Stora regionala skillnader på tillgången till hjärtstartare

Report this content

Antalet hjärtstartare per invånare varierar kraftigt i landet – det visar Hjärtstartarindex, en ny kartläggning av landets hjärtstartare som Hjärt-Lungfonden har tagit fram. Sotenäs, som toppar kommunrankningen, har 24 gånger fler hjärtstartare per invånare än Storfors som ligger på sista plats. Nu krävs en satsning från kommuner, näringsliv och bostadsaktörer för att hjälpa de över 5 000 svenskar som årligen dör av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus.

2018 påbörjades hjärt-lungräddning på 6 129 svenskar som drabbades av hjärtstopp utanför sjukhus. 5 520 av dem dog. Men i de fall där allmänheten gör en snabb insats med hjärtstartare kan chansen till överlevnad öka från 10 till 70 procent. Nu lanserar Hjärt-Lungfonden Hjärtstartarindex, en kartläggning av landets hjärtstartare för att uppmärksamma kampen mot en av våra vanligaste dödsorsaker. 

– Vid plötsligt hjärtstopp kan ett ögonblick utgöra skillnaden mellan liv och död – för varje minut utan behandling minskar chansen att överleva med 10 procent. Forskning visar att en tidig strömstöt med hjärtstartare ökar den drabbades möjligheter dramatiskt. Men det förutsätter att hjärtstartaren finns nära till hands, säger Jan Nilsson, professor och ordförande för Hjärt-Lungfondens forskningsråd.

Sedan millennieskiftet har andelen som överlever plötsligt hjärtstopp i Sverige fördubblats, från drygt fyra till drygt tio procent av alla som drabbas. Men den positiva utvecklingen har på senare år börjat stagnera. 2018 överlevde endast 609 av de 6 129 personer som drabbades av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus och fick hjärt-lungräddning, vilket är i linje med 2009 års nivå. Med fler hjärtstartare skulle antalet räddade liv öka kraftigt. Nästan 3 av 4 som får en strömstöt inom tre minuter överlever, men en forskningsstudie visar att allmänheten endast hinner ingripa med hjärtstartare vid 1,8 procent av alla hjärtstopp.

I Sverige finns uppskattningsvis 50 000 hjärtstartare, men bara 18 972 av dem är registrerade i Sveriges Hjärtstartarregister, vilket gör dem synliga för larmcentralen och SMS-livräddare. Resten riskerar att stå oanvända. Dessutom är de geografiska skillnaderna stora. I Sotenäs kommun, som toppar Hjärtstartarindex, finns 6,27 hjärtstartare per 1 000 invånare – i Storfors finns bara 0,25.

– Hjärtstartaren är ett fantastiskt forskningsgenombrott och bör finnas tillgänglig för alla, oberoende av var man bor. Vi uppmanar kommuner, föreningar, bostadsaktörer och företag att skaffa och registrera fler hjärtstartare. Tillsammans kan vi hjärtsäkra Sverige och rädda hundratals liv varje år, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Hjärt-Lungfonden finansierar ett flertal forskningsprojekt som syftar till att effektivisera alla länkar i vårdkedjan vid plötsligt hjärtstopp – från det att hjärtstoppet upptäcks till dess att livräddande insatser och efterföljande vård sätts in. Tidigare forskning har bland annat resulterat i hjärtstartaren, som årligen räddar tusentals liv världen över.  

Bilder:
- Pressbild på hjärtstartare
- Pressbild på hjärt-lungräddning med hjärtstartare
- Kristina Sparreljung, generalsekreterare, Hjärt-Lungfonden
- Jan Nilsson, ordförande, Hjärt-Lungfondens forskningsråd

Bilaga:
Hjärtstartarindex – antalet registrerade hjärtstartare per invånare i samtliga kommuner.

Läs mer:
Information om Restart a heart-day finns här.

För mer information, kontakta gärna:
Anna Aderlund, presskontakt Hjärt-Lungfonden, telefon 070-854 42 39, anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Fakta: Om Hjärtstartarindex
Hjärtstartarindex är skapat av Hjärt-Lungfonden för att ge ett mått på antalet hjärtstartare per invånare i Sveriges kommuner. Hjärtstartarindex är baserat på statistik över antal hjärtstartare per kommun från Sveriges Hjärtstartarregister och statistik över antal invånare per kommun från Statistiska centralbyrån.

Fakta: Så kan du bidra till fler hjärtstartare
1. Registrera: Har du eller din arbetsplats en hjärtstartare? Se till att den finns registrerad hos Sveriges Hjärtstartarregister: www.hjartstartarregistret.se.
2. Agera:
Hjärt-Lungfonden vill bidra till fler registrerade hjärtstartare i offentliga miljöer, på arbetsplatser samt i villa- och bostadsrättföreningar. Kan du själv bidra till fler hjärtstartare och fler räddade liv? En hjärtstartare kostar från cirka 15 000 kronor och är en livsviktig investering.
3. Influera: Gör din kommun tillräckligt för att hjärtsäkra de offentliga miljöerna? Om inte, kontakta kommunen och gör din röst hörd. 

Läs mer om plötsligt hjärtstopp Hjärt-Lungfondens hemsida.

Fakta om plötsligt hjärtstopp (Källa: Hjärt-Lungfonden)
- Cirka 6 000 fall av plötsligt hjärtstopp där hjärt-lungräddning påbörjades inträffade utanför sjukhus 2018. Det finns också ett mörkertal på flera tusen där hjärt-lungräddning inte påbörjas för att den drabbade redan hunnit dö. Cirka 600 drabbade överlevde 2018.
- Den vanligaste orsaken till plötsligt hjärtstopp är hjärtsjukdomar som hjärtinfarkt och kärlkramp.
- Hjärt-lungräddning kan tredubbla chansen till överlevnad för personer som drabbas av hjärtstopp. Varje minut utan behandling och defibrillering minskar chansen till överlevnad med tio procent.
- För att kunna rädda fler liv behövs mer forskning kring hjärtstopp, en minskad responstid för ambulanser, fler som kan hjärt-lungräddning, fler registrerade och tillgängliga hjärtstartare i samhället samt effektivare behandlingsmetoder.
- Vid plötsligt hjärtstopp: kontrollera medvetande och andning, larma 112, påbörja hjärt-lungräddning och använd en hjärtstartare om sådan finns.

 

Fakta: Så räddar du liv med hjärt-lungräddning (Källa: Hjärt-Lungfonden)
1. Undersök: Kontrollera andningen och leta efter livstecken.
2. Larma: Om personen andas onormalt eller inte alls: Ropa på hjälp och larma 112. Larmoperatören ger instruktioner för hur du ska göra HLR.
3. Bröstkompressioner: Placera dina händer på varandra mitt på bröstet. Tryck 30 gånger – cirka två gånger per sekund – och släpp upp bröstkorgen mellan kompressionerna.
4. Inblåsningar: Öppna luftvägarna; lägg en hand på pannan, lyft upp hakan med två fingrar och knip om näsan. Ge två inblåsningar och varva med kompressioner tills du blir avlöst.
5. Hjärtstartare: Om hjärtstartare finns, starta den och följ instruktionerna. Rör inte patienten när du trycker på knappen för att ge en strömstöt.
6. Gå en kurs i HLR, så att du är förberedd och kan hjälpa andra om ett hjärtstopp inträffar.


Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se

Information om Hjärt-Lungfondens personuppgiftspolicy
Med anledning av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR, vill vi informera dig som finns på våra sändlistor för pressmeddelanden om vår
personuppgiftspolicy.

 

Anna Aderlund
Press- och PR-ansvarig
0708-54 42 39
anna.aderlund@hjart-lungfonden.se

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar till vinnande hjärt-lungforskning och arbetar för ökad kunskap om forskningens betydelse, för att ge fler ett längre och friskare liv. Hjärt-Lungfonden bildades 1904 i kampen mot tuberkulos (tbc) och idag är vår vision en värld fri från hjärt-lungsjukdom. Verksamheten är helt beroende av gåvor från privatpersoner och företag. Stöd forskningen på pg 90 91 92-7 eller Swisha valfri gåva till 90 91 927. www.hjart-lungfonden.se