmare 1,9 miljarder, säger Jan Nilsson, ordförande i Hjärt-Lungfondens Forskningsråd.

Genom åren har forskningen resulterat i framsteg som pacemakern, hjärtstartaren och blodtryckssänkande medicin, samt i förbättrade behandlingar och livsstilsråd. Hjärt-Lungfonden arbetar för att bekämpa vår tids stora folksjukdomar så att fler får tid att leva och finansierar löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt och forskartjänster vid landets institutioner.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se
 

Bilder:

- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens Forskningsråd

Fakta: Beviljade nya forskartjänster 2018–2020 med stöd av Hjärt-Lungfonden

 - Lynn Butler, professor vid institutionen för molekylär medicin och kirurgi, Karolinska institutet.
- Andreas Claesson, leg ambulanssjuksköterska och medicine doktor vid centrum för hjärtstoppsforskning, Karolinska institutet.
- Marcel den Hoed, forskare vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet.
- Martin Holzmann, docent och överläkare vid funktion akut, Karolinska universitetssjukhuset.
- Daniel Ketelhuth, forskare vid institutionen för medicin, Karolinska institutet.
- Anna Norhammar, specialist i kardiologi, klinisk fysiologi och internmedicin samt docent vid enheten för kardiologi, Karolinska institutet.
- Peder Olofsson, leg läkare och forskare vid institutionen för medicin, Karolinska institutet.
- Ellen Tufvesson, docent vid lungmedicin och allergologi, Lunds universitet.

Fakta: Om Hjärt-Lungfondens stöd till forskningen
- Hjärt-Lungfonden är den enskilt största finansiären av oberoende hjärt-lungforskning i Sverige.
- 2017 delade Hjärt-Lungfonden ut över 340 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdomar – en ökning från 306 miljoner år 2016.
- Utöver de stora anslagen finansierar Hjärt-Lungfonden bland annat forskningsprojekt, forskartjänster och stipendier för forskning utomlands.
- Läs mer om Hjärt-Lungfondens anslag.
 

Mer från Hjärt-Lungfonden:- Ge en gåva till forskningen
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram
- Swisha valfri summa till nummer 90 91 92 7

Om Hjärt-Lungfondens arbete: www.hjart-lungfonden.se/leva

Taggar:

Om oss

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera

Media

Media