Över 200 nya anslag till svensk hjärt- och lungforskning

Report this content

Efter det senaste årets insamlingsarbete har Hjärt-Lungfonden delat ut 298 miljoner kronor till svensk forskning inom hjärta, kärl och lungor. Totalt 216 anslag har delats ut under året, varav två omfattar mångmiljonbelopp. Fyra forskare får nya forskartjänster.

I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL. Hjärt-kärlsjukdom, till exempel stroke, hjärtinfarkt och plötsligt hjärtstopp är fortfarande Sveriges största dödsorsak.

– Det är oerhört angeläget att forskningen får fortsätta att rädda liv och ge människor friska levnadsår. Det gäller oss alla. Vi vill därför tacka alla givare som fortsätter att bidra till livsavgörande genombrott, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

I år har Hjärt-Lungfonden delat ut 298 miljoner kronor till forskning i form av projektanslag, forskartjänster, forskarmånader, Hjärt-Lungfondens stora forskningsanslag (15 miljoner kronor) och Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare (6 miljoner kronor).

Hjärt-Lungfonden är också huvudfinansiär av den stora befolkningsstudien SCAPIS, där
30 000 svenskar i åldrarna 50 till 64 år har genomgått omfattande undersökningar av hjärta, kärl och lungor. Målet är att kunna förutsäga vem som riskerar att drabbas av hjärt-, kärl- eller lungsjukdom och förhindra att de uppstår.

Fördelning av anslag per ort:

Stockholm, 67 miljoner kronor
Göteborg, 22,5 miljoner kronor
Skåne, 48 miljoner kronor
Uppsala, 23,4 miljoner kronor
Linköping, 9,3 miljoner kronor
Umeå, 13,3 miljoner kronor
Övriga orter: 8,5 miljoner kronor

Medel fördelas bland annat också till den stora befolkningsstudien SCAPIS, som har Hjärt-Lungfonden som huvudfinansiär.

Fyra forskartjänster inom plötsligt hjärtstopp och hjärt-kärlsjukdom har beviljats för treårsperioden 2021–2023 till:

Andreas Claesson, Karolinska Institutet, plötsligt hjärtstopp. Projekttitel: Drönare med hjärtstartare som räddar liv vid plötsligt hjärtstopp.

Marcel den Hoed, Karolinska Institutet, ateroskleros (åderförfettning). Projekttitel: Identifiera och karakterisera nya läkemedelsmål, medicin och små molekyler för förebyggande och behandling av kranskärlssjukdom.

Ljubica Matic, Karolinska Institutet, ateroskleros (åderförfettning). Projekttitel: Mastceller och förkalkning i hjärt-kärlsjukdomar.

Joakim Nordanstig, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, ateroskleros (åderförfettning). Projekttitel: Ett steg längre för patienter med benartärsjukdom.

För mer information, kontakta gärna: Anna Aderlund, pressansvarig Hjärt-Lungfonden, telefon 0708-544 239, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se.
 

Om Hjärt-Lungfondens anslag

 • Som största fristående finansiär av hjärt- och lungforskning stödjer Hjärt-Lungfonden löpande flera hundra vetenskapligt utvalda forskningsprojekt vid Sveriges universitet och universitetssjukhus. Hjärt-Lungfonden får varje år ansökningar om forskningsanslag för mellan 1,5 och 2 miljarder kronor och delar varje år ut över 300 miljoner kronor till forskning om hjärt- och lungsjukdom. Hjärt-Lungfondens forskningsråd, som bedömer och väljer ut forskningsansökningar, består av 23 experter från Sveriges universitet och universitetssjukhus.
 • Under 2020 fick Hjärt-Lungfonden ansökningar om anslag från forskare på 2,2 miljarder kronor, och kunde dela ut 298 miljoner kronor – till forskningen. För ungefär tio år sedan låg siffran runt 150 miljoner kronor.

Fakta hjärt-kärlsjukdom 2021 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • I Sverige lever över 2 miljoner människor med hjärt-kärlsjukdom. Omkring 30 000 svenskar dör av hjärt-kärlsjukdom varje år, den främsta dödsorsaken i Sverige. Hjärt-kärlsjukdom orsakar ungefär en tredjedel av alla dödsfall.
 • Ungefär en fjärdedel av alla som får stroke idag är mellan 20 och 69 år gamla, det vill säga ungefär i yrkesför ålder. En av tre som får hjärtinfarkt är 20 till 69 år. Den senast tillgängliga siffran för plötsligt hjärtstopp, med data för 2019, visar att 4 av 10 drabbade är i åldrarna 20-69 år.
 • Exempel på framgångar inom forskningen är mätning av riskmarkörer i blodet som gör att man hittar små hjärtinfarkter innan de blir livshotande, avancerad bildteknik för diagnosticering av stroke, propplösande behandlingar och implanterbara defibrillatorer som återför hjärtat till regelbunden rytm (ICD), bland många andra milstolpar.

Forskningens utmaningar i dag är bland annat att kunna förutse hjärt-kärlsjukdom och att utveckla mer individanpassade behandlingsmetoder.

Fakta lungsjukdom 2021 (Källa: Hjärt-Lungfonden)

 • Cirka 1,3 miljoner människor i Sverige lever med någon form av lungsjukdom, till exempel astma eller KOL.
 • Uppskattningsvis 600 000 människor i Sverige lever med sömnapné, som huvudsakligen drabbar luftvägarna.  
 • Sjukdomar i andningsorganen orsakar cirka 7 procent av alla dödsfall i Sverige.
 • Mörkertalen är stora och tusentals människor dör varje år av någon lungsjukdom. Många som lever med en oupptäckt lungsjukdom får med tiden både försämrad livskvalitet och sämre möjligheter till framgångsrik behandling.
 • Viktiga framgångar inom forskningen är utvecklingen av respiratortekniken, utvecklingen av spirometri för att mäta lungfunktionen och upptäckten av inflammationsdämpande substanser vid astma och KOL.
 • Tidig upptäckt, bättre behandlingar och mer kunskap om ärftlighet och samsjuklighet är några av forskningens stora utmaningar. Mer resurser behövs.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår personuppgiftspolicy

Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Prenumerera