Risken att drabbas av ny stroke mer än halverad

Risken för återfall minskar för strokedrabbade under 55 år, visar en ny forskningsstudie med stöd från Hjärt-Lungfonden. Trots detta är risken för återfall fortfarande hög i gruppen och forskarna söker svaret på varför antalet yngre som drabbas av stroke ökar.

– Studien visar att risken att drabbas av en ny stroke har minskat, i synnerhet första året efter en stroke. Fler överlever en stroke och strokeanfallen är mindre allvarliga, säger Annika Rosengren, en av forskarna bakom studien.
Risken att drabbas av en ny stroke inom fyra år har minskat med 55 procent för män och med 59 procent för kvinnor under en tjugoårsperiod. Forskarna har följt upp strokedrabbade i åldern 18 till 54 år mellan 1987 och 2006.

Den positiva utvecklingen beror främst på att vården nu har mer effektiva sätt att förebygga en ny stroke och att fler får vård på en särskild strokeenhet, tror forskarna. Trots halveringen är det fortfarande en av sex som antingen avlider eller får en ny stroke inom fyra år bland de yngre strokedrabbade.

– Det har funnit ytterst få studier över hur det går för yngre som drabbas av stroke, trots att livet förändras helt för de som drabbas mitt i livet. Vi måste se till att fler får leka med sina barn, kan fortsätta jobba, resa och uppfylla sina drömmar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Varje år drabbas cirka 30 000 personer av stroke i Sverige. Antalet personer som drabbas minskar totalt sett i Sverige, men i åldersgruppen 35–44 år har antalet drabbade ökat sedan mitten av 1990-talet. Ungefär hälften av de som drabbas avlider eller får svåra funktionsnedsättningar.

– Forskningen har gjort stora framsteg, men det är mycket oroväckande att stroke ökar hos yngre och Hjärt-Lungfonden arbetar hårt för att färre unga ska drabbas av stroke. Vi stöder en rad forskningsprojekt för att ta reda på mer om orsakerna till stroke och för att få fram fler effektiva behandlingar, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Fakta om stroke

-Stroke är ett samlingsnamn för hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning.

- Varje år drabbas 30 000 personer i Sverige av stroke, hälften avlider eller får svåra funktionsnedsättningar.

- Stroke orsakas i de flesta fall av en blodpropp i ett av hjärnans kärl och yttrar sig ofta som en plötslig känselnedsättning eller förlamning av kroppens ena sida. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiska funktionsnedsättningar hos vuxna.

- Förbättrade blodtryckskontroller, bättre mediciner mot höga blodfetter och minskad rökning har minskat risken att insjukna i stroke för medelålders och äldre.

- Hjärt-Lungfondens mål är att halvera antalet personer som avlider eller får svåra funktionsnedsättningar på grund av stroke.

AKUT-testet
Vid stroke är tiden dyrbar och snabba åtgärder minskar skadorna. Genom att känna igen de vanligaste varningssignalerna kan fler strokedrabbade få vård i tid. Läs mer om AKUT-testet här.

Mer från Hjärt-Lungfonden:
- Ge ett bidrag till forskningen www.hjart-lungfonden.se/stroke
- Gilla oss på Facebook
- Följ oss på Twitter
- Följ oss på Instagram

Taggar:

Prenumerera

Media

Media