Sex miljoner kronor till livräddande forskning om hjärtstopp

Report this content

Drönare med hjärtstartare, artificiell intelligens och nedkylning av hjärnan – det är några av de metoder Jacob Hollenberg utvärderar för att hjälpa de uppemot 10 000 svenskar som årligen drabbas av plötsligt hjärtstopp. I dag tar han emot Prins Daniels anslag för yngre lovande forskare, och tilldelas sex miljoner kronor av Hjärt-Lungfonden till sin forskning.

– Jag är oerhört stolt och tacksam över det här fina anslaget! Det ger mig och min forskargrupp möjlighet att utveckla och studera nya behandlingsmetoder med målet att öka överlevnaden vid hjärtstopp. Anslaget bekräftar också att vi är på rätt väg i vår forskning, säger Jacob Hollenberg, docent och överläkare i kardiologi samt chef för Centrum för hjärtstoppsforskning vid Karolinska Institutet.

Sedan millennieskiftet har andelen som överlever plötsligt hjärtstopp nära nog fördubblats. Den positiva utvecklingen kan bland annat tillskrivas forskningsframsteg som mer användarvänliga och tillgängliga hjärtstartare och forskningsbaserad kunskap i form av förbättrad vård och frivilliga insatser med hjärt-lungräddning.

Jacob Hollenberg har genomfört ett antal forskningsstudier med syfte att öka överlevnaden i plötsligt hjärtstopp, och Prins Daniels anslag gör att han kan fortsätta sitt arbete. Bland annat ska Hollenberg och hans forskarteam utvärdera om drönare utrustade med hjärtstartare kan korta tiden till defibrillering, om nedkylning av hjärtstoppspatienters hjärnor kan förbättra överlevnaden, om förenklad hjärt-lungräddning med bara bröstkompressioner är lika bra som traditionell hjärtlungräddning samt om artificiell intelligens kan öka igenkännandet av hjärtstopp på larmcentralen.

– Plötsligt hjärtstopp är en av våra vanligaste dödsorsaker, men det är också ett område där forskningen har nått stora framsteg. Jacob Hollenberg har under flera år gjort livsviktiga insatser i kampen mot hjärtstopp, och tack vare Prins Daniels anslag kan han nu bidra till att ännu fler liv räddas, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Prins Daniel delar ut anslaget klockan 11.00 i dag på Oscarsteatern, Kungsgatan 63 i Stockholm, vid ett seminarium om det världsunika forskningsprojektet SCAPIS. Syftet med Prins Daniels forskningsanslag är att underlätta för yngre forskare att nå avgörande forskningsgenombrott. Anslaget på sex miljoner kronor fördelas över tre år och delas ut till forskare upp till fyrtioårsåldern.

Journalister är välkomna att närvara och anmäler sig till: Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Bilder:
- Pressbilder Prins Daniel
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jacob Hollenberg, docent och överläkare i kardiologi, chef för Centrum för hjärtstoppsforskning

Läs mer: Prins Daniels forskningsanslag

Fakta om plötsligt hjärtstopp  (Källa: Hjärt-Lungfonden)
- Cirka 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp där hjärt-lungräddning påbörjades inträffade utanför sjukhus 2018. Det finns också ett mörkertal på flera tusen där hjärt-lungräddning inte påbörjas för att den drabbade redan hunnit dö. Cirka 600 drabbade överlevde 2018.
- Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt och kärlkramp.
- Hjärt-lungräddning kan tredubbla chansen till överlevnad för personer som drabbas av hjärtstopp. Varje minut utan behandling och defibrillering minskar chansen till överlevnad med tio procent.
- För att kunna rädda fler liv behövs mer forskning kring hjärtstopp, en minskad responstid för ambulanser, fler som kan hjärt-lungräddning, fler registrerade och tillgängliga hjärtstartare i samhället samt effektivare behandlingsmetoder.
- Vid plötsligt hjärtstopp: larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.


Fakta: Så räddar du liv med hjärt-lungräddning (Källa: Hjärt-Lungfonden)
1. Undersök: Kontrollera andningen och leta efter livstecken.
2. Larma: Om personen andas onormalt eller inte alls: Ropa på hjälp och larma 112.
3. Hjärtkompressioner: Placera dina händer på varandra mitt på bröstet. Tryck 30 gånger – cirka två gånger per sekund – och släpp upp bröstkorgen mellan kompressionerna.
4. Inblåsningar: Öppna luftvägarna; lägg en hand på pannan, lyft upp hakan med två fingrar och knip om näsan. Ge två inblåsningar och varva med kompressioner tills du blir avlöst.
5. Hjärtstartare: Om hjärtstartare finns, starta den och följ instruktionerna. Rör inte patienten när du trycker på knappen.

Läs mer om plötsligt hjärtstopp här.

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår
personuppgiftspolicy.

Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
0708-54 42 39
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se
 

Prenumerera